Engelliler için ÖTV MTV Muafiyet Dilekçesi

2019 yılında yürülüğe giren yönetmelik ile %40 ile %90 arası engeli bulunan bireylerin ulaşım ihtiyaçlarını ve seyahat kalitelerini artırmak adına gerekli düzenlemeler yapılarak ÖTV ve MTV den muaf veya indirimli olarak otomobil almalarına olanak tanınmıştır. Bu muafiyet ve indirim engellilik yüzdesine göre belirlenmekte olup %90 ve üzeri engeli bulunan bireyler ÖTV Özel Tüketim Vergisi ve MTC Motorlu taşıtlar vergisinden muaf tutulmuştur.

%90 üzerinde engeli olan kişiler H ehliyet alamazlar ve satınalacakları araçları genellikle yakınlarının kullanması gerekmektedir. %40-%90 arası engeli bulunan kişiler de araçlarında engellerine özel tadilatlar yapılması ve bu araçları trafik kurallarına uygun kullanabilmesine olanak tanıması , H tipi ehliyetlerinin bulunması şartı ile araç kullanabilirler.

Engelli araçlarında 1. 2. ve 3. derece yakınları ve çalışanları ile sınırlı olmak üzere aracı yalnızca engelli kişi ve en çok 3 yakınının kullanmasına izin verilmektedir. Bu kişiler dışında kimse bu araçları kullanamaz ve kullanması halinde para cezası kesilmekte ve araç bağlanmaktadır.

Engelli araçlarındaki ÖTV ve MTV muafiyeti ve indirimleri yalnızca 1 araç ile sınırlıdır ve eski araçlarında MTV indirimi yada muafiyeti varsa bu kaldırılarak yalnızca yeni araçları için indirim yada muafiyet tanımlaması yapılabilmektedir. Yani engellilere yalnızca 1 araçta muafiyet yada indirim sunulmaktadır, bundan faydalanacak kişilerin eski araçlarının indiriminin kalkacağının bilincinde hareket etmeleri gerekmektedir.

Burada kişilerin kafasını karıştıran iki çeşit vergi vardır Özel Tüketim Vergisi araçların segmentine motor hacmine türüne göre araçları satınalırken herkesin ödediği bir vergidir, araç satınalınması ve tescili esnasında ödendiği için araç satınalan kişi bunu genellikle ödemez alım yapılan galeri veya bayi vekaleti ile bu işlemleri sizin yerinize yapar. Engelli aracı alınırken bu durum bayiye bildirilir ve gerekli şartlar sağlanır ve gerekli belgeler sunulursa bayi tarafınfan ÖTV indirimi istisnası muafiyeti sağlanarak Özel Tüketim vergisi indirimi muafiyeti istisnası işlemi yapılır.

Motorlu taşıtlar vergisi de her araç için her yıl 2 taksit olarak ödenen bir resmi vergidir, her araç model yılı motor hacmi segmenti türü ne göre belirli tutarlar ile ödemektedir ve araç sahibinin engel oranına göre muafiyet indirim istisna tanınabilmektedir. Aşağıda sunacağımız dilekçeler bu maksat ile düzenlenmektedir. MTV indirimi muafiyeti istisnası %90 üzeri engel için tam muafiyet getirirken mevzuatta %40-%90 arası için çeşitli durumlar için indirim de sunulduğu belirtilmektedir. Bu durumu vergi dairesine araç satış bayisine danışarak sizin engel durumunuza yapılacak muafiyet uyarınca başvuru yapınız.

Engelli araçlarını engelli kişi sürüyorsa aracın arka ve ön plakasında engelli işaretinin bulunması gerekemektedir ve engelli araçlarının park yeri öncelikleri vardır, İSPARK gibi kamu işletmesi otoparklarda ücretsiz ve öncelikli park hakları bulunmaktadır.

ÖTV Özel Tüketim Vergisi ve MTV Motorlu taşıtlar vergisi indirimi veya muafiyeti uygulanan engelli araçlarının 5 yıl boyunca satılması yasaktır, 5 yıllık süre sonrasında aracın satılmasında bir engel bulunmamaktadır. 5 yıl içerisinde aracın satılması gerekliliği ortaya çıkarsa ÖTV muafiyet yada indirim tutarı kadar kısmı vergi dairesine ödemeleri koşulu ile aracın satılmama şerhi kaldırılabilecek ve satışı yapılabilecektir. 5 Yıllık süre bitince satılmama şerhi zaten son bulmaktadır.

Engelli Araçlarının fenni muayenesi yani TüvTürk Muayenesi normal mevzuat uyarınca yapılmaktadır, Ayrıca aracın engelli kullanımına özel tadilatları da TüvTürk tarafından muayene yapılarak onay verildikten sonra araç trafiğe çıkabilmektedir.

Engelli ÖTV MTV muafiyeti veya indirimi için Devlet hastanelerinden alınan engel oranının ve beden engelinin belirtildiği resmi kurul raporu gerekmektedir. Ayrıca Bu rapor neticesinde H tipi ehliyet alarak yani engeline göre düzenlenen bir araç sürüp süremeyeceği belirlenmektedir. Bu rapor engelin kalıcı olup olmadığını ve bedenin hangi bölgesini etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca engelin etkisinin genişlemesi veya olağandışı vücut etkileri bulunuyor ise ehliyet alamayacağı ve çalışamayağı iş kolları bu raporda belirtilmektedir. Araç Sürebilme veya ehliyet alabilme durumu bu sağlık raporuna göre belirlenmektedir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Muafiyeti İstisnası indirimi için aşağıda yer alan formun doldurulması gerekemektedir. Engelli kişi ve araç hakkındaki tüm alanlar doldurulmalıdır.

MALÛL VE ENGELLİLER ADINA KAYIT VE TESCİLLİ TAŞITLARDA MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ İSTİSNASI
BİLDİRİM FORMU

Aşağıdaki Engelliler için MTV Muafiyet Dilekçesi Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi makamına şahsen teslim edilmelidir, kişi engelli olduğu için ruhsata kaydedilen 3 kullanıcıdan biri veya 1. derece yakınları veya vekili de teslim edebilmektedir. Dilekçe vergi dairesine ulaştıktan sonra aracın vergi dairesi istisnası sisteme kaydedilerek MTV vergi tahakuku yapılmamaktadır.

Engelliler için MTV Muafiyet Dilekçesi Örneği	NAKİL VASITALARI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE


	KONU : 

MALÜL VE ENGELLİLER ADINA KAYITLI ARAÇLARA UYGULANAN VERGİ İSTİSNASI'NIN SUNULMASI İÇİN BAŞVURUMUZUN SUNULMASINDAN İBARETTİR.	Ekli belgelerde yer alan Tescil Belgesine sahip aracın sahibiyim. Ekli sağlık raporunda bilginize sunulacak oranda engelli olduğum belgelenmektedir. 197. MTV Kanunu 4. Madde C Bendinde belirtilen mevzuat uyarınca aracımın MTV istisnası bulunmaktadır.

	Motorlu aracımın mevzuatta yer alan MTV İstisnası hakkından yararlanması için gereğini saygılarımla arz ederim.


							Tarih :

							İsim Soyisim : 
	
							İmza : 


Ekler : 
Sağlık Kurulu Raporu Aslı Gibidir onaylı sureti.
Motorlu Araç Trafik Tescil Belgesi Fotokopisi
Malül ve Engelliler adına tesil edilen Araçlarda Motorlu Taşıtlar Vergisi istisnası bildirim formu
Scroll to Top