Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği Adıyaman TSO na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Adıyaman İli içerisinde faaliyet gösterecek ticari faaliyet ve sanayi faaliyeti gösterecek şirketlerin bağlı olarak faaliyet göstereceği oda Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasıdır.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi odası normal ticari işletmeler için Ticaret Müdürlüğü , Sanayi işletmeleri için Sanayi Müdürlüğü, Oda Sicil Müdürlüğü, Ticareet Sicil Müdürlüğü , Arge ve Proje Geliştirme Müdürlüğü , Basın Halkla İlişkiler , İdari Mali İşler Müdürlüğü gibi birimlerden oluşmaktadır ve yazılı müracatlarınız belirgin bir şekilde ilgili müdürlüklerden birine yapılacaksa Oda Başkanlık makamına değil ilgili müdürlük makamına dilekçe yazmanız daha faydalı olacaktır.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Adres ve İletişim Bilgileri

Adıyaman TSO Adresi : Altınşehir Mahallesi Gölbaşı Yolu No:29 MERKEZ / ADIYAMAN

Telefonu : +90 416 216 46 46

Eposta Adresi : atsı@adiyamantso.org.tr

Kep Adresi : adiyamanticaretvesanayiodasi@hs01.kep.tr

Websitesi : https://www.adiyamantso.org.tr/

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası kamu kurumu statüsünde bir meslek odasıdır , bu sebeple kuruma yapılacak yazılı başvuruların resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yapılması gerekmektedir. Kısaca hatırlatmak gerekirse dilekçeler yalnızca Türkçe olarak sunulabilir, Türk dili ve dilbilgisi kurallarına uygun dilekçeler kabul edilmektedir. Yazım sadece Türkçe Latin harfler ile yapılabilir. Türkçe dışında bir dil , Türkçe latin harfler dışında bir alfabe ile kaleme alınacak dilekçeler işlem görmez.

Dilekçe boş temiz çizgisiz beyaz A4 boyutlu kağıtların yalnız bir yüzü kullanılarak siyah kalıcı mürekkep ile yazılmalıdır, elyazısı ve tüm baskı sistemleri ile dilekçe yazılması mümkündür. Mürekkep ve Kağıdın ısı ve nemden etkilenmeyen yapıda olması gerekmektedir.

İmza Mavi Lacivert yada Siyah renk kalıcı bir kalem ile elyazısı ile atılmalıdır. Islak imzalı olmayan dilekçeler kabul edilmemektedir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasının yalnızca mevzuata uygun başvuruları ve yalnızca kendi görev alanı ile ilgili başvuruları işleme alacağı unutulmamalıdır. Mevzuata uygun olmayan veya kurumun görev alanı dışında kalan konularda yapılan başvurular işlem görmez. Kurum web sitesinden mevzuat ve bilgi bankalarına erişim yapabilir literatür taraması yaparak başvuru detayları ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

Dilekçe kururum idare makamına hitap ile yazıma başlanır “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına” makul bir hitap makamıdır, bir alt birime başvuru yapılıyorsa “Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Müdürlüğüne” gibi ilgili birime hitaben yazılabilir.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilir, temel başvuru sebebinizin bir cümle ile ifade edilmesi yeterlidir. Belge No başlığı ile kurumunuzdaki belge numarasını sunabilirsiniz. Evrak Takip No gibi bir başlık ile de odanın sizin dilekçenize vereceği evrak takip numarasını da dilekçenin üzerine kaydedilmesini temin edebilirsiniz.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümüdür burada makul anlamlı ve belirli bir akış sırası ile sıralanmış paragraflar biçiminde başvuru sebebinizin izahını , varsa gerekçe ve dayanaklarınızı , sunmanız gereken bilgiler ve izahlarını , ekli belgelere atıf ve detay bilgileri sunmanız beklenmektedir, son paragrafta ise istemlerinizi sunarak dilekçe metnini tamamlamanız makuldür. Dilekçe sonunda ünvan tarih ve ıslak imza bulunmalıdır, ıslak imza elle atılmalıdır dilekçe sahibi ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunmalıdır.

18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım temsilci atananlar için temsilcileri , tüm tüzel kişiler için yasal yetkilileri , vefat etmiş kişilerin 1. derece mirasçıları, başvuru yapabilir. Şahsen ve Veli olarak yapılan başvurular dışındaki tüm temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir resmi belge veya vekaletname aranmaktadır. Mali Müşavirlik ve Avukatlık vekaletnamelerinde ticaret yada sanayi odalarına yazışma yapma vb tanımlı yetkilendirmeler bulunuyorsa vekaleten başvuruda da kullanılabilir.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon bir Adıyaman TSO dilekçe örneği yer almaktadır, parantez içindeki açıklamaları okuyunuz anlayınız parantez içindeki yazıları kaldırınız ilgili yerlerde ilgili düzenlemeleri yapınız ve dilekçe metninizi yukarıda izah olunan biçimde düzenleyiniz ve kuruma ıslak imzalı olarak şahsen sununuz.

Başvurularınızda Mali Müşaviriniz ve/veya Avukatınızdan mali ve hukuki görüş alarak yapınız, başvurularınız ve ulaşacağınız neticelerde tüm sorumluluğun tarafınızda olduğunun bilincinde olunuz ve tüm mevzuat ve hükümlerinin sizi bağladığını unutmayınız. Sorumluluk tamamen tarafınıza aittir.

(PARANTEZ İÇİNDEKİ AÇIKLAMLARI OKUYUNUZ , SİLİNİZ , GEREKLİ DÜZENLEMELERİ İLGİLİ YERLERE YAPINIZ.)

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
(Doğru makama hitap ediniz)(Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ........................ Müdürlüğüne)
Belge No : (Kurumunuz içerisindeki belge numarası)
Evrak Kayıt No : (Oda tarafından verilen evrak kayıt numarası içindir.)Dilekçe Konusu: (Temel Başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)(Paragraf biçiminde 1- başvuru sebebinizi 2- gerekçe ve dayanaklarınızı 3- gerekli bilgi ve izhalarınızı 4- belge atıf ve detayları 5- istemlerinizi metin olarak yazınız )


								Tarih :
						İsim Soyisim / Ünvan : 
						Kaşe / Mühür / İmza :

EKLER : 
1- (Ekli belgeleri numaralı liste olarak yazınız. belge tanımı , sayfa sayısı)
2- (İmza Sirküleri Fotokopisi , 4 Sayfa)
3-
Scroll to Top