Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği Gelir İdaresi Başkanlığına yapılacak yazılı başvurular için örnek dilekçe dir. Osmanlı Geleneğini de ruhunda taşıyan Gelir İdaresi Başkanlığı GİB Maliye Nezareti ile temel bulmuştur. 1838 yılında Avarız ve Bedeli Nuzil Dairesi olarak kurulan Gelir İdaresi Cumhuriyetin kurulmasını takip eden yıllarda yeniden teşkilatlandırılmış ve 1942 yılında Varidat Umum Müdürlüğü olarak yapılanmıştır.

1946 yılında Vasıtasız Vergiler ve Vasıtalı Vergiler Umum müdürlükleri de kaldırılarak Gelirler Genel Müdürlüğü kuyulmuş ve yetkilendirilmiştir. 2005 yılında 5345 sayılı kanunla yeniden yapılandırılan Gelir idaresi Gelirler Genel Müdürlüğü yerini Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığına dönüştürülmüştür.

“Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği” yazımız içerisinde boş şablon dilekçe örneği , word ve pdf dosya türlerinde de mevcuttur.

Gelir İdaresi Başkanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

GİB Merkezi Dikmen Hizmet Binası : Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Mahallesi Merasim Cad. No:9/1 06450 Çankaya / ANKARA 

Telefonu : +90 312 415 30 00

Ek Hizmet Binası : Zübeyde Hanım Mahallesi Etlik Cad. No: 12 06110
Dışkapı / ANKARA

Telefonu : +90 312 302 17 00

Websitesi : https://www.gib.gov.tr/

Taşra Teşkilatı Vergi Dairesleri , Gelir Müdürlüğü , Defterdarlık ve Vergi Daireleri iletişim Bilgileri : https://www.gib.gov.tr/vdbd/vergi-dairesi-baskanliklari-defterdarlik-gelir-mudurlugu-ile-vergi-dairesi-adres-ve-telefonlari

Vergi İletişim Merkezi : 189

Gelir İdaresi Başkanlığına dilekçe nasıl yazılır ?

Gelir İdaresi Başkanlığı bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türk Dili , Dilbilgisi ve dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde kaleme alınması gerekmektedir.

GİB yalnızca görev konusunda olan dilekçelere ve mevzuata uygun talepler içeren dilekçelere olumlu yanıt verebilmektedir, Görev konusu dışında olan veya mevzuata uygun olmayan dilekçelere yanıt vermemektedir.

Vergi Daireleri , Defterdarlıklar gibi diğer kamu kurumlarına sunulması gerekli olan dilekçelerin normal kamu hizmet sağlayıcı kuruma verilmesi gerekmektedir bu sebeple sunulacak dilekçenin hangi kuruma verilmesi gerektiği konusunda mevzuat incelemesi yapınız.

Vergi Mevzuatı ile ilgili bilgisi Mali Müşavir olmayan kişilerin yetersiz olabilmektedir, bu sebeple Vergi Konulu tüm müracatlarınızda mali müşavirinizden veya bir serbest mali müşavir serbest muhasebe mesleği mensubundan danışmanlık alınız.

Gelir İdaresi Başkanlığına yazılacak dilekçeler kurum ünvanına hitaben yazılmaktadır. “Gelir İdaresi Başkanlığına” hitabı yeterlidir.

Sonraki kısımda dilekçe konusu başlığı kullanılarak bir cümle ile dilekçenin hangi maksatla yazıldığı ifade edilmelidir.

Sonraki kısım ise dilekçe serbest metin kısmıdır burada ise gerekli açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgilerinizi , taleplerin izahını ve gerekçelerini ve taleplerinizi paragraf yapısında net anlaşılır ve gerekli bilgilerin tamamını sunarak ifade ediniz ve şahsen ıslak imzalı olarak teslim ediniz.

Yalnızca bireyler için şahsen sunulan , tüzel kişiler için temsilcileri tarafından sunulan veya mali müşavirleri tarafından sunulan dilekçeler işlem görmektedir.

Bunun dışındaki durumlarda 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım veya kanuni temsilci atanan kişiler için temsilcileri, başvuru yapabilirler bunun dışındaki başvurular için vekaletname veya resmi temsil yetkisini gösterir belgenin ibrazı gereklidir.

Ekli belgeler bulunuyorsa ekler başlığı altında sıra ile belirtilmeli ve dilekçe ile beraber sunulmalıdır. Yabancı dildeki tüm belgelerin Türkçe tercümelerinin sunulması gereklidir, yabancı dilde olan belgeler Türkçe tercümesi bulunmuyorsa işlem görmezler.

Bazı konulardaki başvurular posta yolu ile de kabul edilebilmektedir, kurum telefonları veya vergi iletişim merkezi ile görüşerek bilgi ve teyit aldıktan sonra müsade verilen konularda başvurularınızı posta yolu ile iadeli taahhütlü gönderim yapabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği
			Gelir İdaresi Başkanlığına

Dilekçe Konusu : 


	Yukarıza arz ve izah etmiş olduğum istemlerim için gereğini saygılarım ile arz ederim.
							Tarih :

							İsim Soyisim :
			

							İmza: 


Ekler :
1-
2-
3-
4-
5-

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Edevlet sistemi üzerinden sunulmakta olan Evergi Levhası Sorgulama , Araç Üzerindeki Borç surgulama , Borç durum yazısı , vergi borcu sorgulama , Yapılandırma Tecil İşlemleri , Stopaj Kesintileri, Adres Değişikliği sorgulama, Elektronik Haciz Sorgulama , Beyanla trafik cezası ödeme , Bilanco Gelir Tablosu ve İşletme hesap özeti onay talebi , Borcu yoktur yazızı , Ceza indirim talebi , Dilekçe sorgulama , Emanet olarak tahsil edilen paranın iade talebi , Engellilik Vergi İndirimi Başvurusu , Edebligat işlemleri , Eyoklama Fişi , Evergi Levhası Doğrulama , Gelir Kurumlar vergisi iade işlemleri , Hazır beyan sistemi işlemleri , İnteraktif vergi dairesi , İşi Bırakma bilgirimi , İşyeri Kira kontratı damga vergisi beyannamesi Başvurusu , KDV İstista Belgesi Talebi , KDV İadesi Eksik CEvaplar, Malul ve engelliler adına kayıtlı ve tescilli taşıtlarda MTV istisna talebi , MTV de kasko indirimi yapılması , MTV Sorgulama ödeme , Mukimlik belgesi sorgulama , Mükellefiyet Gerektiren Vergi Borcu sorgulama ve ödeme , Mükellefiyet yazısı talep girişi , Öğrenim katkı payı sorgulama ve ödeme , Sigorta bilgileri , Şube işyeri açılış bildirimi Kapanış bildirimi , Trafik para cezası sorgulama ödeme , yapılandırılan vergi borçlarını sorgulama ödeme , Veraset intikal vergiis beyannamemeeri, Vergi dairesinde borca karşılık ödeme bildiriminde Mal bildiriminde bulunulması, Vergi Kayıp kaçağına ilişkin ihbar bildirimi , Vergisel konularda özelge talebi , Uzlaşma talep dilekçesinin alınması , Cep Telefonu Harcı ödeme , defter beyan sistemi , Ebeyanname giriş ekranı , Edefter Sistemi , Efatura Sistemi , Egirişimci , Etebligat , GİB Dilekçematik, Hzır beyan ssitemi , İnternet vergi dairesi , Mükellef geri bildirim sistemi ile görüş ve öneri alınması , Ebelge Doğrulama , Vergi Kimlik no doğrulama gibi tüm işlemlere erişim linki:https://www.turkiye.gov.tr/gelir-idaresi-baskanligi

Scroll to Top