Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi

Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi öğrencilerin normal dönem sınavlarına ek olarak planlanan sınavlara başvuru yapabilmek için sunmaları gereken dilekçelerdir. Ek sınavlar normal dönem sınavları olan vize final ve bütünleme sınavlarına ek olarak sunulan sınavlardır.

Ek sınavlar genel tanımlı sınavlar yada özel durum sınavları olabilirler, örneğin tek ders üç ders sınavları ek sınavlar değildir. Ek sınavlar genel olarak final döneminde sağlık sorunu yaşamış ve raporlu olan öğrencilere tanımlanan sınavlar veya herhangi bir özel kamu görevi sebebi ile sınava katılamayan öğrenciler için hazırlanan ek sınavlar olarak düşünülmelidir.

Ek Sınavların normal sınavlardan farkı nedir ?

Normal sınavlar dönem içi ve sonu sınavları ve tek ders üç ders sınavları ve bütünleme sınavları gibi YÖK tarafından tanımlanan ve üniversiteler tarafından her dönem yada eğitim yılı sonunda uygulanan akademik takvimde yeri ve tanımı olan sınavlardır.

Ek sınavlar ise olağadışı durumlar ile karşılaşan öğrencilere özel olarak giremedikleri sınavlar yerine aldıkları sınavlar olarak düşünülmelidir.

Örneğin bir ameliyat geçiren ve 45 gün hastanede yatarak tedavi görmesi gerekli olan bir öğrenci katılamadığı sınavlar için ek sınav başvurusu yaparak telafi sınavlarına katılabilir

Yada Milli Takıma seçilmiş bir profesyonel sporcu olan bir öğrenci milli maç yada kamp sebebi ile katılamadığı sınavlar için ek sınav hakkı talep edebilir.

Bunu gibi öğrencinin elinde olmayan bir sebep ile giremediği sınavlar için ek sınav hakkı tanınmasını isteyebilir, genel olarak ek sınav hakkı 1 yada 2 adet olarak tanımlanmaktadır.

Ek sınav telafi sınavı olarak da anılabilmektedir ama telafi sınavı bazen final yada bütünlemeye ek olarak çok fazla kalma durumunda olan öğrenci olduğunda durumunu telafi etmek isteyen öğrencilere bir şans olarak sunulan sınavlardır, yani telafi sınavları katılınmış olan bir sınavdaki düşük notu telafi etmek için bulunurken ek sınavlar katılınmayan sınavlar yerine uygulanır demek doğrudur.

Tanımlamalar bazen farklılıklar da gösterebilir.

Ek Sınavlara Başvuru Dilekçesi

Aşağıda genel amaçlı bir ek sınav başvusu dilekçe örneği yer almaktadır siz durumunuzu anlatır biçimde eğitim gördüğünüz kurumun ilgili makamına hitaben dilekçenizi kaleme alınız ve şahsen sununuz.

Akademik takvim bitmeden ve dönem notları tamamen teslim edilmeden önce bu başvurunuzu yapmanızda büyük fayda bulunmaktadır.
		Türkiye Cumhuriyeti ............................. Üniversitesi
		............................. Fakültesi
		............................. Bölüm BaşkanlığınaDilekçe Konusu : Ek sınav hakkı başvurumun sunulmasından ibarettir.	Üniversiteniz ............................... Fakültesi ........................ Bölümü ................. Sınıfı .................................. nolu öğrencinizim. Aşağıda listesini sunmuş olduğum derslerin  ......... yılı ........... dönemi .............. sınavlarına .........................................................................................
................................................................. sebebi ile katılamadığımı ve durumu gösterir resmi belgenin dilekçe ekinde görülebileceğini bilgilerinize sunarım. Akademik danışmaım Sayın .............. ................................ hanımefendinin de konu hakkında bilgisi ve olumlu görüşü olduğunu da bilgilerinize sunarım.

	1- DERS KODU – DERS TANIMI – ÖĞRETİM ÜYESİ
	2- DERS KODU – DERS TANIMI – ÖĞRETİM ÜYESİ
	3- DERS KODU – DERS TANIMI – ÖĞRETİM ÜYESİ
	4-
	5-

	Mazeretimin kabulünü ve makul sürede tarafıma ilgili derslerden ek sınav hakkı tanınmasını, kararın tarafıma , ilgili bölüm sekreterliğine ve kıymeti öğretim üyelerine bildirilmesini saygılarım ile arz ederim.

Öğrenci No : 
TC Kimlik No :
İsim Soyisim:
Fakülte / Bölüm :
İkamet Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 
Akademik Danışman :


								Tarih :
								İsim Soyisim :
								İmza : 

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu kurumsal web sayfası : https://www.yok.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi : https://tez.yok.gov.tr/

Scroll to Top