K Belgesi Araç Düşüm Kayıt Silme Dilekçesi

K Belgeleri TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen mevzuata göre karayollarında ticari mal taşıyan işletmelerin almak zorunda olduğu resmi belgelerdir. K Belgeleri iş konusunda ve araç tonajlarına göre değişkenlikler göstermektedir.

K1 Belgesi ticari taşımacılık yapan şirketler için düzenlenmiştir, yani başka kişilerin ticari mallarını taşıyacak firmalar K1 belgesi alırlar , minimum 25 ton toplam kapasiteye sahip araçları olan ve 10000 TL üzeri sermayesi olan şirketler K1 belgesine başvuru yapabilirler. 3500 Kg altında taşıma kapasitesi ile taşımacılık kapacak firmalar için indirimli olarak başvuru yapılabilir. 3500 Kg üstü araçlar ile taşımacılık yapanlar indirimli başvuru yapamazlar.

K2 belgesi kendi iş konusu ile ilgili ticari malları kendi namına taşıyan firmalar için düzenlenmiştir ve en yaygın kullanılan belge K2 belgesidir. K2 belgesi şirketin kendi satınaldığı malları nakil etmede ve sattığı malları nakil etmede kullanılabilir. Bir kişinin başka bir kişiden satınalmış olduğu malları veya bir kişinin kendi malını bir noktadan diğerine taşımada kullanılamaz. Taşınan mal ile ilgili belgelerin bir tarafının K2 belge sahibi şirketi olması gerekmektedir. K2 belgesi ticari taşımacılık değil , K2 belgesine sahip şirketin ticaretine konu emtianın taşınmasında kullanılabilir.

K3 belgesi ise ev eşyası ve büro taşımacılığı için kullanılmaktadır, mevzuata tam uymamak ile beraber satınalınan malların taşınmasında da yayın biçimde kullanılmaktadır. Ticaret usulünde satınalınan mal satınalanın mülkiyetine geçtiği için satınalma noktasından alınıp sahibinin adresine taşınıyor olmasında mevzuat açısından da bir sorun yoktur fakat irsaliye veya faturanın bir tarafı satınalan olmalıdır.

K1 K2 K3 belgelerini iş konusunda göre doğru olarak almak zorunludur, K1 ticari taşımacılık , K2 kendi işi ile ilgili taşımacılık , K3 ev ve büro taşımacılığı için gerekli belgelerdir. Tüm detaylara TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Web Sayfası ve müdürlüklerinden ulaşılabilir.

K belgesi alındıktan sonra her araç için taşıt kartı alınmaktadır, taşıt kartları araç alındığında ve ticari kullanımına başlanmadan alınmalı ve araç üzerinde taşınmalıdır, Emniyet güçleri ve jandarma trafik ekipleri kontollerini yapmaktadır ve denetim istasyonlarında da otomatik ve manuel sistem ile kontrolleri yapılmaktadır. Bu sebeple yeni araç alımında veya ticaret konusunda kullanımına başlandığında araç kartı kesinlikle alınmalıdır, ağır para cezaları bulunmaktadır.

Araçların fenni muayeneleri de vaktinde ve usulünce TüvTürk istasoyonlarında yapılmalıdır, muayenesi 30 gün geçen araçların K belgesi kaydı dondurulur ve K belgesi yokmuş işlemi görebilir. Bu sebeple araçların egzost emisyon kontrolünü ve fenni muayenelerini vaktinde yaptırınız. Kış lastiği uygulaması da K belgeli tüm araçlar için zorunludur.

Araçların kaza sonucu trafikten çekilmesi, hurdaya ayrılması , çalınması sonucu kendi kullanımından çıkması, herhangi bir mahkeme kararı ile trafikten men edilmesi , haciz yolu ile devlet tarafından mülkiyetten alınması ve satılması , herhangi bir sebeple plaka numarasının değişmesi ve normal biçimde satılması ile K belgesinden düşülmesi gerekmektedir. K Belgesinde yalnızca aktif olarak kullanımda olan araçlar yer alırlar.

K belgesinden araç kaydının silinmesi yani araç düşümü için TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına dilekçe verilmesi gerekmektedir, il müdürlüklerine şahsen veya vekalet ile başvurulması gerekmektedir. K Belgesi Araş Düşüm Dilekçesi ni aşağıda vermiş olduğumuz K Belgesi Araş Düşüm Dilekçesi örneğini kendi şirket bilgileriniz ile düzenledikten sonra şahsen müracat edebilirsiniz. Şahıs işletmelerinde isim ve soyisim ile doldurulması gerekmektedir.

K Belgesi Araç Düşüm Kayıt Silme Dilekçe Örneği
		TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına

	Ticari Ünvanı :

	Vergi Dairesi :

	Vergi Numarası : 

	Mersis Numarası : 

	Telefonu: 

	Cep Telefonu : 
	
	K Belgesinden Düşümü (Kaydı Silinecek) Motorlu Araç Bilgileri : 

	K Belge Numarası : 

	Araç Kartı Numarası : 

	Plaka Numarası : 

	Marka ve Modeli :

	Araç Türü : 

	Tescil Belge Numarası :

	Şasi Numarası : 		Yukarıda belirtmiş olduğumuz motorlu aracımızın ......(DÜŞME GEREKÇESİNİ YAZINIZ) (ÖRNEĞİN satılmış olması ).................................................................................................... sebebi ile kullanımı son bulmuştur. K Belgemizden düşülmesi (kaydının silinmesi) zarureti hasıl olmuştur. İlgili motorlu aracın K belgemizden düşülmesi için gereğini saygılarımız ile arz ederiz.

					

							Tarih : 
			
							Ünvan Kaşe İmza
Scroll to Top