Vergi Dairesi

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği

Kamu Gözetimi Kurumu Dilekçe Örneği KGK’na yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Kamu Gözetim Kurumu genel olarak anılan ünvanı olsa da kurumun tam ünvanı Türkiye Cumhuriyeti Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu olarak tescil edilmiştir. KGK bir resmi kurumdur ve temel görevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içerinde yapılacak olan finansal raporlama ve bağımsız […]

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. GİB Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak faaliyet göstermekte olan temel görevi Kamu Gelirleri olan vergilendirme hizmetlerinin yönetim ve denetimi olan bir Kamu Kurumudur. Kendi merkez yapılanması dışında taşka yapılanması da bulunan Gelir İdaresi Başkanlığı vergi mükelleflerine il

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe dir. Osmanlı Geleneğini de ruhunda taşıyan Gelir İdaresi Başkanlığı GİB Maliye Nezareti ile temel bulmuştur. 1838 yılında Avarız ve Bedeli Nuzil Dairesi olarak kurulan Gelir İdaresi Cumhuriyetin kurulmasını takip eden yıllarda yeniden teşkilatlandırılmış ve 1942 yılında Varidat Umum Müdürlüğü olarak yapılanmıştır.

BA BS Formu Örneği

BA BS Formu Örneği

Genel muhasebe ve Vergi mevzuatında BA BS formları olarak anılan, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ve Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin bilgidirim formu (Form Bs) olarak düzenlenen iki adet resmi form bulunmaktadır. BA BS Formları resmi vergi beyannamesi gibi işlem gören ve beyan edildiğinde bir borç veya damga vergisi üretmeyen resmi

Evrak Teslim Tutanağı Örneği

Evrak Teslim Tutanağı Örneği

Evrak Teslimi yapılmış olduğunun tescili için evrak teslim tutanağı düzenlenmesi resmi ve güvenli bir işlemdir. Evrak Teslim Tutanağı ile tutanak altına alınan evrakların teslim eden tarafından teslim alana teslim edildiği karşılıklı imza altına alınmış olur. Tutanak ilgili evrakların teslim edildiğine dair resmi belgedir idari ve adli tüm işlemlerde ilgili evrakların tutanak tarihinde teslim alan kişiye

Döviz Alım Talebi Dilekçesi

Engelliler için ÖTV MTV Muafiyet Dilekçesi

2019 yılında yürülüğe giren yönetmelik ile %40 ile %90 arası engeli bulunan bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını ve seyahat kalitelerini artırmak adına gerekli düzenlemeler yapılarak ÖTV ve MTV den muaf veya indirimli olarak otomobil almalarına olanak tanınmıştır. Bu muafiyet ve indirim engellilik yüzdesine göre belirlenmekte olup %90 ve üzeri engeli bulunan bireyler ÖTV Özel Tüketim Vergisi ve

Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçesi

Vergi Dairesi Adres Değişikliği Dilekçesi adres değişikliği yapan her çeşit mükellefin usulüne uygun biçimde yazması ve en çok 1 ay içerisinde sunması gereken bir resmi dilekçedir. Bu dilekçe ile bağlı olduğunuz vergi dairesine taşınmış olduğunuz adresi bildirmiş olursunuz. Mükellefin türü ve mükellefiyet sınırının bir önemi yoktur, Bağlı olduğunuz vergi dairesi bölgesinde farklı bir adrese geçiş

Scroll to Top