Doğum Yardımı Başvurusu Dilekçe Örneği

Doğum Yardım Ödeneği Nedir?

Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilmektedir. [(doğum yardımı = doğum yardımı göstergesi x aylık katsayısı) şeklinde hesaplanır.] Ana ve babanın her ikisi de devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir. Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir. Doğum yardımı ödeneği hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım, borç için haczedilemez.

Çocuk Parası Ne Kadar Oldu? 

Çocuk parası, doğum yapan tüm annelere veriliyor. İlk çocukta 300, ikincide 400 ve üçüncüde 600 lira ödeniyor. İkiz ve üçüz gibi çoklu doğumlarda da çocuk başına 150 lira veriliyor. 

Doğum Parası Ne Kadar?  

Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin. 

Süt Parası Ne Kadar? 

SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. Bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. 1 Ocak itibarıyla 202 liraya çıktı. Bağkur’lu anneler de süt parası alabiliyor. Emzirme ödeneği her doğumda bir kere verilir. 

Doğum Yapan Kadınlara Tanınan Ek Haklar Nelerdir?

SSK’lı çalışırken doğum yapan kadınlar, analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay (15+15 gün), ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle yarım gün (part-time) çalışıp tam maaş alabiliyor. Engelli çocuğu olanlarda ise bu süre 12 ay olarak uygulanıyor. Çoğul gebelikte 30’ar gün ekleniyor. Kadın isterse haftalık çalışma süresi olan 45 saati ikiye bölebiliyor. Yarım gün çalışan annenin maaşının yarısını patron, 1.472 lirasını da devlet, İşkur aracılığıyla ödüyor. Annenin asgari ücretle çalıştığını varsayarak, işveren 1.162 lira, devlet 1.472 lira ödüyor. Yarım çalışma ödeneği, Damga Vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değil.

Doğum Parası ve Süt Yardımı Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

1) Yeni doğmuş bebeğin T.C kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunulacak çocuğun tam ve sağ doğduğunu göstermektedir.

2) Anne ya da babanın T.C. kimlik kartı. Bu belge doğum parası talebinde bulunacak kişinin kimliğini göstermektedir.

3) Doğum parası başvurusunda bulunmak için başvuru yerinden alınmış olan belgelerin eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir.

Not: Başvuru formu sosyal hizmetlerden temin edilebileceği gibi kendinizde aşağıdan word veya pdf formatında indirip önceden doldurarak teslim edebilirsiniz.

Başvuru dilekçesinde dikkat edilecek diğer hususlara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü internet sayfasından erişebilirsiniz.

Doğum Yardımı Başvurusu Dilekçe Örneği:

Scroll to Top