Farklı Üniversite Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi

Farklı Üniversite Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi kendi üniversitesi dışında bir üniversiteden yaz okulu döneminde ders almak için başvuru yapacak öğrencilerin sunması gereken dilekçedir.

Yaz Okulu genel olarak 3. bir dönem olarak akademik eğitim takvimlerinde yer almaktadır, normal bir döneme göre daha az hafta içermesi sebebi ile yaz okulu dönemleri normal dönemler gibi 13 14 yada 15 hafta değil genellikle 7 10 hafta arası dönemler olarak planlanmaktadır, bu sebeple derslerin kredileri aynı olsa da ders saati düşük olmaktadır.

Yaz okulu başarısız olunan derslerin verilmesi ve ortalamanın yükseltilmesi için ek bir fırsat olduğu gibi okulun daha çabuk bitirilmesi için de bir alternatif olarak düşünülmelidir.

Yaz Okullarında kredi ve ders sınırı vardır , genel olarak en çok 2 3 yada 4 ders ve en çok 15 20 kredi gibi sınırlamalar bulunmaktadır bu sınırlamala YÖK Üniversite ve Fakülte özelinde tanımlanmaktadır bu sebeple öğrenci işlerinden bilgi alarak hareket ediniz.

Farklı Üniversiteye misafir öğrenci olarak yaz okulu kaydı yapabilmek için gerekli olan dilekçe örnekleri yazımızın ilerleyen kısmında metin pdf ve word dosya türlerinde mevcuttur.

Farklı Üniversiteden Yaz Okulu Dersi alınabilirmi ?

Evet mevzuata göre farklı üniversitelerden yaz okulunda ders alınabilir fakat burada derslerin akademik ve içerik olarak eş dersler olmaları gerekmektedir, dersin verildiği fakülte , ders içeriği , kredi ve ders saati olarak eş dersler olarak değerlendirilen dersler yazokulunda alınabilir.

Derslerin kodları , Ders tanımları , Öğretim Üyeleri , bölüm ve fakülteleri tabiki farklı olacaktır fakat ders içeriği akademik olarak karşılaştırılarak eş dersler ise ders alınmasına fakülte izin verebilmektedir.

Farklı üniversideden yaz okulunda ders alınabilmesi için genellikle aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir.

Kendi üniversitesinde aynı dersin yaz okulunda açılmamış olması , ilgili dersi yaz okulunda alacak olmanın öğrenciye pozitif ve izah edilebilir bir fayda sağlayacak olması , ders içeriklerin öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite tarafından eş ders olarak kabul edilmesi, misafir öğrenci olarak ders alacağı üniversitenin mevzuatına göre misafirliğinin onaylanması azgari şartlardır.

Süreç genel olarak aşağıdaki biçimde planlanır.

  • Öğrenci kendi üniversitesinde yaz okulunda dersin açılıp açılmadığını kontrol eder ve açılmamışsa eş dersin açıldığı ve misafir öğrenci kabul eden üniversiteleri araştırarak eş dersin bulunduğu fakülte ile görüşerek sözlü olur alır.
  • Kendi akademik danışmanı ve öğrenci işleri ile görüşerek farklı üniversiteden yaz okulundan ders alma başvuru dilekçesi ile müracat ederek başvurusunu sunar.
  • Fakültenin değerlendirmesinin neticesinde farklı üniversiteden yaz okulundan ders almasında herhangi bir sakınca görülmemiş ise gerekli izin yazısı sunulur.
  • İlgili izin yazısı ile misafir olarak yaz okuluna katılacağı kuruma müracat ederek misafir öğrenci ders kaydını yapar ve eğitimini alır.

Farklı Üniversite Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Bazı üniversitelerde hazır matbu form ve dilekçeler de bulunmabilmektedir, aşağıda paylaşılan dilekçeler bu form ve dilekçelerin bulunmadığı veya erişim olmadığı varsayımı ile hazırlanmıştır, fakülte ve öğrenci işleri ile görüşecek ihtiyacınıza uygun formlar varsa onları kullanınız.

Genel olarak süreç kendi üniversiteniz ve yaz okulunda misafir öğrenci olarak ders alacağınız iki farklı üniversiteyi de ilgilendirdiğinden bu konuda iki ayrı dilekçe paylaşıyor olacağız bu dilekçeleri ilgili üniversitelere başvuruda kullanınız.

Birinci dilekçe kendi üniversitenize başvuru yaparken kullandığınız dilekçedir, ikincisi misafir öğrenci olarak kayıt yapacağınız üniversitedir.

Üniversite ve fakülte dekanlığı makamına hitaben , dilekçe konusunda farklı üniversiteden yaz okulu döneminde ders alma başvurumun sunulmasından ibarettir gibi bir ifade ile dilekçe yazımına başlanır.

Sonra öğrenci kişisel bilgileri , akademik eğitim bilgileri belirtildikten sonra alınmak istenen ders ve üniversite ve fakulte ile ilgili bilgiler belirtilerek saygılı ifadeler ile izin başvurusu sunulur.

Daha sonra misafir ünviersiteden onaylı ders içerikleri de talap edilen başvuru dilekçesi sunulur. Onaylı ders içerikleri ile beraber kendi üniversitenize tekrar bir dilekçe ile müracat ederek onay almanız ile karşı üniversiteye kesin kaydınızı yapabilirsiniz.

Farklı Üniversite Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi

Aşağıda üc adet örnek farklı bir üniversiteye yaz okulu misafir öğrenciliği başvuru dilekçesi sunulmuştur. Bunlardan birincisi kendi üniversitenize yaz okulunda ders açılmaması sebebi ile farklı üniversiteden yaz okulu misafir öğrenciliği başvurusu için izin talebi dilekçesidir.

İkinci dilekçe ders içeriklerinin kendi üniversitenize sunulması ve denkliğinin onaylanması için sunduğunuz dilekçedir.

Üçüncü dilekçe ise misafir öğrenci olarak başvuru yaptığınız üniversiteye başvurunuzu sunmak için düzenleyeceğiniz dilekçedir.

Kendi üniversiteniz ve misafir öğrenci olarak başvuru yapacağınız üniversiteden öncelikle bilgi alarak başvuru sürecinden emin olarak başvurunuzu düzenleyiniz , tüm sorumluğun tarafınızda olduğunu ve bölüm fakülte dekanlı senato ve Yök mevzuatlarına göre başvurunuzun değerlendirileceğini , her başvurunun kabul edilmediğini ve kabulün zorunlu olmadığını unutmayınız.

Başvurunuzu akademik takvime göre ve akademik danışmanınızın bilgisi ve onayı ile yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Yazım hataları müstesnadır, dilekçe ile yaptığınız başvuruların tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu hatırlayınız.

		Türkiye Cumhuriyeti .................. Üniversitesi
		............................ Fakültesi Dekanlığına
		............................ Bölüm Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Farklı üniversite yaz okulundan ders alma istemimin sunulmasından ibarettir.


	Fakültenizin .............. Bölümüne ............................ Öğrenci numarası ile kayıtlı öğrencinizim. Aşağıda listesini saygı ile sunmakta olduğum dersler üniversitemizde önümüzdeki yaz okulu döneminde açılmamaktadır. İlgili derslerden başarısız durumda olmam sebebi ile tekrar almam gerektiğinden ve üniversitemizde bu dersler bu yaz okulunda açılmadığından başka bir üniversitede açılan yaz okulundan alma zaturetim hasıl olmuştur. Akademik danışmanım Sayın ....................................... bu durumu bilmekte ve onaylamaktadır.

	İş bu sebeple fakültenize / bölümüze yazılı başvuru yaparak talebimi sunmaktayım.

	Aşağıda bilgilerini sunmakta olduğum yaz okulu derslerini belirttiğim üniversite fakülte ve bölümden almam için gerekli izinin verilmesi ve durumu belirtir belgenin düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
Öğrenci No :
İsim Soyisim :
Fakülte :
Bölüm : 
Akademik Danışman : 

Misafir Öğrenci Olunacak Üniversite / Fakülte  :

Yaz okulunda misafir öğrenci olarak katılmak istediğim derslesler: 

1- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI - 
2- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
3- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
4- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
		Türkiye Cumhuriyeti .................. Üniversitesi
		............................ Fakültesi Dekanlığına
		............................ Bölüm Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Farklı üniversite yaz okulundan alacağım derslerin onay talebimin sunulmasından ibarettir. 


	Fakültenizin .............. Bölümüne ............................ Öğrenci numarası ile kayıtlı öğrencinizim. ............... Tarihinde yapmış olduğum farklı üniversiteden yaz okulu dersleri alma talebim ............... tarihinde onaylanmıştır.

	Derslerin denkliğinin tesbiti ve onayı için kayıt olacağım üniversiteden almış olduğum ders tanım ve içerikleri belgelerini bilginize sunmaktayım.
	
	Kayıt olacağım dersler ve üniversitemizdeki karşılıkları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

	Derslerin denklik konusunda değerlendirme yapılması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


Tc Kimlik No : 
Öğrenci No :
İsim Soyisim :
Fakülte :
Bölüm : 
Akademik Danışman : 

Misafir Öğrenci Olunacak Üniversite / Fakülte  :

Yaz okulunda misafir öğrenci olarak katılmak istediğim derslesler: 

1- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI - -> DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
2- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI - -> DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
3- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI - -> DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
4- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI - -> DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
EKLER :
1- Akademik Ders içeriklerini gösterir belgeler.		Türkiye Cumhuriyeti .................. Üniversitesi
		............................ Fakültesi Dekanlığına
		............................ Bölüm Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Yaz Okulu misafir öğrenci başvurumun sunulmasından ibarettir.


	....................... Üniversitesi ........................ Fakültesi ................... Bölümü ....... Sınıfına kayıtlı ...................... numaralı örgün öğretim öğrencisiyim. Üniversitemizde yaz okulunda aşağıda saygı ile sunduğum derslerin açılmayacak olması ve ilgili derslerde başarısız durumda olmam sebebi ile yaptığm incelemede;

	Üniversitenizin .................. Fakültesi .................... Bölümünce açılacak yaz okulu dersleri arasında aşağıda saygı ile sunmakta olduğum dersler açılmaktadır. Bölüm ve öğrenci işleri ile yaptığım görüşmede misafir öğrenci kabululü için yazılı müracatımın gerektiği bildirilmiştir. İş bu sebeple yazılı müracatımı sunmaktayım.

	Misafir öğrencilik durumumun değerlendirlerek tarafıma yanıt verilmesi ve ilgili derslerin ders içeriklerini akademik olarak bildirir belgelerin Üniversiteme sunabilmem adına kapalı zarf içerisinde mühür ve yetkili imzalı olarak düzenlenerek tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Kayıtlı Olunan Üniversite Fakülte Bölüm : 
Tc Kimlik No : 
Öğrenci No :
İsim Soyisim :
Akademik Danışman : 

Misafir Öğrenci Olarak başvuru yapılan  Fakülte  / Bölüm :

Yaz okulunda misafir öğrenci olarak katılmak istediğim derslesler: 

1- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
2- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
3- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
4- DERS KODU – DERS AÇIKLAMASI -
							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :

EKLER :
1- Transkript 
2- Öğrenci Belgesi 
3- Kimlik Fotokopisi

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu tarafından edevlet sistemi üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişim linki : https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi

Scroll to Top