Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği Afşin Ticaret ve Sanayi Odasına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneğidir. Afşin STO Kahramanmaraş ili Afşin ilçesinde ticari ve sanayi faaliyet gösterecek şirketlerin bağlı bulunacağı kamu kurumu statüsündeki meslek odasıdır.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Ticaret Odası ve Sanayi Odası görevlerini üstlenen bir meslek örgütüdür.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Adres ve İletişim Bilgileri

Afşin TSO Adresi : Beyceğiz Mahallesi Köşoğlu Caddesi No:11 AFŞİN / KAHRAMANMARAŞ

Telefonu : +90 344 511 84 62

Websitesi : https://www.afsintso.org.tr/

Afşin Ticaret ve Sanayi Odasına dilekçe nasıl yazılır

Afşin TSO kamu kurumu statüsünde bir meslek odasıdır bu sebeple yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse yazılacak dilekçelerin kurum görev alanındaki konularda ve mevzuata uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Görev konusu dışındaki başvurular ve mevzuata uygun olmayan başvurular işlem görmez.

Dilekçeler Türkçe olarak Türkçe Latin harfleri ile dil ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır. Yazım esnasında kısa net anlaşılır cümleler kurulmalıdır ve makul biçimde bir konudaki cümleler paragraflar olarak düzenlenmelidir.

Dilekçe boş temiz çizgisiz temiz A4 kağıtların yalnız bir yüzü kullanılarak kalıcı hızlı kuruyan ve bulaşmayan siyah mürekkep ile yazılmalıdır. Isı ve nemden etkilenmeyen kağıt ve mürekkep kullanılmalıdır. Dilekçe sunan kişi tarafından ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sunulmalıdır.

Dilekçe yazımına “Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına” veya başka bir birime başvuruluyorsa ilgili birim yönetim makamına hitaben yazılmalıdır. Daha sonra kurumunuzda bir belge yönetim ve numaralama varsa belge numarası başlığı atılabilir. Evrak Kayıt no başlığı kullanılabilir bu kurumun evrak kabulünde verdiği numaranın kaydı içindir. Daha sonra dilekçe konusu yazılması önerilir, dilekçenin hangi maksat ile sunulduğu burada bir cümle ile ifade edilmelidir.

Daha sonraki kısım serbest metin bölümdür burada başvuru sebebi , gerekçe ve dayanaklar , bilgiler ve başvurunun izahı , belge atıfları ve detay bilgiler makul paragraflar olarak sunulduktan sonra en son paragrafta taleplerinizi ifade ederek dilekçe metni tamamlanır.

Dilekçe şahsen ıslak imzalı olarak sunulur, 18 yaşından küçükleri velileri , vefat etmiş kişileri 1. derece yakınları , vasi kayyım yada temsilci atanan kişileri temsilcileri , tüm tüzel kişileri yasal yetkilileri temsil edebilir, tüm temsilen başvurularda temsil yetkisini gösterir belgeler veya vekaletname dilekçeye eklenmelidir.

Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Dilekçe Örneği

Aşağıda yer alan örnek dilekçeyi ihtiyacınıza göre düzenleyerek ıslak imzalı olarak kuruma şahsen sununuz, düzenleme ile ilgili açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Bilgisayarınıza indirip düzenleyebileceğiniz word ve pdf dosya yazı sonununda paylaşılmıştır.Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına

Belge No : (belge numarası)
Evrak Kayıt No : (boş bırakınız.)Dilekçe Konusu: (Temel Başvuru sebebinizi bir cümle ile ifade ediniz.)(Ayrı paragraflar olarak başvuru sebebinizi , gerekçe ve dayanaklarınızı , gerekli bilgi ve izhalarınızı , belge atıf ve varsa gerekli detayları , istemlerinizi yazınız )

	Yukarıda izah olunan istemlerimiz ile ilgili gereğini saygılarımız ile arz ederiz.
								Tarih :
						İsim Soyisim / Ünvan : 
						Kaşe / Mühür / İmza :

EKLER : 
1- (belge tanımı , sayfa sayısı)
2- 
3-
Scroll to Top