Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi

Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi nafaka artırlması konulu açılmış olan davalar için davalı tarafından itirazın sunulması için düzenlenen dilekçedir.

Nafaka davalarının tamamı Aile Mahkemelerinde görülmektedir ve Nafakanın Artırılmasına İtiraz edilmesi için sunulacak dilekçe de davanın görülmekte olduğu Aile mahkemesine müracat edilerek sunulmalıdır.

Unutulmamalıdırki nafaka takdiri, nafakanın artırılması veya düşürülmesi veya kaldırılması takdiri tamemen Mahkeme Hakimliğinin kararıdır, her iki tarafın yani ayrılmış olan eşlerin hayat durumları , maddi durumları , çocukların durumları ve yaşamsal giderleri ölçüsünde adaletli bir takdir Mahkeme Hakimliğince yapılarak karar verilmektedir.

Düşük bir nafaka bir ceza yada intikam olmadığı gibi ödül veya daha üst standartta bir hayata geçiş kaynağı olarak da düşünülmemelidir, bunun garantisi tarafsız ve bağımsız Türk Mahkemeleridir. Nafaka ile alakalı bütün talepler boşanma davası sürecinde veya hayatın olağan akışı içerisinde Aile Mahkemeleri tarafından değerlendirilir ve karar verilir.

Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi yazımızın devamında metin olarak ve word pdf dosya türlerinde indirilebilir olarak sunulacaktır.

Her çeşit davada bir Avukat tarafından temsil edilmeniz son derece faydalı ve önemlidir. Mağduriyet yaşamamanız için bir vekil Avukat ile mahkeme sürecini takip etmeniz daha sağlıklı olacaktır. Tüm hukuki sorumluluğun sizde olduğunun lütfen bilincinde olunuz.

Nafakanın Artırılması ne anlama gelir ?

Nafakanın artırılması boşanmış olan eşlerden nafaka alan tarafın nafakanın artırılması talebi ile Mahkemeye müracat etmesi ve nafakanın artırılması talebini sunmasıdır.

Mahkeme bir dava olarak bu durumu değerlendirir ve karara vardır.

Aile Mahkemesi durumu değerlendirerek yeni bir Nafaka Tutarı belirler, bu nafakanın önceki nafaka tutarına göre yüksek olması Nafakanın artırılması , düşük olması nafakanın düşürülmesi, nafakanın ödenmemesine hüküm etmesi de nafakanın kaldırılması anlamına gelir.

Bu üç durumu da makul ve gerçek bir gerekçe ile iki taraf da talep edebilir, Mahkeme durumu değerlendirerek gerçek bilgilere ve hayatın gerçeklerine göre bir takdirde bulunarak karar verir.

Nafakanın Artırılması çok sık rastlanılan bir durumdur, olağanüstü bir durum olarak değerlendirilmemelidir.

Nafakanın Artırılması neden istenir ?

Genel olarak nafakanın artırılması nafaka alan eşin hayatındaki maddi gereksinimleri karşılamakta zorluk çekmesi sebebi ile istenmektedir, kötü niyet aranmamalıdır.

Hayatın olağan akışında yaşanan ekonomik dünyada her gün hayat pahalanmakta , her gün binlerce kişi işini kaybedebilmekte, onlarca işletme açılmakta ve bir o kadar da kapanmaktadır. Yani insan hayatı ekonomi ile iç içedir ve para hayatın çoğu gereksinimi için zaruridir.

Nafaka da ayrılınan eşin maddi ihtiyaçları ve ortak evlatların yaşamsal giderleri için tanımlanan adilce hesaplanmış bir tutar olarak maddi olarak güçlü olan eşin maddi olarak zayıf olan eşe destek olması ve çocukların giderlerini makul biçimde paylaşmaları için tanımlanır.

Gelişen durumlar neticesinde insanların maddi durumu iyi yada kötü yönde değişebilir, örneğin terfi alan bir kişi daha çok para kazanabilir ve daha yüksek yaşam şartlarını elde edebilir, tersi bir örnekte ise bir insan işsiz kalarak daha düşük maaşlı bir iş bulabilir veya uzun süre işsiz durumda kalabilir.

Müşterek evlatları olan eşlerin ayrılmaları neticesinde çocukların eğitim hayatının başlaması ile masrafların katlanarak büyüyeceği kaçınılmaz bir gerçektir. Eşler ayrılmış dahi olsalar çocuklarının iyi bir eğitim almaları ve bunun masraflarının karşılanması için müşterek hareket etmeleri her iki taraf için sorumluluktur, dünyaya hazırlanan evlatlarına bunu borçlulardır ve Türk toplumu da her aileden iyi eğitimli ve mutlu bir çocukluk ve gençlik geçirmiş evlatlar beklemektedir.

Hayatın olağan akışında oluşabilecek değişkenlikler sebebi ile Mahkemece uygun görülen ve hatta eşler arasında zamanında uzlaşılmış olan Nafaka tutarında değişiklik yapılması zorunlu olabilmektedir. Bu durumu her iki eş de talep edebildiği gibi Mahkemeye intikal eden bir gerekçe ile Mahkeme bir dava açarak nafaka üzerinde değişiklik yapabilmetkedir.

Nafakanın Artırılması kim isteyebilir ?

Nafakanın artırılmasını boşanmış herhangi bir eş isteyebilir, yani nafaka alanın artırılmasını istemesi doğal olarak beklenir ama nafaka ödeyen bir eş de mahkemeye başvurarak nafakanın artırılmasını talep edebilir.

Ama insan doğası gereği genellikle nafaka alan eş nafakanın artırılmasını talep edebilir.

Ayrıca nafakanın artırılması talebi yalnızca eşler tarafından talep gelmesi ile sınırlandırılmış bir durum değildir. Ailenin yetişkin durumdaki ortak evlatlarından herhangi biri kendi rızası ile de bu müracatta bulunabilir. Kendisine halen bakmak ile mükellef olan boşanmış eşler durumundaki ailesi ile ilgili başvuruları mahkemeler tarafından değerlendirmeye tabiki alınacaktır.

Ayrıca boşanmış eşlerin evlatlarının kanuni temsilcisi durumunda bulunan kayyım veya vasiler de boşanmış eşlerin nafaka takdiri ile ilgili yine mahkemeye müracat edebilirler. Ayrıca boşanmış bir eş için bir vasi tanımlanmışsa o kişi de ilgili eş namına müracatta bulunabilir.

Yukarda belirtilenlere ek olarak herhangi bir kamu kurumunun müracatı sonucunda Aile Mahkemesi yine resen takdir ederek Nafaka üzerinde değişiklik yapabilir ,artırabilir düşürebilir veya kaldırabilir.

Yani yalnızca eşlerin müracatı ile sınırlı değildir, eşler evlatlar ve kanuni temsilcilerine ek olarak ilgili konularda yetkili kamu kurumları da mahkemeye müracat hakkına sahiptir. Ayrıca yukarıda belirtilen tüm kişilerin avukatları da vekaleten bu başvuruyu yapabilirler.

Nafakanın Artırılmasına nasıl başvurulur ?

Aile Mahkemesine Nafakanın Artırılması Talebi Dilekçesi ile müracat ederek dava açılmasını talep ederek başvuru yapılabilir. Şahsen veya vekaleten başvuru yapılabilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz kişiler ve kurumlar çok nadiren ve özel durumlarda müdahil olurken genel olarak başvuru nafaka alan eş tarafından yapılmaktadır.

Nafakanın artırılmasına itiraz dilekçesi
Nafakanın artırılmasına itiraz dilekçesi

Nafakanın Artırılmasına nasıl itiraz edilir ?

Nafaka artırılmasının talep edildiği dilekçe Mahkeme Hakimliğince kabul edildikten sonra bir dosya numarası verilerek dava işleme alınır.

Nafaka ödemekte olan eşe tebligat yapılarak dava konusunda bilgilendirilir.

Bu tebligat yaşama adresine yani ikametine posta yoluyla veya elektronik tebligat biçiminde yapılabilir, tebligat konutta bulunmaması halinde muhtarlığa teslim edilebilir.

Tebligatın ulaşmasını takip eden 2 hafta içerisinde itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu itiraz hakkı nafakanın artırılması talebine itiraz olarak yanıt verilmesi anlamına gelmektedir.

Yani nafakayı bir taraf artırmayı talep ettiğinde diğer taraf itiraz ederse reddedilir gibi bir süreç yoktur, bir tarafın nafakayı artırmayı talep ettiği diğer tarafa teblig edilir ve bu durumda diğer eşin itirazı varsa sunması talep edilir.

Yapılacak itiraz Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi nin davayı gören Aile Mahkemesi Hakimliğine sunulması ile yapılmaktadır.

İtiraz Mahkemeye sunulduktan sonra Mahkeme Başkanlığı nafakanın artırılması talebini ve gerekçesini , itirazı ve gerekçesini ve her iki tarafın ve evlatların yaşamsal maddi giderlerini ve sosyal durumlarını değerlendirecektir. Gerekli durumda duruşmalar düzenlenerek katılmaları beklenecek ve sonunda gerekli ise yeni bir nafaka tutarı takdir edilerek taraflara bildiren bir karar verilecektir.

Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi normal resmi Mahkeme dilekçesi yapısında bir dilekçedir.

Özetlemek gerekirse Türkçe olarak davayı görmekte olan Aile Mahkemesi hakimliğine hitaben yazılmalıdır. Nafaka artırılmasına itiraz dilekçesini nafakayı ödemekte olan kişi sunabilmektedir.

Nafakayı ödeyen kişi artırılmasına doğal olarak itiraz edebilir mantığı doğrudur, bu noktada yalnızca nafakayı ödemekte olan eş veya kanuni vekil Avukatı müracat yapabilmektedir.

İtiraz dilekçesinin yazımında üst kısımda davalı davacı ve vekil avukat bilgileri ve dilekçe konusunda da bir cümle ile nafakanını artırılmasına itiraz edildiği sunulmalıdır.

Açıklamalar bölümünde ilk paragrafta evliliğin sonlandırıldığı mahkeme kararı ve varsa evlatların velayetleri tanımlanmalı, devamında ise nafaka artırımına yapılan itirazın makul ve net ifadeler ile belirtilmesi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem bölümünde ise davanın reddi ve nafaka tutarının mahkemece takdir olunması istemi saygı ile sunulmalıdır.

Nafakanın Artırılmasına İtiraz Dilekçesi

Mahkeme Hitabında Mahkemenin Ünvanını belirtiniz Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Antalya 2. Aile Mahkemesi Hakimliğine.

Dosya No Nafaka artırım davasının dosya numarası , DAVALI sizi temsil etmektedir, kişisel bilgileriniz ve adresinizi belirtiniz. DAVACI kısmına karşı tarafın bilgileri yazılmalıdır. Adres bilgisi bilinmiyorsa yazılmamasında mahsur yoktur.

Dilekçe konusu itirazınızın olduğunu ve davanın reddini talep ettiğinizi belirtir bir cümlelik bir ifade olarak yazılmalıdır.

Açıklamalar Kısmı aşağıdaki örnekteki gibi nafakanın artırılmasına ne sebeple itiraz ettiğinizi açıkladığınız bölümdür. sonuç ve istem bölümünde ise davanın reddi talebinizi ve nafakanın mahkemece takdir edilmesi talebinizi sunabilirsiniz.

Tüm davaların bir hukukçu tarafından takip edilmesi yani vekil bir Avukatınızın sizi mahkemede temsil etmesi tüm davaların daha sağlıklı ve magduriyet yaşamadan tamamlanabilmesi için son derece önemlidir. Maddi imkanınız varsa bir Avukat tarafından temsil edilmenizin son derece gerekli olduğunu kesinlikle aklınızdan çıkarmayınız.		Türkiye Cumhuriyeti ..................... Aile Mahkemesi Hakimliğine

DOSYA NO : DAVA DOSYA NUMARASINI YAZINIZ

DAVALI  (DİLEKÇEYİ SUNAN):  (İSMİNİZ SOYİSMİNİZ TCNO VE İKAMET ADRESİNİZ.)


DAVACI : (NAFAKA ARTIRIM TALEBİNİ SUNAN KARŞI TARAFIN KİŞİSEL BİLGİLERİ)

DİLEKÇE KONUSU : Nafaka artırım talebine itiraz cevabımın ve davanın reddi talebimin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR : 
	
	1- Davacı eski eşim Sayın ................................... ile .................. tarihinde evlenmiştik. ....................... Mahkemesi ............ Dosya No ............... Karar No ile görülen boşanma davamız neticesinde evliliğimizin ...................... tarihinde son bulduğunu bilgilerinize sunarım.

	2- Tebligat neticesinde “Yoksulluk Nafakası” olarak ödemekte olduğum aylık ............... tutarın ................ tutara artırılmasına ilişkin aleyhime dava açıldığını üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

	3- Boşanma davamızda takdir edilen nafakayı geçen dönemde yıllık artışlarını da yaparak vaktinde eksiksiz ödemiş olduğumu bilgilerinize sunarım.

	4- Eski eşim geçen zaman zarfında tekrar çalışmaya başlamış ve ailesi ile ikamet etmesi sebebi ile yaşamsal giderler konusunda kesinlikle bir maddi zorluk yaşamadığı gibi kıyaslama yapıldığında bana göre çok daha yüksek bir gelire sahiptir.

	5- Kendisi sahibi bulundukları aile konutunda ikamet etmekte olup geliri ile maddi tasarruflarda bulunabilmektedir. Kendisine ait motorlu aracı vardır ve hiçbir maddi zorluk çekmediği geliri, mevduatları ve kredi kartı harcamaları incelenerek ile kolaylık ile belirlenebilir.

	6- Ortak velayetimizde bulunan evladımızın tüm eğitim ve kişisel giderleri de mahkemenin belirlediği iştirak nafakası tutarının çok üstünde bir tutar olarak tarafımca karşılanmakta olup, davacı bu giderlere neredeyse hiç katkıda bulunmamaktadır.

	7- Kişisel gelirim tarafınıza saygı ile sunulmuş bordro belgesinde görüleceği üzere ...................... TL tutarındadır ve halihazırda ödemekte olduğum yoksulluk nafakası , iştirak nafakası ve fazladan yaptığım ödemeler gelirimin neredeyse yarısına karşılık gelmektedir. Bu nafakaların ve evladımın iyi bir yaşam sürmeye devam etmesini temin etmek gayreti ile karşıladığım giderler yüzünden büyük maddi zorluk çekmekteyim. Küçük tek odalı bir evde kiracı olarak büyük maddi zorluk içerisinde yaşamımı sürdürmeye devam etmekteyim. Şuan yaşamımdaki tek gayem evladım üniversiteden mezun olana kadar bu zorluklara göğüs gerebilmekten başka bir şey değildir.	8- Dava konusu olan yoksulluk nafakasının artırılması talebi gelirlerimiz ve giderlerimiz mukayese edildiğinde hakkaniyetsiz, cezalandırmaya ve daha da büyük yokluk çekmeme yönelik bir istemden öteye gitmemektedir. Davacının aslında yoksulluk nafakasına ihtiyacı dahi bulunmamaktadır. Ayrıca evladımızın giderlerine katkıda bulunması da kendisinin bir ebeveyn olarak sorumluluğudur.

	9- Daha az gelire ve daha düşük yaşam şartlarına sahip olmama karşın elimden gelen maddi desteğin çok ötesinde bir yardımda bulunuyor olmam takdir edilmesi gerekirken, nafakanın artırılması talebi hakkaniyet  ve insaftan yoksun bir talep olup, hukuken de kabul edilmesi mümkün değildir.
	
	10- Bu haksız talebe konu davanın reddedilmesini talep etmek ve itirazımı sunmak için bu dilekçe ile müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.


SONUÇ VE İSTEM : 

	Yukarıda belirttiğim gerekçeler ve Mahkemenizce resen takdir olacak gerekçeler ile ;
	
	Davanın reddini , Davacı ve şahsımın maddi geliri ve harcamalarının mahkemeniz veya takdir edeceği bilirkişi tarafından değerlendirilmesi sureti ile talep olunan nafakanın verilmesine gerek olup olmadığının değerlendirilerek karar verilmesini saygılarım ile arz ve talep ederim.

							
							Tarih : 

							İsim Soyisim :

							İmza : 


Ekler : 
Maaş Bordrosu 
Kira Kontratı
Gider Faturaları
Yoksulluk Nafakası Dekontu
İştirak Nafakası Dekontu
Diğer giderler için yapılan ödemelere ait dekontlar


	

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Web Sitesi : https://www.adalet.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Elektronik Devlet Hizmetleri Edevlet Portalı üzerinde dahil olduğum davalar sorgulama sayfası ile tarafı olduğunuz dava dosyalarını görmeniz mümkündür : https://www.turkiye.gov.tr/davalarim


Nafakaya İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top