Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Telafi Sınavı geçerli bir sebep ile katılınamayan bir sınav için hazırlanan bir tekrar sınavıdır. Her sınavın telafi sınavı yapılma şansı bulunmamaktadır. Çan Eğrisi , Başarı Sıralaması gibi sınav sonucu ile oluşacak durumlara göre bir öğrenci grubunun başarı , atama , kazanma gibi durumlarının belli olduğu durumlarda eğitim kurumu yönetimi ve öğretmen yada akademisyenin büyük bir insiyatif hakkı yoktur. Sağlık durumu , kaza , hukuki ve adli , geçerli ailevi nedenler gibi önemli ve ispatlı olan sebepler ile telafi sınavı yapılması durumuna mazeretli telafi sınavı adı genellikle verilmektedir.

Telafi sınavları gerçek gerekçeler ile yapılabilen sınavlardır, Bazı özel durumlarda öğretim üyesi , öğretmen yada eğitmen herkese açık biçimde telafi sınavı düzenleyebilir, bu genel başarı ortalamasının beklenenden çok düşük kalması ve öğrencilerin asıl potansiyelini sunmaması durumunda onlara yeni bir şans sunulması adına veya geçme kalma sınırındaki öğrencilerin ikinci bir şans sahibi olması maksadı ile yapılmaktadır. Buna genel olarak mazeretsiz telafi sınavı denmektedir, bu sınavlara katılım sınırı olmaz isteyen her öğrenci bu telafi sınavına katılabilir.

Telafi sınavları bazen risk de teşkil edebilir, genellikle öğretim üyeleri telafi sınavlarını ders yılı içi sınavlarından en düşük olan yerine veya 1. sınav 2. sınav 1. vize 2. vize yerine gibi değerlendirmeye alabilir, telafi sınavına katılacak öğrenci telafi sınavı sonucunun hangi sınav sonucu yerine geçeceği konusundan emin olarak telafi sınavı ile genel başarısını düşürmeme hedefi ile seçim yapmalıdır. Telafi sınavlarına giriş genellikle zorunlu değildir.

Birçok eğitim kurumu herkese açık telafi sınavlarında başvuru şartı koymaz ve sınav günü saatinde sınav mahaline gelen öğrenci sınava girme beyanını sınava katılarak vermiş kabul edilir. Nadiren de olsa herkese açık telafi sınavlarına girişte de Telafi Sınavı Başvuru dileçesi yazılması talep edilebilmektedir.

Mazeretli telafi sınavlarında ise neredeyse her zaman eğitim kurumu usulüne uygun biçimde yazılmış bir mazeretli telafi sınavı dilekçesi yazılmasını talep etmektedir. Bu sayede öğrenci eğitim kurumuna mazeretli olduğu için katılamadığı bir sınav olduğunu ve bunun için telafi sınavı yapılması isteğini belirtmiş olacaktır. Bu sebeple mazeretli olarak telafi sınavı yapılabilecek sınavlar için vakit kaybetmeden başvuru yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Mazeret durumunuz uzun bir süreyi kapsıyorsa dilekçeyi 1. derece bir aile yakınızın teslim etmesi mümkün olabilmektedir, bunu eğitim kurumuna danışarak yapmanızda fayda olabilir. Örneğin bir ameliyat ve sonrasında iyileşme dönemi yaşayacak olan bir öğrenci dilekçesini şahsen sunamayacağı için aile bireylerinden biri aracılığı ile dilekçesini eğitim kurumuna gönderebilecektir.

Mazeretli telafi sınavları için TC Milli Eğitim Bakanlığı , YÖK , İlk Orta Lise Müdürüyeti , Üniversite Senatosu , Fakülte Dekanlığı , Bölüm Başkanlığı , Yüksek Okul veya Enstirü müdürlüğünün geçerli mevzuatlarındaki şartların sağlanması gerekmektedir, her mazereti olana her zaman telafi sınavı yapılabileceğine dair bir yönetmelik olmadığı gibi bazı sınavlar için telafi sınavı yapılamayacağı yönetmeliklerde belirtilmektedir.

Gerçerli telafi sınavı mazeretlerini örneklendirmek gerekirse geçirdiği bir hastalık sonucu istirahat ve tedavi süresi bulunan bir öğrenci raporlu olduğu günlerde yapılan sınavlar için mazeretli telafi sınavı başvurusu yapabilir. Bir yakınının vefatı sebebi ile cenaze günü ve 1. derece yakını ise en az 3 gün süre ile mazeretli telafi sınavı başvurusu yapma hakkı bulunmaktadır. Tarafı olduğu bir davanın duruşmasına katılacağı gün , Yaşadığı adli bir vaka ile ilgili işlemleri yapmak için emniyet veya adliye gibi kamu kurumlarına müracat için katılamadığı sınav olursa yine mazeretli telafi sınavı başvurusu yapabilmektedir. Yine yaşadığı bir kaza sonucunda sınava gelememe durumu oluşan kişiler de mazeretli kabul edilebilmektedir. Yine kardeşinin doğumu için hastanede bulunan bir öğrenci de dilekçe sunarak mazeret sınavı başvurusu yapabilmektedir.

Yapılan başvuruların tamamı eğitim kurumu tarafından mazeretin ispatını sağlayan belgeler , mevzuatlar ve sınav sonucunun etkisi çerçevesinde değerlendirilerek yanıtlanmaktadır. Yanıtlama süresi en çok 30 gün olarak belirlenmiştir ve mazeret sınavı tarihinden en az 1 tam gün önce öğrenciye sınav hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.

Her mazeret mazeret olarak kabul edilmemektedir. Örneğin metro çalışmadığı için eğitim kurumuna gelemediğini iddaa eden bir öğrencinin başvurusu kabul edilmez, diğer tüm öğrenciler okula bir yol ile ulaşabiliyor ise okula ulaşımda bir engel bulunduğu iddaası doğru bir iddaa değildir, Fakat yoğun kar yağışı ile kayda değer sayıda öğrencinin okula ulaşamadığı bir gün için mazeret dilekçesi sunulması makul karşılanabilmektedir. Lisanslı sporcu olan bir öğrencinin resmi müsabakaya katılmak için giremediği sınav içim mazeret sınavı başvurusu yapması olumlu karşılanabilirken , milli basketbol maçını izlemek için sınava katılmayan bir öğrencinin mazeret başvurusu kabul edilmez ve telafi sınavı yapılmaz.

Özetle Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu yapılabilmesi için yönetmeliklere ve genel hayatın akışına uygun olarak öğrencinin geçerli bir mazereti olması gerekmektedir ve eğitim kurumu yetkilileri bu mazeret sebebi ile öğrencinin sınava katılmayacağını makul bulmaları gerekmektedir. Yani sabah 9 da paso başvurusu için belediyeye müracat eden bir öğrencinin öğren 14:00 daki sınava katılmaması için makul bir mazereti yoktur, ama sabah 10 da dişine kanal tedavisi yapılarak 2 gün rapor verilen bir öğrencinin kaçırdığı sınavlar için telafi sınavı başvurusu yapma şansı vardır.

Mazeretli telafi sınavları mazeretin oluşması ile ortaya çıkabilecek sınavlardır, malesef bazen vefat kaza veya sağlık problemleri üzücü mazeretler de olabilmekte ve bu durumların etkisi uzun sürebilmektedir. Bu gibi durumlarda Liseye kadar olan eğitim kurumlarda danışman öğretmen veya okul yönetimiyle, Yüksek öğretimde danışman hoca veya bölüm akademisyenleri ile durumu istişare ederek öğrencinin lehine olan mevzuatın uygulanabilmesi önemlidir. Kayıt dondurma , dersten çekilme gibi ek seçenekler de değerlendirilerek yaşanan problemin eğitim hayatına minimum etki edeceği çözümün uzman kişilerin tavsiyesi ile alınması önemlidir. Yani yaşanan mazeret kısa süreli ve sonuçlarının öğrenci hayatındaki etkisi olmuyorsa mazeretli telafi sınavı ile sorunun halledilmesi, mazeretin uzun süreli olması ve öğrenciyi sosyal psikolojik veya sağlık açısından etkileyen bir süreç içeriyorsa tüm gerekli desteğin eğitim kurumundan da talep edilmesi makul bir yaklaşımdır. Bu sebeple yaşanan durum ve süreç ile alakalı eğitim kurumundan bilgi , destek ve yardım istemekten çekinmeyiniz. Tüm eğretmen , eğitmen ve akademisyenler öncelikle öğrenci sağlığı ve mutluluğu daha sonra eğitimi ile her zaman yanınızda ve yakınınızda olacaktır. Bunu unutmayınız.

Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu için aşağıda size sunmuş olacağımız Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği benzeri bir dilekçeyi düzenleyerek ilgili eğitim kurumuna vermeniz gerekmektedir. İlk Orta eğitimde velinin imzaladığı dilekçe öğrenci tarafından teslim edilebilirken birçok lisede öğrencinin kendi dilekçesini yazabileceği ve kaçırdığı sınava girme isteği ve iradesini sunabileceği düşüncesi ile lise öğrencilerinin şahsen dilekçe vermesine müsade edilmektedir. Üniversite ve Yüksek eğitimde şahsen başvuru gerekmektedir. Dilekçe vermek için kişinin mazereti sebebi ile gidememesi durumunda 1. derece aile yakınları dilekçeyi teslim edebilmektedir. PTT ile gönderilen dilekçeler de devlet okulları ve üniversitelerde işlem görmektedir.

Başvurunuzu aşağıdaki Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği ni kendi bilgileriniz, mazeretiniz ve eğitim kurumunuz ve sınavınız ile alakalı bilgiler ile düzenleyiniz. İsterseniz kopyala yapıştır yaparak veya word yada pdf formatında bilgisayarınız indirerek düzenleyiniz.

Mazeretli Telafi Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği


	
	................... İLKOKULU , ORTAOKULU , LİSESİ , MÜDÜRLÜĞÜNE
	................... BÖLÜMÜ BAŞKANLIĞINA,


	(İLGİLİ EĞİTİM KURUMUNA HİTABEN YAZINIZ)

	İsim Soyisim : 

	Tc Kimlik No : 

	Öğrenci Numarası :

	Bölümü : 

	Sınıfı ve Şubesi :

	MAZERETLİ TELAFİ SINAVI TALEP EDİLEN DERS VE SINAV BİLGİSİ  :

	Ders Kodu :

	Ders Adı :

	Öğretim Üyesi / Öğretmen : 

	Sınav Türü : 

	Sınav Tarihi : 

	Mazeret Açıklaması : 

	Mazeret Süresi : 


	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum sınıfa ve derse kayıtlı öğrencinizim. Yukarıda belirttiğim tarihte yaşamış olduğum .......................................(MAZERETİNİZİ 1 CÜMLE İLE YAZINIZ)................................................ sebebi ile yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum sınava giremedim. İlgili sınava girmem ders başarım , sınıf geçme durumum ve eğitimimi tamamlayabilmem açısından zorunludur. 

	Dilekçe ekinde mazeretimi gösterir belge tarafınıza saygı ile sunulmuştur. Tarafıma mazeret süremi dikkate alarak bir telafi sınavı hakkı tanınması ve sınav tarihinin tarafıma bildirilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

Ek 1: Sağlık Raporu (MAZERETİNİZİ İSPAT EDEN BELGEYİ YAZINIZ EKTE SUNUNUZ)

							Tarih :
							İsim Soyisim :
							İmza :
Scroll to Top