Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi

Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi yüksek eğitimde belirli derslerden muaf olunması için sunulması gereken dilekçedir. Muaf olmak isteyen öğrenci tarafından eğitim kurumunun ilgili makamına sunulmaktadır.

Muafiyet sınavları çok çeşitlidir, örneğin yabancı dil derslerinden muafiyet hakkı bazı eğitim kurumlarında muafiyet sınavları ile yapılmaktadır ve bu sınavlara başvuru yapmak için muafiyet sınavı başvurusu yapmak gerekmektedir.

Bazı durumlarda ise muafiyet sınavları daha önce okunmuş olan akademik eğitim ile ilgili olabilmektedir, örneğin daha önce bir bölümde belirli bir bilim yada sanat dalında dersler almış ve başarı göstermiş olan öğrenciler belirli kural ve sınırlamalar dahilinde bu başarılı olduğu dersleri alacakları yeni akademik eğitimde yer alan aynı konulu dersler yerine saydırmak isteyebilir, çeşitli kural ve yönetmelikler ile tanımlanan hakları vardır ve bu gibi derslerde muafiyet sınavı uygulaması da olabilmektedir, muafiyet sınavı başvuru dilekçesi bu gibi ders sayılması işlemlerinde de gerekli olabilmektedir.

Muafiyet sınavlarının tamamı belirli derslerden muaf olmak isteyen kişiler tarafından sunulmakta olan dilekçelerdir.

Muafiyet Sınavına kimler başvuru yapabilir ?

Muafiyet sınavına ilgili dersi daha önce yer alan ve akademik seviyede YÖK tarafından tanınan bir eğitim kurumunda almış ve bu derste CC 2.00 ve üstü bir başarı göstermiş kişiler okumakta oldukları üniversite ve yök mevzuatına göre uygun olanlar muafiyet sınavı başvurusu yapabilirler.

Muafiyet Sınavına kimler başvuru yapamaz ?

Önceki aldığı dersler muaf olduğu ders ile eş olmayan kişiler muafiyet başvurusu yapamazlar, yani organik kimya 2 dersinden muaf olmak isteyen kişi tam olarak aynı ders içeriğine sahip organik kimya dersini dayanak olarak kullanabilir. Daha önce almadığı ve beyan edebilir bir geçme notu bulunmayan kişiler muafiyet sınavına başvuru yapamazlar.

Aldığı dersten geçme notu CC 2.00 altındaki kişiler bu dersin muafiyet hakkına sahip olamazlar, 2.00 altı notlar yeterli eğitimi almış kabul edilmez.

Bir dersi bir kez alıp başarı gösterememiş kişiler muafiyet sınavına başvuru yapamazlar. Başarı gösterememiş öğrenciler derse devam etmeme hakkına sahip olabilir fakat muafiyet hakkına sahip olamazlar , dersi tekrar alıp sınavlarında başarı göstermek durumundadırlar. Seçmeli dersleri tekrar alma zorunlulukları bulunmamaktadır. Başka bir seçmeli ders alabilirler.

Muafiyet Sınavı nasıl uygulanır ?

Muafiyet sınavının başarı notu değişkendir ve harf notu yada puan ile yeterli başarı gösterenler ilgili ders ile ilgili muafiyet hakkı kazanırlar.

Muafiyet hakkı dersi almama hakkı değildir, ders sonucunda ulaşılacak eğitim kazanımına zaten sahip olduklarının belirlenmesidir.

Muaf olan dersler transkripte notsuz yer alır ve kredisi kazanılmış kabul edilir, ortalamaya katılmazlar.

Yani önceki eğitiminizde A yada C almanız birşey değişdirmez ve muafiyet sınavı notu da akademik ortalamanıza katılmaz.

Muafiyet Sınavı Başvuru Dilekçesi

Aşağıda muafiyet sınavlarına başvuru yapabileceğiniz örnek dilekçe yer almaktadır, kişisel durumunuza muafiyet hakkı talep ettiğiniz derslere ve önceki eğitiminize göre dilekçeyi düzenleyerek üniversitenize başvuru yapabilirsiniz.

Başvurunun kendi sorumluluğunuzda olduğunu hatırlayınız.

		Türkiye Cumhuriyeti .................. Üniversitesi
		............................ Fakültesi Dekanlığına
		............................ Bölüm Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Muafiyet sınavına başvurumun sunulmasından ibarettir.	Fakültenize / Bölümünüze ...................... numarası ile kayıtlı örgün göreim ...... sınıf ....... dönemi öğrencinizim. Daha önceki akademik eğitimimde ................. Universitesi ........... Fakültesi / MYO / Enstitüsü .............. Bölümünde görmüş olduğum ....................... Lisans / Önlisans eğitimi içeriğinde aşağıda bilgilerini saygı ile sunmuş olduğum derslerde başarılı durumdaydım. İlgili resmi transkriptim ve ders içerikleri dilekçe ekinde saygı ile sunulmuştur.

	Yaptığım araştırma neticesinde ilgili derslerin eğitim müfredatımda aşağıda listesini sunmuş olduğum dersler ile eşdeğer dersler olduğu bilgisine ve bu derslerden muafiyet sınavı hakkım olduğu bilgisine ulaştım. Muafiyet sınavına katılarak zaten başarı göstermiş olduğum derslerden muaf olmak benim menfaatimedir.

	İş bu sebeple kurumunuza yazılı müracat etme zaturetim hasıl olmuştur.

	Aşağıda bilgilerini sunmakta olduğum derslerden muafiyet sınavı hakkımı kullanabilmem için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Muafiyet sınavına başvuru yapılan derseler : 

1- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI (Muafiyet Gerekçesi : DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI – GEÇME NOTU – YILI - DÖNEMİ)

2- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI (Muafiyet Gerekçesi : DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI – GEÇME NOTU – YILI - DÖNEMİ)

3- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI (Muafiyet Gerekçesi : DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI – GEÇME NOTU – YILI - DÖNEMİ) 

Öğrenci No : 
Tc Kimlik No : 
Fakülte / Bölümü : 
Kayıt Yılı : 
Akademik Danışman : 
Eposta Adresi  :
İkamet Adresi :
Telefonu :
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :


EKLER: 
1- Transkript
2- Ders İçerikleri

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web Sitesi : https://www.yok.gov.tr/

Scroll to Top