Dilekçe ÖrneğiDilekçe Örnekleri, Dilekçe Nasıl Yazılır, Word Pdf Dilekçe İndir, Dilekçe Yazma, Dilekçe Örneği
dilekceornegi.com'a hoş geldiniz.
BA BS Formu Örneği
BA BS Formu Örneği
BA BS Formu Örneği

Genel muhasebe ve Vergi mevzuatında BA BS formları olarak anılan, Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ve Mal ve Hizmet Satışlarına ilişkin bilgidirim formu (Form Bs) olarak düzenlenen iki adet resmi form bulunmaktadır.

BA BS Formları resmi vergi beyannamesi gibi işlem gören ve beyan edildiğinde bir borç veya damga vergisi üretmeyen resmi beyannameler olarak düşünülmelidir. BA BS Formları mükelleflerin karşılıklı beyanları ile birbirleri ile yapmış olan ticaret toplamını teyit etmeleri anlamına gelmektedir.

Vergi mevzuatında bu konu ile ilgili 2021 yılında değişiklikler de yapılmıştır ve Ağustos 2021 formları ve daha sonraki formlarda bu değişiklikler uygulanmaktadır.

Vergi Usul Kanunu , Türk Ticaret Kanunu , Vergi ve Maliye mevzuatlarının tamamında ve Hukuken her çeşit beyanname ve bildirim ile ilgili yükümlülüklerin mükellefte olduğu ve BA BS bildirimlerinin de mükellef sorumluluğunda olduğu unutulmamalıdır ve bu konu detaylı olarak öğrenilmelidir, lütfen tüm bilgileri mali müşavirinize danışarak teyit ediniz ve ona göre işlemler yapınız.

Genel şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Birbiri ile Toplam mal yada hizmet alım yada iade fatura tutarları genel toplamı 5000 TL tutarını geçen tüm mükellefler birleri ile BA BS formları düzenleyerek karşılıklı ticaret hacimlerini beyan etmiş olurlar.
 • Elektronik Ortamda düzenlenen faturalar değişiklik tarihinden sonra BA BS formlarına yazılmaz fakat toplamları dikkate alınır, yani elektronik faturalar ile ticaret yapan şirketler BA BS formu düzenlemezler fakat kağıt fatura da düzenlemeye devam ediyorlarsa KDV Hariç 5000 TL üstü için BA BS formu düzenlenir fakat elektronik faturalar forma yazılmaz, sadece kağıt faturalar yazılırlar.
 • BA BS formları karşılıklı olarak teyit edilir.
 • karşılıklı ticaret toplamı 5000 TL altındaysa beyan verilmesine gerek yoktur.
 • Nijayi tüketiciye yapılan satışlarda sadece satıcı taraf beyan edecektir. Tüketicilerin BA BS formu beyan etme zorunluluğu yoktur
 • BA BS formları karşılıklı olarak düzenlenen belge sayıları toplamını ve toplam tutarı ifade etmektedir, karşılıklı alım satım işlemleri olan işletmeler borç alacak eksilme yapmadan toplam değerleri beyan edeceklerdir, borç alacaklar pozitif negatif olarak muhasebe kaydı gibi değil toplam belge tutarı olarak dikkate alınır. Yani 4000 tl satış 2000 tl alım işlemi yapılan bir işletme için BA BS bildirimi yapılmaktadır.
 • Tüm ticareti müşteri sayısı ayırdetmeksizin 5000 TL toplamının altında kalan işletmeler de BA BS bildirimi yaparlar ama bildirim yapılması gereken işlem olmadığını beyan ederler.
 • Tüm ticareti karşılıklı olarak efatura olarak yapan mükelleflerin BA BS formu bildiriminde belirtilmesi gereken işlem olmadığını belirterek yine de bildirim yapması gerekmektedir, buna boş bildirim de denebilmektedir.

Yukarıda açıklanan hususları bir kez daha hatırlatmak gerekirse karşılıklı kesilen faturaların toplamı 5000 TL yi geçen tüm mükellefler ile karşılıklı olarak BA BS formu düzenlenir ve düzenlenen toplam belge sayıları ve toplam kdv hariç maddi değer BA BS Bildirimi yapılarak maliye sistemine yüklenir.

Bu sayede karşılıklı ticarete konu resmi faturalar ve bunların toplamı alıcı ve satıcı taraf tarafından karşılıklı olarak bildirilir, maliye de bildirimlerin eşitliğinden emin olarak gerekli kontrolleri yapabilir.

BA BS formları hatalı beyanların ve naylon fatura gibi uygulamaların önüne geçmek için çok doğru ve akıllıca bir uygulamadır, her iki tarafın bildirimleri elektronik ortamda karşılaştırılabilir ve yapılabilecek yanlışlık ve usulsüzlüklerin belirlenmesinde önemli bir veri olarak kullanılabilir.

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar yalnızca temel bilgi sunmak içindir, vergi usul kanunu ve bildirimler ile ilgili bilgileri resmi kamu kurumu kaynakları ve Mali Müşavirlerinize danışarak BA BS Formu ile ilgili işlemleri yapınız, internetteki çoğu kaynak elektronik fatura düzenlemesini içermediğinden internet kaynaklarında sunulan bilgi ve belgelerin tamamını mali müşavirinize danışarak kullanınız.

BA BS Formu Nasıl Düzenlenir ?

BA BS Formu karşılıklı olarak iki mükellefin birbirine düzenlemiş olduğu belge sayısı ve toplam fatura tutarını kdv hariç olarak gösterir bir belgedir, bir şekil şartı yoktur, beyan edilmesi yalnızca denetim ve kıyaslama içindir, herhangi bir vergi tahakuku yoktur fakat aylık olarak beyan edilmesi zorunludur.

BA BS Formu Örneği

Aşağıda Ba Bs Mutabakat Formu Örneği boş şablon bir formdur, genel olarak her işletmeye hitap edebilmesi adına tüm genel bilgileri içerecek biçimde düzenlenmiştir, size tavsiyemiz bu şablonu kendi ihtiyacınıza göre düzenleyerek kendinize özel boş şablon bir BA BS Formu Örneği hazırlamanızdır.

Kısaca yapmanız gerekenleri buraya maddeler halinde yazıyoruz, okuyunuz ve uygulayınız;

 • Sol Üst Tarafa kendi şirketinizin logosunu Ünvanını ve vergi adres ve iletişim bilgilerini yazınız.
 • Mutabakat yapılacak şirket ünvanını hitap kısmına yazınız, altında yer alan parantez içerisindeki açıklamayı siliniz.
 • Mali dönemi ilgili ayın ilk günü ve son günü olarak belirtiniz. BA BS Bildirimleri ilgili mali ayı takip eden ay içerisinde yapılamktadır, yani bir önceki ayın ilk ve son gününü yazınız.
 • Toplam belge sayısı iki şirketin birbirine düzenlemiş olduğu resmi faturaların toplam adetidir.
 • Aşağıdaki tablo düzenlenen faturaların listelenmesi biçiminde düzenlenmelidir.
 • KDV Hariç toplam tutar ise BA BS formuna konu olan faturaların KDV hariç toplam tutarını ifade eder. Örneğin 2000 TL tutarlı 3 fatura düzenlenmiş iki işletmenin ba bs formları 3 Belge ve 6000 TL toplam değer içermektedir.
 • Elektronik faturalar toplam değer için dikkate alınır fakat elektronik faturalar 2021 temmuz sonrasında ba bs formlarına yazılmaz, kağıt faturaların tamamı ba bs formuna yazılır.
 • Toplam ticaret hacmi 5000 TL altındaysa BA BS formu düzenlenmez.
 • Nihayi tüketiciye mal hizmet satışında BA BS formu düzenlenmez, nihayi tüketicinin bildirim zorunluluğu da yoktur fakat Maliye mevzuatında satıcının bildirimi gerektiği yorumlanabilecek ifadeler vardır. Bu sebeple mali müşavirinize bu konuyu danışarak gerekiyorsa nihayi tüketicinin TC Kimlik numarası ile düzenleme yapınız.
 • Aylık olarak BA BS bildirimi yapılması gerekmektedir, bildirim yapılacak belge olmasa yani tüm ticaret hacmi tüm müşterilerde 4999 tl altında olsa yada tamamıyla efatura ile ticaret yapılmış olsa dahi BA BS bildirimi yapılmalıdır.
 • BA BS Formları ile ilgili internet üzerinden eriştiğiniz bilgilerin doğruluğundan tereddüt ediniz, VUK TTK , Vergi ve Maliye mevzuatında sorumluluğun mükelleflerde olduğunu yani sizde olduğunu unutmayınız, tüm işlemleriniz ile ilgili Mali Müşaviriniz’e danışarak hareket etmeniz gerektiğini unutmayınız.

Şirket Logonuz
	
Şirket Ünvanı :
Vergi Dairesi :
Vergi Numarası : 
Mersis Numarası : 
Merkez Adresi :
İletişim Numarası : 

Konu : TTK , VUK , Maliye Mevzuatı uyarınca karşılıklı olarak düzenlemek ile mükellef bulunduğumuz BA BS Mutabakatına ilişkin bildirimimiz ve tarafınızdan yanıt talebimiz.


Ba Bs Mutabakat Mektubu

Sayın ;						Vergi No : 
(........MUTABAKAT YAPILACAK İŞLETME ÜNVANI........)

Mali Dönem : .............................. / ................................... 
(...GÜN AY YIL BİÇİMİNDE AY BAŞI VE AY SONU YAZILIR....)

Toplam Belge Sayısı : ................. Adet / ................................ Adet 
(..RAKAM VE YAZI İLE TARAF LAR ARASINDA DÜZENLENEN BELGE SAYISI.)

KDV Hariç Toplam Tutar : ......................... TL / ............................................... Türk Lirası
(........KDV HARİÇ TÜM FATURA TUTARLARININ TOPLAMI......)

BA / BS Bildirimine İlişkin Fatura Detayları : 

Fatura Tarihi
Fatura Numarası 
Fatura Türü 
KDV Hariç Fatura Tutarı
11/11/21
A000123456
Satış Faturası
5.200,00 TL

Yukarıdaki bildirimlere MUTABIK olduğumuzu beyan ederiz.
Yukarıdaki bildirimlere MUTABIK OLMADIĞIMIZI beyan ederiz.

Hata ve unutma müstesnadır.
Mutabakat bildirmemeniz halinde TTK uyarınca mutabık kabul edileceğinizi hatırlatırız.
Mutabık olmadığınızı lütfen bildirim yapınız ve gerekçesini tarafımıza beyan süresinden önce mutlaka belirtiniz.

Ünvan : 
Tarih :
Kaşe İmza :Ünvan : 
Tarih :
Kaşe İmza :

Dilekçe Örneği
error: