Azami Süre Sınavı Dilekçesi

Azami Süre Sınavı Dilekçesi yüksek eğitim kurumlarında uygulanan azami eğitim süresini dolduracak yada doldurmuş olan öğrencilerin mezuniyet hakkına ulaşmak için azami süre sınavı başvurusu yapmak için düzenledikleri dilekçelerdir.

Önlisans , Lisans ve Lisansüstü eğitimde YÖK tarafından belirlenen azami eğitim süreleri vardır ve bu süreleri dolduran öğrencilerin yalnızca bir kez girebilecekleri bir azami süre sınavı bulunur.

Azami eğitim süresi sonunda kalan veya başarılı olunamayan ve en çok belirli sayıda olan dersler için azami süre sınavı uygulaması vardır.

Genel olarak azami süre sınavı ayrı bir sınav olarak yazokulu öncesi fakülte , bölüm başkanlığı veya müdürlükler tarafından düzenlenmektedir.

Azami Eğitim Süresi Nedir ?

Yüksek eğitimde normal eğitim süresinde gerekli müfredatta azgari başarıyı gösteremeyerek eğitim süresini aşan öğrencilere tanınabilecek en uzun öğrencilik süresine azami süre yada azami eğitim süresi denmektedir.

Azami Süre Sınavı Dilekçeleri nasıl yazılır ?

İlgili eğitim kurumundaki öğrenci olunan makama hitaben yazılmaktadır. Önlisans öğrencileri meslek yüksek okulu müdürlüğüne , lisans öğrencileri fakülte dekanlığına veya bölüm başkanlığına , yüksek lisans ve doktora öğrencileri de enstitü müdürlüklerine hitaben Azami Süre Sınavı başvuru Dilekçesi yazarlar.

Dilekçe hitap makamının tam ünvanınıa hitaben dilekçe yazımı ile başlar ve dilekçe konusu olarak Azami Süre Sınavı Başvurumun sunulmasından ibarettir veya benzeri bir ifade ile azami eğitim süresi sınavına başvuru yapıldığının sunulması gerekmektedir.

Daha sonra bir paragraf halinde kişisel bilgiler , öğrecilik bilgileri ifade edildikten sonra azami süre sınavı başvurusu yapıldığı ifade edilir ve sonra da girilmek istenen sınavların listesi kalame alınır.

Tarih isim soyisim ve ıslak imzalı olarak düzenlenerek dilekçenin yazıldığı makama şahsen sunulur.

Azami Süre Sınavlarına başvuru Dilekçesi nin sunulabileceği süre akademik takvimde belirtilmiştir, belirgin değilse fakülte bölüm myo yada enstirü öğrenci işleridnen bilgi alarak ilgili tarihte başvuru yapınız.

Azami Süre Sınavına Başvuru Dilekçesi

Aşağıda yer alan Azami Süre Sınavı Başvuru Dilekçesini kişisel bilgileriniz ve eğitim bilgileriniz ile doldurunuz, azami süre sınavı başvurusu yapmak istediğiniz dersleri doğru biçimde listeleyiniz ve ıslak imzalı olarak kuruma başvuru süreleri içerisinde teslim ediniz. Başarılar dileriz


		Türkiye Cumhuriyeti ................ Üniversitesi
		................... Fakültesi Dekanlığına
		................... Bölüm Başkanlığına
		................... Enstitü Müdürlüğüne 
		................... Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne 
		Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına


Dilekçe Konusu : Azami eğitim süresi sonu sınavlarına başvurumun sunulmasından ibarettir.	.......................... Bölümüne ................. eğitim döneminde kayıt olan ..................... numaralı öğrencinizim. Toplam eğitim sürem ............. yarı yıl olup , geçerli YÖK mevzuatına göre azami eğitim sürem bu yarıyıl sonunda tamamlanmaktadır. Yine geçerli YÖK mevzuatına göre azami eğitim süresini tamamlamakta olan öğrencilerin “azami eğitim süresi sonu sınavı” hakkı bulunmakta ve başarı gösterenlerin mezuniyet hakkı bulunabilmektedir. 

	İş bu sebeple kurumuza yazılı müracat yaparak azami eğitim süresi sonu sınavlarına başvuru yapma zaruretim hasıl olmuştur.

	Aşağıda listesini saygı ile sunmakta olduğum dersler ile ilgili azami eğitim süresi sonu sınavı hakkı tanınması için gereğini saygılarım ile arz ederim.


TC Kimlik No :
İsim Soyisim  :
Öğrenci No :
Fakülte / MYO / Enstitü : 
Bölüm : 
Kayıt Yılı : 
Sınıf : 
Akademik Danışman :


Ders Kodu 	Ders Tanımı 
 
Mat201 	Yüksek Matematik 3
Ist101		İstatistiğe Giriş
Kim201	Kimya 3
Mat321	Differansiyel Denklemler


							Tarih :

							İsim Soyisim :

							İmza :

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı web sitesi ve edevlet hizmetlerine erişim sayfası linkleri : https://www.turkiye.gov.tr/yuksekogretim-kurulu-baskanligi https://www.yok.gov.tr/

Scroll to Top