Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

“Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi” başlıklı içeriğimizde, ilgili yasa gereğince boşanmış çiftlerden erkeğin kadına geçimini sağlayabilmesi için ödemesi gereken nafakayı ödememesi durumunda, nasıl şikayet edilebileceğini ve ilgili dilekçe örneğini tüm ayrıntılarıyla görebilirsiniz.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Mahkeme kararı gereğince ödenmesi gereken fakat ödenmeyen nafaka nedeniyle kişi şikayet edilebilir. Şikayet sonucunda ilgili nafaka tutarı ödenmeli veya karşı itiraz dilekçesi yazılmalıdır.

Nafaka Ödememenin Cezası Var mı?

Eşin şikayeti sonucunda nafaka hala ödenmemişse veya mahkemeye karşı itiraz dilekçesi yazılmamışsa, kişi ağır cezalar alabilmektedir.

Mahkeme kararı ile sabit olan nafakanın ödememesi sonucunda İcra İflas Kanunu md. 344 gereğince, nafakayı ödemeyen eş hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilebilir.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayetinin Süresi Var mı?

Nafakayı ödemeyen eşi şikayet etmek için öncelikle belli şartların gerçekleşmiş olması ve belli sürelerin dikkate alınmış olması gerekir. Bu şartlar şöyledir:

 1. Nafakaya hükmeden bir mahkeme kararı olmalıdır. Mahkeme kararı, nafaka ilamı veya nafakaya ilişkin ara karar gereklidir.
 2. Başlatılan icra takibi kesinleşmelidir. Öncelikle nafaka ödemeyen eş hakkında icra takibi başlatılmalıdır. Bu takip kesinleşmeden yapılan şikayetler reddedilmektedir.
 3. İcra takibinin kesinleşmesinin üzerinden en az 1 ay süre geçmelidir.
 4. Şikayet etmek istenen aylık nafakanın üzerinden 3 aydan fazla süre geçtiği takdirde şikayet hakkı düşer. Bu süre hak düşürücü süredir. Dolayısıyla 3 ay içerisinde şikayet edilmelidir.
Nafakanın Ödenmemesi Şikayeti Nereye Yapılmaktadır?

Nafakanın ödenmediği durumlarda, gerekli şartlar da sağlandığı takdirde şikayetlerin iletileceği kurum İcra Ceza Mahkemeleridir.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Nafakanın ödenmemesi şikayeti ile ilgili tüm detaylar, gerekçeleriyle somut olaya uygun olmak kaydıyla belirtilmelidir. Aşağıdaki dilekçede, genel olarak herkesin yararlanabileceği ve sizin doldurmanız için uygun boşlukların bırakıldığı örnek bir dilekçe görebilirsiniz. Dilekçede doldurmanız için bırakılan boşluklar haricinde, kişisel bilgilerinize ve yaşadıklarınıza göre ilgili eklemeleri yapabilirsiniz.

Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi
           ....... İCRA CEZA MAHKEMESİ
             SAYIN HAKİMLİĞİNE


ŞİKAYET EDEN 

ALACAKLI: Ad Soyad (T.C. No: ...)

ADRES  :

BORÇLU : Ad Soyad (T.C. No: ...)

KONU  : Nafakanın ödenmesine ilişkin mahkeme kararına uymayan borçlunun cezalandırılması istemidir.

AÇIKLAMALAR:
    ....... Aile Mahkemesinin ..../.... Esas ve ..../.... Karar sayılı .../.../.... tarihli kararı ile ..... .....’dan boşanmış bulunmaktayım. Boşanma kararı kesinleşmiş ve borçlunun, tarafıma aylık 1000,00 TL yoksulluk nafakası ödemesine ilişkin karar verilmiştir. (Ek-1).
    Nafaka borcunu ödemeyen borçlu hakkında ....... İcra Müdürlüğünün ..../.... Esas sayılı takibi üzerinden birikmiş nafaka borcu ile devam eden aylara ilişkin nafaka borcunun tahsili için icra takibi başlatılmıştır (Ek-2). 
....... İcra Müdürlüğünün ..../.... Esas sayılı dosyasından gönderilen icra emri, borçluya .../.../.... tarihinde tebliğ edilmiş ve takip kesinleşmiştir (Ek-3).
    Buna rağmen borçlu, ilamda yazan ödeme koşullarına uymamış ve .... yılının ... ayı nafakasını ödememiştir. İşbu nedenlerle şikayet etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ DELİLLER: ....... Aile Mahkemesinin ..../.... Esas ve ..../.... Karar sayılı .../.../.... tarihli kararı, İcra Müdürlüğünün ..../.... Esas sayılı takibi ve her türlü sair delil.

HUKUKİ NEDENLER: İ.İ.K. md. 344 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, nafaka ilamını yerine getirmeyen borçlunun 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 344. maddesi uyarınca, cezalandırılmasına ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. .../.../....


                             Ad Soyad
                               İmza

EKLER:
  1. Boşanma ilamı ve kesinleşme şerhi
  2. Ödeme emri
  3. Tebliğ mazbatası
Nafakanın Ödenmemesi Şikayet Dilekçesi

Nafakanın Ödenmemesi Konusunda Yararlanılan Kaynaklar:

Nafakaya İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top