PTT Dilekçe Örneği

PTT Dilekçe Örneği PTT AŞ ne yapılacak yazılı başvurular için kullanılabilecek bir dilekçe örneğidir. PTT tarihi incelendiğinde Osmanlı döneminde 1840 yılında başlayan Posta Nazırlığı görevi iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ile telegraf iletişimi başlaması ile Telegraf Müdürlüğü ve daha sonra günümüze yaklaşılırken telefon iletişiminin ülkemize gelmesi ile Posta Telegraf Telefon iletişiminden sorumlu kamu kurumu haline gelmesi ile PTT Genel Müdürlüğü ünvanı ile hizmetlerini sunmaya devam etmiştir.

Daha sonraki dönemde kamu iktisadi teşebbüsü haline gelen PTT görevleri içerisindeki Telefon Haberleşmesi Türk Telekom bünyesine alınmış ve PTT ağırlıklı olarak posta işletmeciliği görevlerinden sorumlu olarak görevlerini sürdürmüştür.

Günümüze yaklaşıldığında PTT Genel Müdürlüğü ve T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ünvan değişiklikleri ve en sonunda PTT Anonim Şirketi ünvanı ile görevini sürdürmektedir.

PTT bir kamu kurumudur ve Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde görevini sürdürmektedir.

PTT Dilekçe Örneği yazının sonunda metin word ve pdf dosya türleri olarak sunulmuştur.

PTT Adres ve İletişim Bilgileri

Resmi Ünvanı : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

Adresi :Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 Ulus 06101 ALTINDAĞ ANKARA

Telefonu : +90 (312) 509-5000

Websitesi : https://www.ptt.gov.tr/

PTT Dilekçe Örneği

PTT Dilekçe Örneği

PTT ye Dilekçe Nasıl Yazılır

PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi bir kamu kurumudur ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun, Türkçe ve Türk Dilbilgisi kurallarına uygun dilekçe yazılması gerekmektedir.

Hitap makamı ularak dilekçenin sunulduğu makam yazılmalıdır, Genel Müdürlük makamına sunulan dilekçelerde hitap makamı “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne” biçiminde yazılabilir.

Herhangi bir bölge müdürlüğüne yada bir başka alt ünvana yapılacak başvurularda ilgili makamın ünvanına yer verilmesi daha doğrudur, Örneğin İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi Müdürlüğüne yapılacak yazılı bir başvurunun hitap makamı “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi Müdürlüğüne ” biçiminde olursa daha sağlıklı olacaktır.

Daha sonra dilekçe konusuna yer verilmelidir dilekçe konusu PTT ye sunacağınız dilekçeniz ile sunmakta olduğunuz talebinizi bir cümle ile ifade etmeniz anlamına gelmektedir. Örneğin “……………….. konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir” yeterlidir.

Sonraki kısım düz metin bölümüdür burada PTT Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ne sunacağınız istemlerin önce açıklanması , sonra bilgilerin sunulması ve taleplerin iletilmesi için sunacağınız metindir.

Paragraflar halinde öncelikle istemleriniz ile ilgili açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri , gerekçe ve izahlarınızı ve en sonda da istemlerinizi sunmanız makuldür.

Böylelikle istemlerinizi değerlendirecek görevliler öncelikle açıklamalarınızı okuyarak konuyu anlayabilecektir, sunacağınız bilgi ve izahlar ile talebiniz anlaşılır hale gelecektir ve en sonda sunacağınız talepleriniz bu bilgiler ile anlaşılır hale gelebilecektir.

Dilekçenin sonunda kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imzanız da tamamlandıktan sonra ilgili makama şahsen başvuru yapabilirsiniz. PTT sunulacak dilekçeler ücreti karşılığında şubelerden de posta yolu ile iletilebilmektedir. Bazı durumlarda şahsen müracat da gerekli olabilmektedir, dilekçenizi ne yolla sunabileceğiniza dair bilgi alarak hareket ediniz.

Tüm kamu kurumları gibi PTT ye sunulacak dilekçeler de şahsen sunulabilir, başkası adına dilekçe sunulabilmesi belirli kurallara bağlıdır. 18 Yaşından küçükler için velileri, Kayyım Kanuni Temsilci ve Vasi atanmış kişiler için temsilcileri. Tüm kurum ve tüzel kişiler için yasal temsilcileri müracat yapabilirler. Bunun dışındaki başvurular için noter vekaletnamesi veya resmi temsile yetki gösterir belgenin ibrazı şarttır.

PTT normal operasyon işleri yani posta kargo telgraf bankacılık vb işlemler için hazır matbu dilekçeler de bulunmaktadır, bu gibi işlemler için dilekçe yazmanıza genellikle gerek olmamaktadır. Bu sebeple herhangi bir Ptt müdürlüğünden bilgi alarak dilekçe düzenlemeniz tavsiye edilmektedir.

PTT Dilekçe Örneği

Aşağıda iki örnek PTT Dilekçe Örneği yer almaktadır, birincisi uluslararası kargo ile ülkemize gelen fakat teslim olmayan bir kargo ile ilgili istemler sunmakta olup hazır örnek bir PTT Dilekçe Örneğidir. Diğeri ise boş şablon bir dilekçedir ve tarafımıza isteminizi sunabileceğiniz bir dilekçe örneği olarak paylaşılmıştır.

Yazının son kısmında word ve pdf olarak indirilebilir durumdadır.		Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi 
		İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi Müdürlüğüne Dilekçe Konusu : 12345678901234567890 Nolu gönderimim hakkında istemimin sunulmasından ibarettir.	.......................... Ünvanlı yabancı Eticaret sitesinden satınalmış olduğum ....... Amerikan Doları tutarlı siparişim kurumunuzca teslim edilecektir ve teslimat numarası .......................... olarak tarafıma bildirilmiştir. 

	Kurumunuz web sayfaları üzerinde kargo takip bölümünden de ilgili kargo görüntülenmektedir fakat .................. tarihinde Türkiyeye giriş yapan ve ................ tarihinde İstanbul Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi Müdürlüğüne ulaşan gönderi tarafıma teslim edilmemiştir. Yaklaşık ........... gündür herhangi bir hareket görmemiştir. Kargonun tarafıma teslim edilmesi zaruridir.

	Teslimat adresi doğru olarak beyan edilmiş olup adreste sürekli bulunmakta olduğumu bilgilerinize sunarım.

	İlgili kargonun tarafıma teslim edilmesini veya kaybolmuş ise satıcı kuruma beyan edebilmem adına zayi olduğuna dair resmi bir yazının tarafıma sunulmasını talep etmekteyim.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.TC Kimlik No:
İsim Soyisim :
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi :


							Tarih : 
				
							İsim Soyisim : 

							İmza : 


	
		Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi Genel MüdürlüğüneDilekçe Konusu : (!!DİLEKÇE İLE SUNDUĞUNUZ TALEBİNİZİ BİR ÇÜMLE İLE ÖZETLEYİNİZ.!!)
(!!DİLEKÇE İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF OLARAK YAZINIZ!!)(!!SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ!!)(!!GEREKÇE VE TALEBİNİZİN İZAHINI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAPINIZ!!)(!!TALEPLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE SUNUNUZ!!)


	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.TC Kimlik No:
İsim Soyisim :
İkamet Adresi : 
Telefon : 
Eposta Adresi :


							Tarih : 
				
							İsim Soyisim : 

							İmza : 

Scroll to Top