Hazine ve Maliye Bakanlığı Dilekçe Örneği

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dilekçe Örneği Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti Hazinesini ve kamu Maliyesini yönetmek ile görevli bakanlıktır ve bu konuda görevli kamu kurumlarının üst idare makamıdır.

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Osmanlı Hazine ve Maliye geleneğini Dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel bir şekilde takip ederek güncelleyen ve günümüzde dünyanın önde gelen Hazine ve Maliye idarelerinden biri haline gelmiştir.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisine doğru yükselmekde olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hazine ve maliyesinin yönetimi de basit bir konu değildir, onlarca kurum ve binlerce kamu görevlisinden oluşan bir maliye ve hazine kamu yönetimi yapısı Bakanlıkça sevk ve idare edilmekte aynı zamanda denetlenemektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi
Emek Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi ÇANKAYA /ANKARA

Telefonu : +90 312 204 60 00

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Dikmen Yerleşkesi
Devlet Mahallesi Dikmen Caddesi No: 12 ÇANKAYA / ANKARA

Telefonu : +90 312 415 29 00

Merkez Teşkilatı iletişim bilgileri : https://www.hmb.gov.tr/iletisim

Websitesi : https://www.hmb.gov.tr/

Hazine ve Maliye Bakanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin Türkçe dili ve dilbilgisi kurallarına ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Temel olarak boş çizgisiz beyaz temiz bir kağıda el yazısı dahil her çeşit kalıcı baskı sistemi ile dilekçenin yazılmış olması ve siyah dışında bir kalem ile başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak teslim edilmiş olması gerekmektedir.

Fiziki şekil şartları her dilekçe ile benzerdir fakat mevzuata uygunluk konusunda dikkat edilmesi gerekemektedir.

TC Hazine ve Maliye Bakanlığına yazılacak dilekçenin yalnızca bakanlık görev ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata uygun konularda sunulması gerekmektedir. Bakanlığın görev alanına girmeyen yada bakanlığa bağlı bir alt idari makamın görev alanına giren konularda bakanlığa müracat edilmemesi gerekmektedir. Öncelikle kamu idaresindeki en alt basamağa müracat edilir, konu oranın görevi değil üst kurumun görevi ise ilgili üst kuruma müracat edilir , bu şekilde tüm idari basamaklar ile müracatlar yapılır ve netice olmazsa ve en üst basamaktaki kurum Bakanlığa bağlı bir kurum ise bakanlığa müracat edilebilir.

Yazılı başvuru yapılırken bu idari makam sırası ve görev konusuna dikkat ediniz, görevi olmayan yada daha alt kademedeki bir kurumun görevi olan bir konuda Bakanlığa yapılacak başvuru işlem görmeyebilir.

Dilekçe yazımına öncelikle hitap makamı ile başlanmaktadır. “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına” doğru bir hitap cümlesidir, herhangi bir idari birime başvuru yapılacak ise “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı …………………. Müdürlüğüne” biçiminde ilgili makamın tam ünvanına hitaben yazılması tercih edilmelidir.

Herhangi bir idari birim tarafından işlem göreceği bilinen dilekçelerin ilgili idari birim makamına yazılması tavsite edilmektedir.

Daha sonraki bilgi dilekçe konusudur, bir cümle ile dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunu ifade etmekte olan bir bilgilendirme metni olarak düşünülmelidir. Dilekçenizi işleme alan yetkilinin dilekçeyi hangi maksat ile sunduğunuzu anlamasını sağlayabilecek kadar açık bir şekilde temel talebinizi iletmeniz yeterlidir.

Bunda sonraki kısım serbest metin kısımdır burada dilekçenizi düz yazı olarak yazmanız gerekmektedir. Genel olarak kısa paragraflara bölünmüş net ve anlaşılır bir üslup ile belirli bir akış mantığı ile yazmanız makul görülmektedir.

Öncelikle dilekçeniz ile ilgili açıklamalarınızı , talepleriniz ile ilgili bilgileri , gerekçelerinizi ve taleplerinizin izahını yaptıktan sonra son kısımda taleplerinizi sunmanız makul bir sıralamadır. Böylelikle dilekçeleriniz kolay şekilde anlaşılabilecektir.

Dilekçenin yazan kişi tarafından ıslak imzalı olarak şahsen teslim edilmesi gerekmektedir. Başkası adına başvuru yapılabilmesi çeşitli şartlara bağlıdır, 18 yaşından küçükler için velileri , Vasi Kayyım veya kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri, tüm tüzel kişiler için resmi yetkilileri başvuru yapabilmektedir. Bunun dışındaki başvurular için vekaletname veya temsil yetkisini gösterir belgeler sunulmalıdır.

Dilekçenin son kısmında ek belgeleri ekler başlığı altında sırası ile belirtilmelidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Dilekçe Örneği
		Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığına


Dilekçe Konusu : 


	Yukarıda arz ve izah olunan itemlerim için gereğini saygılarım ile arz ederim.


							Tarih : 
							İsim Soyisim :
							İmza : 


Ekler : 
1-
2-
3-
4-
5-

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sunulan Edevlet hizmetlerine erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/hazine-ve-maliye-bakanligi üzerinden Ebordro hizmetleri , kariyer kapısı kamu işe alım hizmetleri , Aile yardımı sorgulama , Dil tazminatı bilgileri sorgulama , Elektronik belge yönetimi sistemi evrak doğrulama , Muhasebe yetkilisi sertifika işlemleri , Eyolluk, Kamu işlemleri Veri İzleme Sistemi erişimi , Kamu Personeli Aile Bilgileri Bildirim sistemi , Yetkili Müessese Bilgi Sistemi erişimi yapılabilmektedir.

Scroll to Top