Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dilekçe Örneği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dilekçe Örneği Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine başvuru yapmak için dilekçe örneği dir. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 2018 yılında Sakarya Ünversitesinin bölünmesi ile eğitim hayatına başlamış bir üniversitedir.

Henüz genç olmasına rağmen köklü bir Teknik Eğitim yuvası olan Sakarya Üniversitesinin akademi ve bilim geleneğini bünyesinde taşımakta olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kısa zamanda dünya çapında adından bahettirmeyi başarmıştır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dilekçe Örneği yazımızın ilerleyen kısmında şablon olarak sunulmuştur, gerekli düzenlemeleri yaparak Ünversiteye yazılı başvuruda kullanabilirsiniz, ayrıca word ve pdf dosya türlerinde de indirilebilir durumdadır.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi adres ve İletişim bilgileri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Adresi :Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Serdivan / SAKARYA

Telefonu : +90 264 616 0054

Web Sitesi : https://www.subu.edu.tr/

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dilekçe Örneği

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Akademik Birimleri

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi nin fakülte ve meslek yüksek okulları aşağıda listelenmiştir. Adres ve iletişim bilgileri için SUBU web sitesinden erişim sağlayabilirsiniz

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fakülteleri

 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Teknoloji Fakültesi
 • Turizm Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Ziraat Fakültesi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları

 • Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Arifiye Meslek Yüksekokulu
 • Denizcilik Meslek Yüksekokulu
 • Ferizli Meslek Yüksekokulu
 • Geyve Meslek Yüksekokulu
 • Hendek Meslek Yüksekokulu
 • Karasu Meslek Yüksekokulu
 • Kaynarca S.S. Meslek Yüksekokulu
 • Pamukova Meslek Yüksekokulu
 • Sakarya Meslek Yüksekokulu
 • Sapanca Meslek Yüksekokulu
 • Sapanca Turizm Meslek Yüksekokulu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine dilekçe nasıl yazılır ?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bir devlet üniversitesidir yani kamu kurumudur, resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun ve Türkçe dilekçe yazılması gerekmektedir ayrıca dilbilgisi kurallarına uymanız tavsiye edilmektedir.

Yazılacak dilekçenin üniversite görevi konusunda olması ve mevzuata göre kabul edilebilir talepler içeriyor olması gerekmektedir, görev konusu dışında yada makul olmayan talepler içeren dilekçeler olumlu yanıt almamaktadır.

Dilekçe yazımına doğru hitap makamı ile başlanmalıdır, Rektörlük için ” Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne” fakülte bölüm ve meslek okulları için ise ” Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi …………. Fakültesi Dekanlığına ” ” ………………… Bölümü Başkanlığına ” gibi ilgili eğitim biriminin ünvanı ve yönetim makamına hitaben dilekçe yazımına başlanmalıdır.

Sonraki bilgi ise dilekçe konusudur, dilekçe konusu dilekçe başlığı gibi düşünülebilir, tek bir cümle ile dilekçe ile sunulan talebin özetlenmesi yeterlidir.

Sonraki bölüm düz metin bölümüdür burada paragraf yapısında dilekçe ile sunulmak istenen temel açıklamalar , sunulması gereken bilgiler , gerekçeler ve istemlerin izah edilmesi ve en son da istemeler yer almalıdır.

Dilekçelerin şahsen sunulması gerekmektedir yalnızca 18 yaşından küçükler için velileri , kanuni temsilci vasi yada kayyım atanmış kişiler için resmi temsilcileri , tüzel kişiler için kanuni temsilcileri başvuru yapabilir. Bunun dışındaki başvurular için noter vekaletnamesi yada temsil yetkisini gösterir belgelerin sunulması gerekmektedir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aşağıda Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Dilekçe Örneği boş şablon dilekçe örneği olarak sunulmuştur. Hitap makamı , dilekçe konusu , açıklamalar paragrafı , bilgiler paragrafı , gerekçeler ve izah paragrafı , istemler paragrafını düzenledikten sonra kişisel bilgilerinizi yazınız ve ıslak imzalı olarak ilgili makama şahsen teslim ediniz.


(!!!DOĞRU HİTAP MAKAMINI BELİRLEYEREK İLGİLİ MAKAMA HİTABEN YAZINIZ!!!)
	Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne
	Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
		 ............... Fakültesi Dekanlığına
	Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
		............... Bölümü Başkanlığına
	Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
		 ............... Yüksek Okulu Müdürlüğüne
	Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
		............... Dairesi Başkanlığına
	Türkiye Cumhuriyeti Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 
		............... Enstitüsü Müdürlüğüne


Dilekçe Konusu : (!!!DİLEKÇENİZİN KONUSUNU YAZINIZ!!!)(!!!TEMEL AÇIKLAMALAR PARAGRAFI!!!)

(!!!BİLGİLER VE BİLGİLENDİRME PARAGRAFI!!!)

(!!!GEREKÇELER VE İZAH PARAGRAFI!!!)

(!!!İSTEMLER PARAGRAFI!!!)


	Yukarıda arz ve izah ettiğim istemlerim ile ilgili gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.TC Kimlik No : 
Öğrenci No : 
İsim Soyisim : 
Fakülte : 
Bölüm :
Akademik Danışman : 
İkamet Adresi :
Telefon : 
Eposta Adresi : 

							Tarih :
							İsim Soyisim: 
							İmza :

Ekler : 
1-
2-
3-
Scroll to Top