Samgaz Dilekçe Örneği

Samgaz Dilekçe Örneği Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği dir. Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Samgaz Samsun ilinde belediye iştiraki olarak faaliyet gösteren Doğal Gaz dağıtım şirketidir. Aynı zamanda doğalgaz tüketimi yapılacak noktaların da denetimlerini Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. yapmaktadır.

Kamu kurumu statüsünde olan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olarak faaliyet göstermekte olan Samgaz Samsun ilinin çevreci, kesintisiz , güvenli , ekonomik ve zahmetsizce Doğalgaz kullanmasını sağlayan kuruluştur.

Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Samgaz Adres ve İletişim Bilgileri

Samgaz Genel Müdürlük Adresi :Esenevler, İsmet İnönü Bulvarı No:14 Atakum/Samsun

Telefonu : 444 11 87

Samgaz Kavak Müşteri Hizmetleri Adresi : 19 Mayıs Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No 85 Kavak/ Samsun

Eposta Adresi : info@samgaz.com.tr

Kayıtlı Eposta Adresi : samgaz@hs03.kep.tr

Websitesi : https://www.samgaz.com.tr/

Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. İdrari Birimleri

Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Samgaz çok yüksek bir nüfusa boru hatları ile doğalgaz dağıtımı yapmakta olan çok büyük bir şirkettir ve görevini belirli bir idari yapılanma ile sunmaktadır, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. idari hizmet birimleri aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır.

 • Bilgi İşlem Şefliği
 • Hukuk Müşavirliği
 • Yatırım Müdürlüğü
 • Müşteri Hizmetleri Müdürlüğü
 • İşletme ve Tesisat Müdürlüğü
 • Mali İşler Müdürlüğü
 • Mukavele ve İkmal Şefliği
 • GIS Harita Şefliği
 • Yapım Kontrol Şefliği
 • Müşteri İlişkileri Şefliği
 • Tahakkuk ve Faturalandırma Şefliği
 • İşletme Şefliği
 • İç Tesisat Şefliği
 • Bakım ve İstasyonlar Şefliği

Samgaz Abonelik İşlemleri

Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. a başvuru yapılarak apartman yada binaya doğalgaz bağlantısı yapılması için yapıdaki mülk sahiplerinin en az %51 i tarafından doğalgaz bağlantısına karar verilmiş olması gerekmektedir, Bunu gösterir karar defterinin kuruma sunulması talep edilmektedir.

İlk bağlantı yalnızca Tapu sahibi tarafından yapılabilmektedir, Tapu , tapu sahibinin kimlik belgesi , Yapı kullanma izin belgesi veya Yapı Ruhsatı , Dask Poliçesi gerekmektedir.

Daire içine doğalgaz bağlanabilmesi için öncelikle binaya doğalgaz bağlantısı yapılmış olmalıdır, daha sonra yetkili bir mühendislik firması tarafından sözleşme , projelendirme , proje onayı , kurulum , kontrol ve onay ve saat montajı yapıldıktan sonra kullanım yapılabilmektedir.

Daire içi projelendirme ve abonelik adımları yetkili mühendislik şirketleri tarafından abonelik işlemleri dahil olmak üzere yürütülebilmektedir.

Bireysel Tüketici Aboneliğinde binada tesisat var ve daire içi tesisat bulunuyor yani dairede doğalgaz aboneliği önceden var ise, Tapu yada kira kontratı fotokopisi , Dask Sigorta Poliçesi ve Kimlik ile başvuru yapılabilmektedir.

Ticari aboneliklerde şirket kuruluş gazetesi , vergi levhası , imza sirküleri , kaşe ve şirket yetkilisinin müracatı gerekmektedir.

Binaya doğalgaz bağlantısı için Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. ne , daireye doğalgaz bağlantısı yapılması için yetkili mühendislik firmalarına başvuru yapılması gerekmektedir. Dairede doğalgaz bağlantısı önceden var ve doğalgaz tüketimi olmuş ise Samgaz a yeni abonelik başvurusu yapılması gerekmektedir.

Aboneliğin kapatılması da yine Samgaz a başvuru ile yapılabilmektedir.

Birçok işlem Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. web sitesi üzerinden ve Edevlet üzerindeki Samgaz Hizmetleri sayfası üzerinden yapılabilmektedir Adresi : https://www.turkiye.gov.tr/samgaz-dogal-gaz-dagitim-as

Samgaz ‘a dilekçe nasıl yazılır

Samgaz bir kamu iştiraki özel şirkettir ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun olarak Türkçe yazılması ve dilbilgisi kurallarına da uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Yazılacak dilekçe Samgaz ın görev konusunda olmalıdır ve mevzuata göre kabul edilebilir bir istek sunulmalıdır. Samgaz görev konusu dışında bir konuda sunulan bir dilekçe veya mevzuata göre uygun olmayan bir istek olumlu sonuç almamaktadır.

Dilekçe hitap makamı ” Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne ” biçiminde yazılmalıdır, herhangi bir idari birime maşvuru yapılıyorsa ” Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ……………………………….. Müdürlüğüne” gibi ilgili makama hitaben yazılması dilekçenin daha hızlı işlem görmesine olanak sağlar.

Dilekçe konusu yazılması tavsiye edilmektedir, dilekçe konusu Samgaz a sunduğunuz dilekçenin hangi amaç ile yazıldığını bir cümle ile özetlemeniz anlamına gelmektedir.

Sonraki kısım ise metin bölümüdür, burada paragraflara ayrılmış düz yazı biçiminde dilekçe metnini yazmanız gerekmektedir. Genel dilekçe yapısı önce gerekli açıklamaların yapılması , sunulması gereken bilgilerin sunulması , talepler ile ilgili gerekçelerin izah edilmesi ve taleplerin sunulması başlıkları ile dört bölüm olarak paragraf yapısında yazılmalıdır.

Bu şekilde önce isteklerinizi açıklamanız , gerekli bilgileri sunmanız , istemlerinizi izah etmeniz ve sunmanız daha anlaşılır bir yapıda olacaktır.

Dilekçe sonununda kişisel bilgileriniz , abonelik bilgileriniz , tarih ve ıslak imzanız ile tamamladığınız dilekçeyi Samgaz’a sunabilirsiniz.

Dilekçe halihazırda abone olan yerlerde yalnızca abonelik sahibi tarafından , yeni tesisat bağlantısı için yalnızca mülk sahibi tarafından verilebilmektedir. Kiracı olan kişiler yalnızca hali hazırda doğalgaz aboneliği bulunan haneler için yeni abonelik ve kendi aboneliklerinin kapatma işlemlerini yapabilirler.

Dilekçelerin şahsen sunulması gerekmektedir, başkası adına başvuru yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , kısıtlama kararı bulunan vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için temscilcileri , tüzel kişiler için yasal temsilcileri yada müdürleri başvuru yapabilirler. Bunun dışındaki tüm başvurular için vekaletname yada temsil yetkisini gösterir belgelerin sunulması zorunludur.

Samgaz Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek boş şablon Samgaz Dilekçe Örneği yer almaktadır, sırası ile dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler , gerekçelerin izahı ve istekler bölümlerini başvuru konunuza uygun şekilde düzenledikten sonra halihazırdaki aboneliğiniz varsa abonelik bilgilerini de belirterek tarih ve ıslak imzalı olarak kuruma şahsen başvuru yapınız. Yalnızca aboneler veya kanunen temsil hakkı bulunan kişilerin başvuru yapabileceğini unutmayınız.
		Samgaz Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğüne Dilekçe Konusu : (!!!!YAZILI BAŞVURU SEBEBİNİZİ BİR CÜMLE İLE ÖZETLEYİNİZ!!!)(!!!GEREKLİ AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ!!!)(!!!SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ!!!)(!!!İSTEKLERİNİZİN GEREKÇELERİNİ VE İSTEKLERİNİZİ PARAGRAF OLARAK İZAH EDİNİZ!!!)(!!!İSTEKLERİNİZİ AÇIK NET MAKUL ANLAŞILIR BİÇİMDE PARAGRAF OLARAK İFADE EDİNİZ!!!)


	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum isteklerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
Abone No : 
Sayaç Markası : 
Sayaç Seri Numarası :
Son Sayaç Değeri : 
İsim Soyisim : 
Abonelik Adresi :
Telefon : 
Eposta Adresi : 


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

Ekler : 
1- Tapu Fotokopisi
2- Dask Poliçe Fotokopisi
3- Kimlik Belgesi
4- Son Dönem Fatura
Scroll to Top