Babalık İzni Dilekçe Örneği

Babalık İzni Nedir?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde verilen en fazla 10 günlük bir izin hakkıdır. İzin talep edildiği takdirde kullanabilir, talep edilmediği durumda ise izin hakkı düşer.

Babalık İzni Daha Sonra Kullanılabilir mi?

Babalık izninin doğumun gerçekleşmesinden itibaren hangi süre içinde kullanılabileceği konusunda Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde, babalık izni süresinin doğum gerçekleştiği tarihten itibaren başlayacağı ve doğum olayının gerçekleştiği tarihin sonrasında 15. günden itibaren babalık izninin kullanılamayacağı ifade edilmiştir. Yani erkekler doğum iznini en fazla bir hafta erteleyebilmektedir.

Memurun Babalık İzninin Başlangıç Tarihi Ne Zamandır?

657 sayılı kanuna göre verilecek olan mazeret izinlerinde mazeret izninin başlangıcı izninin bağlandığı olayın meydana gelmesine bağlanmıştır. Bu nedenle eşi doğum yapan memur doğum tarihinden itibaren babalık iznini talep edip kullanmalıdır. Doğumdan 10 veya 15 gün gibi belli bir süre geçtikten sonra memurun babalık izni kullanma hakkı  bulunmamaktadır.

İkiz veya Üçüz Çocuğu Olan Memur Kaç Gün Babalık İzni  Kullanabilir?

657 sayılı devlet memurların kanununun babalık izninin anlatıldığı bölümde babalık izninin doğum sayısına göre herhangi bir uygulama yapılacağına ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Bu nedenle ikiz veya üçüz gibi eşi çoğul doğum yapan memura da 10 gün babalık izni verilebilecektir.

Memurun Babalık İzninde Amirin Takdir Hakkı Var mıdır?

Mazerete dayalı izinlerde iznin bağlandığı mazeretin meydana gelmesi ve memurun bu mazeret iznini kullanmak istemesi halinde memura bu izinler verilmek zorundadır. Bu  nedenle memurun eşinin doğum yapması halinde memurun talebi ile amir babalık iznini vermek zorundadır.

Aday Memurlar Babalık İzni Kullanabilir mi?

İster aday memur olsun ister asil memur olsun 657 sayılı Yasada yer alan mazeret izinlerinin kullanılması açısından bir ayrım söz konusu değildir. Bu nedenle aday memurda eşinin doğum yapması halinde bu izni kullanabilir.

Babalık İzni Süresince Memurun Maaşında Herhangi Bir Kesinti Yapılır mı?

Memurlara verilen babalık izninde memurların maaşında herhangi bir kesinti yapılmaz. Ancak memurun fiilen çalışmasına bağlı olarak ödenecek olan fazla çalışma ücreti, ders ücreti. nöbet ücreti gibi ödemeler bu izin süresince ödenmez.

Babalık İzninden Nasıl Yararlanılır?

Kişinin çocuğu doğduktan sonra çalıştığı kurumun verdiği bir form yok ise bir dilekçe ile haktan yararlanılabilir. Aşağıdaki örnek dilekçeyi kendi bilgilerinize göre ister el yazınızla ister word formatında hazırladıktan sonra ilgili birime teslim ediniz.

Babalık Mazeret İzni Dilekçe Örneği:

          DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ BİRİMİN ADI


  
   .../.../.... tarihinde eşimin doğum yapması nedeniyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca 10 gün (daha kısa süre de olabilir) izin kullanmak istiyorum.

   Gereğini bilgilerinize arz ederim.

                                 
                                 Tarih
                               Ad Soyad
                                 Unvan
                            Kurum Sicil No
                                 İmza                       

Adres          :
İznin Geçirileceği Adres: 
Tel No         :
Scroll to Top