SEDDK Dilekçe Örneği

SEDDK Dilekçe Örneği Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örnegi dir. SEDDK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye sınırları içerisinde faaliyet göstermekte olan Sigorta şirketleri ve Bireysel Emeklilik şirketleri tarafından sunulmakta olan bilimum sigortacılık hizmetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi ile görevli kamu kurumudur.

Genel olarak SEDDK sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili mevzuatı hazırlamak , mevzuatın doğru biçimde uygulanmasını temin etmek ve bu hizmetlerin yurt genelinde denetlenemesinin sağlanması ile görevlidir. Aynı zamanda bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini inceleme ve denetleme görevleri de SEDDK tarafından yapılmaktadır.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik birçok kuruluşun işbirliğinde ve SEDDK tarafından denetlenmekte olan Bankacılık kadar net ve belirgin mevzuatı olan ve Dünya standartlarının da üstünde hizmet kalitesi sunulan başarılı olduğumuz bir alandır. Sigorta her anlamda güvenli bir geleceği garanti altına alan çok önemli bir hizmettir. SEDDK bu hizmetlerin güvenli bir şekilde sürdürülmesinin de teminatı olarak denetleyen kamu kurumudur.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik konuda faaliyet gösteren tüzel kişiler Bireysel Emeklilik Şirketleri , Sigorta Şirketleri , Reasurans Şirketleri , Bağımsız Denetim Kuruluşları , Türkiye Sigorta Birliği , Sigorta Acenteleri , Sigorta ve Reasurans Brokerleri , Sigorta Experleri olarak düşünülmelidir.

SEDDK Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

SEDDK Adresi :Barbaros Mahallesi Palladium Tower Kardelen Sokak No: 2 Kat: 27, 31, 34, 35 Ataşehir / İstanbul

Telefonu : +90 216 655 69 00 / 01

Web Sitesi : https://www.seddk.gov.tr/

SEDDK na dilekçe nasıl yazılır ?

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde Türkçe olarak yazılması gerekmektedir.

SEDDK yalnızca kendi görev konusu ile ilgili olan yazılı başvuruları işleme almaktadır ve yalnızca mevzuata uygun talepleri yerine getirebilmetkedir. Görev konusunda olmayan veya mevzuata uygun bulunmayan başvurular olumlu sonuç almamaktadır.

Kurumun görevinin sigortacılık ve özel emeklilik hizmetlerini kamu adına düzenlemek ve denetlemek ile görevli olduğunu unutmayınız.

Herhangi bir sigorta şirketi ile ilgili rutin işlemler için SEDDK na başvuru yapılmaması ilgili şirket ile işlemlerin yapılması gerekmektedir. İlgili şirket ile ilgili çözülemeyen ve mevzuata uygun düşmeyen durumlarda öncelikle Türkiye Sigorta Birliği ile çözüm aranmalı yine çözümlenemeyen durumlarda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu na başvuru yapılması önerilmektedir. Makul sıralama bu şekildedir.

SEDDK dilekçe yazımı yapılırken öncelikle hitap makamı kurumun tam ünvanı olmalıdır. ” Türkiye Cumhuriyeti Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına ” makul ve yeterli bir hitap makamı yazımıdır.

Sonraki bilgi ise dilekçe konusudur, burada dilekçeniz ile sunmakta olduğunuz temel isteminizi bir cümle ile özetlemeniz beklenmekedir.

Sonraki kısım ise dilekçe metni bölümüdür, burada paragraflara ayrılmış metin biçiminde kaleme alarak isteminizi açıklamanız , gerekli bilgileri sunmanız , isteklerinizi izah etmeniz ve isteklerinizi sunmanız beklenmektedir. Makul sıralama da aynı bu biçimdedir.

Kısa , net , anlam bütünlüğü cümlelerden oluşan ve yukarıda belirttiğimiz akış ile yazılan dilekçeler anlaşılır ve makul dilekçelerdir.

Tüm resmi dilekçelerde olduğu gibi SEDDK yapılacak yazılı başvurular da yalnızca başvuru sahibi tarafından şahsen yapılabilmektedir. Yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , vasi kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için temsilcileri , tüzel kişiler için temsilcileri başvuru yapabilir, bunun dışında yapılacak başvurularda vekaletname veya temsilcilik hakkını gösterir resmi belge beyan edilmesi gereklidir.

SEDDK Dilekçe Örneği

Aşağıda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığına yazılı müracatınızda kullanabileceğiniz SEDDK Dilekçe Örneği yer almaktadır, bu örnek dilekçe boş şablon bir dilekçedir. Yukarıda izah ettiğimiz biçimde dilekçe konusu , açıklamalar , bilgiler , taleplerin izahi ve taleplerinizi belirttiğimiz sıra ile düzenleyiniz.

Dilekçe örneği üzerinde parantez içerisinde büyük harfle yazılmış açıklamalar da sizi yönlendirecektir, açıklamaları okuduktan sonra silerek ilgili bölüme ilgili yazımı yapınız.

Dilekçe sonunda yer alan kişisel bilgileriniz ve poliçe bilgilerini yazmayı ve dilekçe ekinde sigota poliçenizin fotokopisini eklemeyi unutmayınız.
		Türkiye Cumhuriyeti Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme 
		ve Denetleme Kurumu BaşkanlığınaDilekçe Konusu : (!!!!DİLEKÇE İLE SUNULAN TEMEL İSTEMİNİZİ BİR CÜMLE İLE İFADE EDİNİZ!!!)(!!!TEMEL AÇIKLAMALARINIZI BİR YADA İKİ PARAGRAF İLE İFADE EDİNİZ!!!)(!!!GEREKLİ DETAY BİLGİLERİ BİR YADA İKİ PARAGRAF İLE İFADE EDİNİZ!!!)(!!!SUNDUĞUNUZ TALEPLERİN GEREKÇELERİNİ VE İSTEKLERİNİZİ PARAGRAF OLARAK İZAH EDİNİZ!!!)(!!!İSTEKLERİNİZİ TEK TEK , ANLAŞILIR KISA NET İFADELER İLE PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!!)


	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum isteklerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
İsim Soyisim : 
Sigorta Şirketi : 
Sigorta Poliçesi Türü : 
Poliçe Tarihi : 
Poliçe Numarası : 
İkamet Adresi  :
Telefon : 
Eposta Adresi : 


						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

Ekler : 
1- Sigorta Poliçesi Fotokopisi

Scroll to Top