Devam Zorunluluğu Dilekçesi

Devam Zorunluluğu Dilekçesi devam zorunluluğu bulunmayan derslerde devam zorunluluğunun uygulanmaması başvurusu için sunulan bir dilekçedir. Devam zorunluluğu örgün öğretimde tüm eğitim seviyelerinde bulunan bir uygulamadır, yani öğrenci dersi dersin işlendiği sınıfta takip eder ve belirli bir oranda derse katılımı zorunludur, burada derse katılım dersin bulunduğu sınıfın içerisinde bulunması anlamına gelmektedir.

Devam zorunluluğu bulunmaması ise dersin işlendiği sınıfta bulunmasının zorunlu olmaması anlamına gelmektedir.

Devam Zorunluluğu Dilekçesi ise devam zorunluluğunu bulunmayan öğrencilerin devam uygulamasından muaf olmak için sunmakta oldukları dilekçelerdir.

Devam Zorunluluğu Nedir ?

Devam zorunluluğu öğrencinin eğitim gördüğü dersi dersin verildiği sınıf yada alanda görme yani eğitimi yerinde alma zorunluluğudur.

İlköğretim , Ortaöğretim ve Lisede devam zorunluluğu daimi olarak vardır yani öğrenciler dersi öğretmenin verdiği sınıf veya alanda alırlar.

Akademik seviyede ise devam zorunluluğu çeşitli koşullara bağlıdır, bazı derslerde devam zorunluluğu varken bazı derslerde devam zorunluluğu bulunmayabilir, belirli durumlarda da devam zorunluluğu uygulanmayabilir.

Açıköğretim fakültelerinin çoğu dersinde devam zorunluluğu yoktur, Uzaktan Eğitim fakültelerinde çevrimiçi derslerin büyük kısmına canlı veya kayıttan izleme biçiminde katılım gerekliliği ve zorunluluğu olabilmektedir.

Yalnızca açıköğretim ve uzaktan eğitim fakültelerinin belirli uygulama derslerinde fiziken katılım şartı da olabilmektedir.

Derslerin devam zorunluluğu ile ilgili net bilgi dersin hocasından , bölüm , fakülte veya öğrenci işlerinden alınabilir.

Devam zorunluluğu ne koşulda olmaz ?

Devam zorunluluğu ilk orta ve lisede koşulsuz olarak vardır , yalnızca açık lisede devam zorunluluğu yoktur, ilk ve ortaöğretimde devam zorunludur. Özel koşullu öğrenciler hariç derse sınıfta devam edilmektedir.

Akademik seviyede açıköğretim ve uzaktan eğitimde belirli derslerde devam zorunluluğu yoktur, bazı fakültelerde ise devam zorunluluğu uygulaması yoktur yalnızca sınavlarda başarı gösterilmesi beklenmektedir.

Bazı özel durumlar da vardır , YÖK ve Üniversite yönetimlerinin takdiri ile bir kez devam edilen ve devam yeterliliği alınmış bir dersten nottan kalınması halinde derse devam zorunluluğu olmayabilir.

Yani üniversitede lisans yada önlisans eğitimi almakta olan öğrenci derse katılım zorunluluğunu karşılamış fakat notları ile kalmış durumda ise ikinci kez aldığında derse devam etme zorunluluğu olmayabilir.

Bu dersin içeriğine , YÖK ve üniversite senatosu , Fakülte dekanlığı bölüm başkanlığı yada müdürlüğün kararı ile uygulanan bir durumdur ve her bir ders ve eğitim programı için durum farklılıklar içerebileceğinden öncelikle öğrenci işleri , bölüm fakülte ve hocanın takdiri alınarak devam zorunluğu hakkında bilgi alınarak karar verilmelidir.

Aksi belirtilmedikçe örgün öğretimde tüm dersler için devam zorunluluğu vardır.

Devam Zorunluluğu Dilekçesi ne zaman yazılır ?

Devam zorunluluğu olmayan bir ders alınması durumunda devam uygulaması yapılmaması için öğrencinin durumun bilincinde olarak karar verip devam zorunluluğundan muafiyet dilekçesi yazması gerekmektedir.

Bu durum dışında devam zorunluluğu dilekçesi yazılmasına gerek yoktur.

Devam zorunluluğu olmayan derslerde devam zorunluluğu ile alakalı bir dilekçe yazılmasına gerek de yoktur zaten derste devam zorunluluğu bulunmadığından derse devam etmemek için dilekçe vermeye gerek yoktur.

Devam Zorunluluğu Dilekçesi nasıl yazılır ?

Eğitim görülmekte olan kurumun yetkili olan birimine hitaben dilekçe yazımına başlanır, hitap makamı doğru belirlendikten sonra dilekçe konusunda devam zorunluluğu muafiyeti başvurumun sunulmasından ibarettir gibi bir başlık yeterlidir.

Daha sonra serbest metin olarak ders ve derse devam zorunluluğu bulunmamasının gerekçesi izah edilerek dilekçe tamamlanır ve kuruma şahsen sunulur.

Devam Zorunluluğu Dilekçesi

Aşağıda boş şablon bir derse devamdan muafiyet, devam zorunluluğundan muafiyet dilekçe örneği bilginize sunulmuştur, kendi ihtiyacınıza göre düzenleyerek şahsen müracatınızı yapınız.

		Türkiye Cumhuriyeti .................. Üniversitesi
		............................ Fakültesi Dekanlığına
		............................ Bölüm Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Devam zorunluluğu muafiyet başvurumun sunulmasından ibarettir.


	Fakültenizin .............. Bölümüne ............................ Öğrenci numarası ile kayıtlı öğrencinizim. ........... ............... yılı ........... Dönemi açılmış ve kayıtlı durumda olduğum, ........... kodlu ........................................................................................... dersine ..........................................
.............................................................................. sebebi ile devam zorunluluğum bulunmamaktadır.

	Akademik danışman tarafından da onaylanan bu talebimi sunmak üzere iş bu dilekçe ile yazılı müracatımı sunmaktayım.

	İlgili ders ile sınırlı olmak üzere derse devam muafiyeti hakkımın sağlanması için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Tc Kimlik No : 
Öğrenci No :
İsim Soyisim :
Fakülte :
Bölüm : 
Ders Kodu :
Ders Açıklaması : 
Akademik Danışman : 


							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı Web Sitesi Erişim Linki : https://www.yok.gov.tr/

Scroll to Top