telafi sınavı

Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi

Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi

Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi öğrencilerin normal dönem sınavlarına ek olarak planlanan sınavlara başvuru yapabilmek için sunmaları gereken dilekçelerdir. Ek sınavlar normal dönem sınavları olan vize final ve bütünleme sınavlarına ek olarak sunulan sınavlardır. Ek sınavlar genel tanımlı sınavlar yada özel durum sınavları olabilirler, örneğin tek ders üç ders sınavları ek sınavlar değildir. Ek sınavlar genel […]

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi tek ders sınavı hakkı başvurusu için öğrencilerin sunmaları gereken dilekçedir. Tek Ders Sınavı farklı isimler ile de anılıyor olsa da mezuniyetine tek bir ders kalmış olan öğrencinin eğitim yılı ve dönemden bağımsız olarak mezun olabilmesi için tanınan ek bir sınav hakkı olarak değerlendirilmelidir. Tek Ders Sınavı normal bir dönem ve

Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi yüksek eğitim kurumlarında uygulanan azami eğitim süresini dolduracak yada doldurmuş olan öğrencilerin mezuniyet hakkına ulaşmak için azami süre sınavı başvurusu yapmak için düzenledikleri dilekçelerdir. Önlisans , Lisans ve Lisansüstü eğitimde YÖK tarafından belirlenen azami eğitim süreleri vardır ve bu süreleri dolduran öğrencilerin yalnızca bir kez girebilecekleri bir azami süre sınavı bulunur.

Sınava Girmeme Dilekçesi

Sınava Girmeme Dilekçesi

Sınava Girmeme Dilekçesi temel eğitim döneminde olan öğrencilerin belirli sınavlara girmeme talebini sunan dilekçelerdir. Sınava Girmeme Dilekçesi sınava girmeyecek olan öğrencinin velisi tarafından düzenlenir ve eğitim görmekte olduğu eğitim kurumu müdürlüğüne sunulur. Öğrencinin sınavlara girmeme hakkı olup olmadığı okunulan okula , sınıfa , döneme , öğrenci ile ilgili sunulan gerekçelere ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim

Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Telafi Sınavı geçerli bir sebep ile katılınamayan bir sınav için hazırlanan bir tekrar sınavıdır. Her sınavın telafi sınavı yapılma şansı bulunmamaktadır. Çan Eğrisi , Başarı Sıralaması gibi sınav sonucu ile oluşacak durumlara göre bir öğrenci grubunun başarı , atama , kazanma gibi durumlarının belli olduğu durumlarda eğitim kurumu yönetimi ve öğretmen yada akademisyenin büyük bir

Lise Mazeret Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Mazeret (Telafi) Sınavı Nedir? Koşulları yerine getirmesine rağmen sınava geçerli bir nedenle giremeyen öğrencinin, bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine girilemeyen sınav yerine yapılan sınavdır. Lisede Mazeret (Telafi) Sınavı Kabul Şartları Nelerdir? Sınav döneminde bir hastalığa yakalanmış, karantinada olan veya temaslı olan öğrencilerin okul idaresi ile dersin öğretmenine bilgi

Scroll to Top