Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçe Örneği

Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçesi normal şartlar altında eğitim müfredatını yıl ve döneminde okuyarak tüm derslerinden başarılı olan ve genel not ortalaması 4 lük sistemde 2,00 üstünde olan öğrenciler için gerekli olmamaktadır. Okudukları fakülte ve bölüme göre 2 , 4 , 5 , 6 yıl veya 4 , 8,10 veya 12 dönem sonunda eğitim müfredatının tamamını almış , başarılı olmuş ve genel ortalaması 2,00 üstünde olan öğrencilere Akademik takvimde belirtilen dönemde Diplomaları düzenlenerek mezuniyet kayıtları yapılır ve devlet kayıtlarına işlenir.

Fakat her öğrenci düzenli öğrenci değildir, bazı derslerden başarı gösterilemediği , kayıt dondurulduğu , derslerin ilgili yıl ve dönemden sonraki yıl ve dönemlerde verildiği, farklı fakültelerden ders alındığı , farklı üniversitelerde yaz okuluna gidildiği gibi sayısız durum ile öğrenciler mezuniyet hakkı kazanabilirler. Genellikle öğrenci işleri bu yabancı kaynaklardan gelen ders başarılarını ilgili yazışmalar üniversiteler arasında yapıldığında veya diğer eğitim kurumunun resmi transkripti teslim edilerek öğrenci ders durum belgelerinde ilgili yeni notları kaydedildiğinde mezuniyet durumu varsa ilgili dönem veya eğitim yılı sonunda mezuniyet durumları değerlendirilirken mezuniyet hakkı tanınarak mezun duruma gelebilirler.

Fakat bazı özel durumlarda öğrenciler üniversitenin normal prosedürleri dışında bir zamanda mezun duruma gelebilirler, bu telafi sınavlarının mezuniyet dönemi sonra açıklanması, erasmus eğitimi alan kişilerin resmi transkriptlerinin prosedürlerinin takviminin Üniversite takvimine bazen uyuşmaması , farklı üniversitelerdeki yaz okulu eğitimleri sonunda akademik personelin ve öğrenci işlerinin yıllık izin döneminde mezuniyet işlemlerinin geçici olarak beklemesi vb birçok durumda öğrenciler mezun duruma gelirler fakat resmi prosedürlerin tamamlanması için müracat etmeleri gerekmektedir.

Yani düzenli öğrencilik dışında bir sebep ile normal akademik takvime uymayan bir şekilde mezuniyet hakkı kazanan ve mezuniyetinin tescilini ve diplomasını almak isteyen öğrenciler mezuniyet talebi dilekçesi ile Üniversitede ilgili makama başvuru yapabilirler.

Bir öğrencinin mezun olmayı istemesinden doğal birşey olamaz ama öğrenciliğin tamamlanması ile öğrencilik sosyal haklarının da tamamlanacağını ve bazı kamu haklarının da ilgili yıl sonunda tamamlanacağını da dikkate alarak mezuniyet için başvurmanız önemlidir. Mezuniyetinizin devlet kayıtlarına işlenmesi ile Askerlik Adaylığınız başlayacağını, Üniversitenin Öğrencilerine sağladığı imkanları kısmen veya tamamen kaybedeceğinizi , Size sağlanan burs ve öğrenim kredilerinin mevzuatlarına göre son bulabileceğini ve ilgili eğitim yılı sonunda hepsinin son bulacağını , Belediye hizmetleri ve Paso işlemlerinde öğrencilik şartlı hizmetlerin sunulmayacağını , Yurt mevzuatına göre yurttan ayrılmanız gerekebileceğini , SGK mevzuatına göre çalışabilir yetişkin statüsüne geçiyor olabileceğinizi , Varsa yeşil pasaport hakkınızın artık geçerli olmayacağını ve bunlar gibi birçok öğrencilik sayesinde hayatınızda olan ve öğrenciliğiniz bittiğinde artık olmayacak avantajları da teker teker kaybedeceğinizi unutmayınız. Bu sebeple mezuniyet talebinizi gerçekten mezuniyet belgelerine ihtiyacınız yoksa mümkün olduğunca erteleyiniz. Üniversite öğrenciliği bir devletin ve milletin siz geleceğimize sağladığı ve sunduğu ayrıcalıktır azami şekilde faydalanmaya gayret ediniz.

Yukarıda belirttiğimiz sebepler ile mezuniyet talebinizi gerçekten mezuniyete yani diplomaya ihtiyacınız olduğunda kullanınız çünki bir bölümde öğrencilik bir kez başlar ve bir kez biter. Muhtemelen kampüse girerken bile güvenlik görevlilerine bir gerekçe sunmanız ve kimlik teslim etmeniz gerekeceğini de unutmayınız.

Lisansüstü eğitimi başvurusu , Yurtdışı eğitim başvuruları , İş girişte gereklilik , Memuriyet yeter şartları için zorunluluk , Askerlik kararı aldırma gibi mezuniyetin yani diplomanın şart olduğu durumlarda tabiki mezuniyet hakkınızı ve diplomanızı almanız gerekli ve zorunlu olabilir.

Üniversite Mezuniyet Talebi için ünversitenizin ilgili makamına Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçesi vererek mezuniyet durumunda olduğunuzu beyan ederek mezuniyet işlemlerinin yapılmasını talep etmeniz gerekmektedir. Aşağıda size sunacağımız Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçe Örneğini şahsi bilgileriniz ve eğitim bilgileriniz ile doldurarak şahsen başvuru yapınız ve başvurduğunuz makamdan işlem süresini öğreniniz.

Mezuniyet hakkı için Üniversitelerin gereklilikleri de bulunabilmektedir, bunların arasında kampüs içi yurt ayrılma belgesi , kütüphane kitap teslim belgesi , sosyal tesis borcu yoktur belgesi , servis ve diğer hizmetler ile ilgili borcu yoktur belgesi , öğrenci kimliğinin teslimi , Özel durumlarda taahhütnameler ve mecburi hizmet taahhütnameleri imzalanması, Emanet eğitim materyallerinin teslim ve iadesinin tamamlanması gibi ünversite ve bölüme özel mezuniyet gereklilikleri olabilmektedir. Mezuniyet projesinin basılı olarak x kopya olarak bölüme ve x kopya olarak kütüphaneye teslimi ve pdf word vb formatta bölüme teslimi , Öğrenci işleri tarafında ve bölümünüzden bu gibi gereklilikler bulunuyorsa öğrenerek gerekli mezuniyet işlemlerini tamamlayınız. Bazı üniversitelerin bu gibi durumlarda matbuu formları vardır, bu formu öğrenci işleri size vererek ilgili yerlerden mezuniyetinde sakınca yoktur gibi imzalar almanızı da isteyebilmektedirler.

Tüm öğrencilerin eğitim hayatlarına sağlıklı , mutlu , huzurlu ve başarılı olmalarını diliyoruz.

Üniversite Mezuniyet Talebi Dilekçe Örneği		................................ Üniversitesi
		................................ Enstitüsü
		................................ Meslek Yüksek Okulu

	Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
	(ÜNİVERSİTENİN ÜVANINA YAZINIZ)


	İsim Soyisim :

	TC Kimlik Numarası : 

	Öğrenci Numarası : 

	İkamet Adresi : 

	Cep Telefonu :

	Eposta Adresi : 

	Fakülte / Enstitü / MYO : 

	Bölüm : 

	Akademik Danışman : 

	


		Üniversitenizin yukarıdaki bölümünde kayıtlı öğrencisiyim ve mezuniyet için gerekli şartları sağlamaktayım. Mezuniyet işlemlerimin yapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


						Tarih :

						İsim Soyisim :

						İmza :
Scroll to Top