Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi tek ders sınavı hakkı başvurusu için öğrencilerin sunmaları gereken dilekçedir. Tek Ders Sınavı farklı isimler ile de anılıyor olsa da mezuniyetine tek bir ders kalmış olan öğrencinin eğitim yılı ve dönemden bağımsız olarak mezun olabilmesi için tanınan ek bir sınav hakkı olarak değerlendirilmelidir.

Tek Ders Sınavı normal bir dönem ve dönem içerisinde yapılan vize final yada bütünleme sınavı gibi değerlendirlen bir sınav değildir, Tek Ders Sınavı tek bir sınavdır ve bu sınav notu ilgili ders için yeterliliği belirleyen tek not olarak değerlendirilmektedir ve sınav puanına göre geçme notu ve harf puanı verilmektedir.

Tek Ders Sınavı mezuniyete tek ders sınavı , son ders sınavı gibi isimler ile de anılmaktadır, ayrıca YÖK tarafından üç ders sınavı hakkı da sunulmuştur yani mezuniyete 1 ila 3 dersi kalmış olan , başka bir sorumlu dersi bulunmayan, not ortalaması 2 üzerinde olan yada bu kalan en çok 3 dersten en az CC 2.00 notu alması ile ortalaması 2.00 üstüne çıkacak olan öğrencilere tanınabilen bir son sınav hakkıdır.

Bu sınav ile öğrenciler bir ders için bir dönem yada bir yıl kaybetmeden mezuniyet hakkı kazanabilmektedir.

Tek Ders Sınavına kimler başvurabilir ?

Tek ders sınavına tek bir ders hariç tüm derslerini başarı ile tamamlamış ve bu son dersi verirse mezun olabilecek durumda olan öğrenciler başvuru yapabilirler.

Genel not ortalamaları 2.00 CC üzerinde olan veya bu sınavı CC 2.00 ile geçmeleri halinde not ortalamaları 2.00 üstünde olacak öğrenciler bu sınava katılabilirler.

Örgün öğretimde ilgili dersin daha önce alınmış ve başarılı olunamamış olması veya harf notunun yükseltilmesi maksadı ile alınması gerekmektedir. Fakat bu uygulama bazı eğitim kurumlarında farklı da uygulanabilmektedir, öğrenci işlerine danışılması tavsiye olunur.

Tek Ders Sınavına kimler başvuramaz ?

Not ortalaması 2.00 altında olan ve bu dersi de geçtiklerinde not ortalamalarının 2.00 üstüne çıkma ihtimali bulunmayan öğrenciler tek ders sınavına başvuru yapamazlar.

Daha önce alınmamış bir ders için tek ders sınavı başvurusu örgün öğretimde genelde yapılamaz fakat öğrenci işlerine danışılması faydalıdır.

Tek ders vermesi halinde mezun duruma gelmeyen öğrenciler tek ders sınavına başvuru yapamazlar, yalnızca ilgili dersi verirse mezun olacak kişiler başvuru yapabilirler.

Tek Ders Sınavına ne zaman başvuru yapılır ?

Her üniversitenin takvimi farklıdır ama genellikle çift sayılı dönemlerin yani 2. 4. 6. 8. dönem yani güz dönemlerinin sonunda uygulanmaktadır, birçok üniversite yaz okulu hariç tek ders sınavı yapmaktadır, bazı üniversiteler yılda bir dönem bazıları ise her iki dönem de yapabilmektedir.

Genel olarak bütünleme sınavları ile beraber uygulanmak ile beraber yılı kapsayan tek sınav olması açısından vize final konularını birlikte içereceğinden ayrı bir yeterlilik sınavı gibi planlanıp uygulandığı da görülmektedir.

Her üniversitede uygulama farklı olabildiğinden öğrenciişleri bölüm fakülte rektörlük sıralaması ile görüşülerek net bilgi alınması faydalıdır.

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi nasıl yazılır ?

Genellikle bölüm başkanlığı , fakülte dekanlığı , myo müdürlüğü yada enstitü müdürlüğüne , bazı akademilerde ise öğrenci işleri daire başkanlığına dilekçe sunularak başvuru yapılması gerekebilmektedir. Bilgi alarak doğru makama yazılı müracat yapınız.

Hitap makamını doğru belirleyip yazdıktan sonra dilekçe konusu olarak tek ders sınavı başvurumun sunulmasından ibarettir gibi anlaşılır bir konu sunmanız dilekçenizi işleme alacak yetkililer için anlamlı olacaktır.

Daha sonraki kısımda ise kişisel bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, tek ders sınavı talep ettiğiniz ders bilgilerini de sunarak talebinizi yazılı olarak sununuz, ıslak imzalı olarak ilgili makam yazı işlerine veya sekreterliğine teslim ediniz ve takip ediniz.

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

		Türkiye Cumhuriyeti .................. Üniversitesi
		............................ Fakültesi Dekanlığına
		............................ Bölüm Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Tek ders sınavı başvurumun sunulmasından ibarettir.


	Fakültenizin .............. Bölümüne ............................ Öğrenci numarası ile kayıtlı öğrencinizim. 

	.............. Kodlu ve ....................................................................................... Açıklamalı dersi ............. yılı .............. döneminde almış ve ....... notu ile başarısız olarak tamamlamış durumdayım.

	Genel not ortalamam ve transkriptimi de incelediğinizde takdir edeceğini üzere yukarıda belirttiğim derste de başarı göstermem halinde mezuniyet şartlarını taşıyor durumda olacağımı bilgilerinize saygı ile sunarım. 

	Akademik danışman tarafından da onaylanan bu talebimi sunmak üzere iş bu dilekçe ile tek ders sınavı hakkımın sağlanabilmesi için yazılı müracatımı sunmaktayım.

	Tek ders sınavı başvurumun kabulü ve sınavın uygulanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No : 
Öğrenci No :
İsim Soyisim :
Fakülte :
Bölüm : 
Ders Kodu :
Ders Açıklaması : 
Akademik Danışman : 


							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı web sitesi : https://www.yok.gov.tr/

Scroll to Top