Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi

“Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde; düzenli olarak yatırılan nafakanın, ilgili şartların oluşması halinde kaldırılmasına veya azaltılmasına ilişkin nasıl dava açılabileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla görebilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması veya Azaltılması

Boşanma nedeniyle eski eşin nafaka isteminde bulunması halinde, Aile Mahkemesi nafaka talebinde bulunan tarafın geçimi ve bakımı için yeterli ve nafaka sorumlusunun da geliri ile orantı olacak şekilde nafaka tutarı belirlemektedir.

Öte yandan, zaman içerisinde nafaka bağlanmasında etkili olan koşulların değişebileceği durumlar oluşabilir. Bu gibi durumlarda, nafaka ödeyen taraf ilgili gerekçeleri ayrıntılı bir sunarak nafakanın kaldırılmasını veya azaltılmasını talep edebilir.

Nafaka Hangi Durumlarda Kaldırılabilir?

Yoksulluk nafakası alan eski eşin evli gibi başka birisiyle yaşaması; bir işe girmesi; herhangi bir yerden geliri bulunması veya babasının emekli aylığını alması gibi durumlarda nafakanın kaldırılma sebebi oluşacaktır. Yoksulluk nafakası alan eski eşin başka birisiyle evlenmesi halinde de nafakanın kaldırılması sebebi oluşur. Öte yandan, nafaka ödemekten sorumlu kişinin durumunun eskiye nazaran kötüleşmesi de, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebinde bulunulabilmesi için geçerli bir nedendir.

Çocuk İçin Verilen Nafaka Nasıl Kaldırılır?

Müşterek çocuk adına ödenen nafakaya “iştirak nafakası” denir. İştirak nafakası, çocuğun on sekiz yaşını doldurması ya da çocuğun vefat etmesi ile son bulacaktır. Bunun dışında nafaka ödeyen ebeveyn çocuğun velayetini alır ise iştirak nafakası ödemeyecektir. Ancak her iki durumda da nafaka kendiliğinden kalkacaktır.

Yeniden Evlenmek Nafakanın Kaldırılmasına Yol Açar mı?

Yoksulluk nafakası alan kişi, yeniden evlenirse yoksulluk nafakası kalkacaktır. Aynı durum iştirak nafakası için geçerli değildir, iştirak nafakasında nafakayı alan ebeveynin yeniden evlenmesi halinde nafaka kaldırılmaz.

Nafakanın Kaldırılması veya Azaltılması Davasında Yetkili Mahkeme Hangisidir?

Nafakanın kaldırılması, kaldırmanın mümkün olmadığı durumlarda ise azaltılmasına ilişkin talebin iletileceği ve bu talebi karara bağlamaktan sorumlu mahkeme, Aile Mahkemesidir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Ne Zaman Açılabilir?

Nafakanın kaldırılması davasında zamanaşımı, herhangi bir süreye tabi tutulma durumu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, nafakanın kaldırılması davası, talepte bulunabilmek için gerekli şartların oluşması durumunda istenildiği zaman açılabilmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

Nafakaya ilişkin davalar basit yargılama usulüne tabi olup dilekçe yazma aşaması, yalnızca dava ve cevap dilekçesinden ibarettir. Nafakanın kaldırılması davası, genellikle en fazla iki ya da üç celse sürmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davasına Karşı Dava Açılması

Karşı dava, aynı mahkeme içerisinde kendisine dava açılan davalının hak ve hukuki menfaatini ileri sürerek dava açmasıdır. Davacının açmış olduğu nafakanın kaldırılması davasına karşılık davalı, nafakanın kaldırılması talebinin reddine yönelik talepte bulunabilir.

Davalının açacağı karşı davada, davacının dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi gerekmektedir. Davalı, cevap dilekçesini mahkemeye vereceği süre içerisinde karşı dava dilekçesini sunmalı ve karşı dava harcı ile masrafını yatırmalıdır. Karşı dava dilekçesi yasal süre içerisinde cevap dilekçesi ile birlikte verilebileceği gibi cevap dilekçesinden ayrı da verilebilir.

Nafakanın Kaldırılması Davasında Harç Ne Kadardır?

Dava açıldığı vakit mahkemeye davanın konusuna ilişkin harçlar yatırılmaktadır. Nafakanın kaldırılması talebiyle açılacak olan davada kaldırılması istenilen nafakanın bir yıllık olan miktarı üzerinden harç hesaplanarak dava açılmalıdır. Açılmış olan dava neticesinde harç yatırılmadığı vakit, davanın esasına girilmemektedir. Bu nedenle açmış olduğunuz dava dosyasına ilişkin harç ve giderin yatırılmaması ve verilen süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde davanızda hukuki kayıplara sebep olacağından bu hususlara dikkat edilmelidir.

Türk Medeni Kanunu – Nafaka ile ilgili Bazı Maddeler

Türk Medeni Kanununun (TMK) yoksulluk nafakasına ilişkin 176/4. maddesinde, “Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.” denilmektedir. TMK’nin iştirak nafakasına ilişkin 331. maddesinde ise, “Durumun değişmesi hâlinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler veya nafakayı kaldırır.” denilmektedir.

“Türk Medeni Kanunu – Mevzuat” internet sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Nafakanın Kaldırılması Talep Dilekçesi Nasıl Yazılmalıdır?

Nafaka davalarında; dava dilekçesinin doğru, nafakanın kaldırılması istemine ilişkin gerekçelerin detaylı bir şekilde belirtilmesi ve belgelerle ispat edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bu davalarda bir avukattan da yardım almanızın süreci kolaylaştıracağına şüphe yoktur.

Nafaka artırım davası ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri ve çıkarmaları yapabilirsiniz.

Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi
           .......... AİLE MAHKEMESİ
             SAYIN HAKİMLİĞİNEDAVACI: Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES : 

DAVALI: Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES :  

KONU : Yoksulluk ve iştirak nafakasının kaldırılması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:
    ....... Aile Mahkemesinin kararı ile davalı ile boşanmamıza karar verilmiş olup bu dava sonucunda davalı yararına ..... TL tutarında, davalı ile müşterek çocuklarımız yararına ise aylık ..... TL tutarında nafaka bağlanmıştır.
    Karar tarihinden bu yana kararda belirtilen tutarda nafakayı düzenli olarak davalıya ve müşterek çocuklarımıza ödemekteyim. Ancak, ../../.... tarihinde çalışmakta olduğum şirketteki iş akdime ekonomik sebepler gerekçe gösterilerek son verilmiş olup şu anda işsiz durumdayım.
 Ayrıca, davalı ile müşterek çocuklarımızdan biri olan ..... ..... 18 yaşını bitirmiş ve eğitim hayatına devam etmeyerek bir yerde sigortalı olarak çalışmaya başlamıştır. 
    Bu nedenlerle, ödemekte olduğum yoksulluk ve iştirak nafakasının kaldırılmasını talep etmekteyim.

HUKUKİ DELİLLER: Ekonomik ve sosyal durum araştırması, Aile mahkemesinin ..../.... esas sayılı kararı, ikametgah kayıtları, fatura, kredi kartı ekstresi, tapu kaydı, nüfus kayıtları, tanık, bilirkişi ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK, TBK ve ilgili sair mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, davamın kabulü ile içine düşmüş olduğum durum dolayısıyla ödemekte olduğum aylık ..... TL yoksulluk nafakası ile ..... TL iştirak nafakasının tamamen kaldırılmasına, bunun mümkün olmaması halinde ise aylık nafaka miktarının azaltılması ile yargılama masraflarının davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim. ../../....


                             Ad Soyad
                               İmza
Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi
Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi JPG

Nafakaya İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top