Tüketici Hakem Heyeti Ayıplı Mal İadesi Dilekçe Örneği

Tüketici Hakem Heyetleri Tüketicilerin aldıkları mal yada hizmetlerde yaşadıkları sorunlar için ilk mercii hak arama kurumudur ve kamu kurumu statüsündedir, aldıkları kararlar tüketici ve satıcı için bağlayıcıdır. Tüketici hakem heyeti kararları hüküm kabul edilmektedir.

Yıllara göre değişkenlik gösteren ve enflasyon oranında artırılan maddi miktara kadar olan anlaşmazlıklarda ticaret mahkemelerine dava açılması yerine küçük maddi miktarlı anlaşmazlıkların hızlı çözümlenmesi ve adliyelerde iş yoğunluğu yaratmaması adına Tüketici Hakem Heyetleri düşünülmüştür ve son derece faydalı çözümler sunmaktadır.

Hakem Heyetlerine Başvuru sınırları nedir ?

2021 yılı için 7550 TL üst sınırına kadar ilçe Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir, büyükşehirlerde 7550 TL – 11330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda başvurular İl Tüketici Hakem Heyetine yapılmaktadır. Bu tutarın üstündeki uyuşmazlıklarda mahkeme üzerinden dava açılması gerekmektedir.

Mahkemeden dava açılabilmesi için ihtarname gönderilmesi gibi ek şartlar bulunmaktadır. Tüketici uyuşmazlıklarında dava açma dilekçe örneği sayfamız bu konuyu işleyen bir yazı olarak bilgilerinize sunulacaktır.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Nasıl Yapılır ?

Tüketici hakem heyetleri Kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş olan noktalarda resmi iş günlerinde başvuru yapılabilir hazırlığı yapmış durumdadır, başvuruları kabul edecek görevli memurlar başvurularınızı kabul etmek için resmi tatil günleri hariç görev başındadır.

Edevlet hizmetleri arasında da tüketici hakem heyeti başvuru sayfası bulunmaktadır, buradan da başvuru yapmanız mümkündür fakat yaşanan sorunun teşhisi ve ispatı için gerekli bilgi ve belgelerin sunulabilmesi için şahsen heyet makamına başvuru yapılması daha kolay olmaktadır.

Yazımızın alt kısmında size sunacağımız Tüketici Hakem Heyeti Ayıplı Mal İadesi Dilekçe Örneği ni kendi bilgileriniz, satıcı bilgileri , ürün ve fatura bilgileri ışığında doldurarak tüketici hakem heyeti adresine giderek şahsen başvurunuzu yapabilirsiniz. En çok 30 gün içerisinde heyet konuyu değerlendirerek satıcı nın da açıklamalarını tabiki alarak uyuşmazlığa hakemlik edecek ve kararını her iki tarafa da bildirecektir.

Tüketici Hakem Heyetlerinin görevleri nelerdir ?

6502 nolu yasa uyarınca kamu kurumu olarak tanımlanan ve düzenleyici yetki verilen tüketici hakem heyetleri tüketici ile satıcı arasındaki maddi kaynaklı basit uyuşmazlıkların hakemliğini ve çözümlenmesini sağlayan kurumlardır.

Tüketici Hakem Heyetine her başvuran tüketici haklı kabul edilmemektedir, Ayıplı mal veya hizmet olarak kabul edilebilecek koşullarda tüketici haklı bulunur, tüketicilerin makul olmayan veya ürünün ayıplı olmadığı durumlarda hakem heyetleri tüketiciyi haksız bulmakta ve başvuruyu olumsuz yanıtlamaktadır. Yani tüketici haklıysa haklıdır, satıcı haklıysa haklıdır, burada tarafsız bir hakemlik yapılmaktadır.

6502 nolu yasada tüketici işlemi olarak tanımlanan mal yada hizmet alan ve mal yada hizmet veren ilişkisi “mal veya hizmet piyasalarında kamu veya özel şirketlerin ticaret yada mesleki amaçla hareket ederek alım satım , eser, taşıma, simsarlık, aracılık, danışmanlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri tüm işlemler” olarak geniş bir tanımlama ile belirlenmiştir.

Bu tanımdan yola çıkarak her tür mal veya hizmet alımının Tüketici Hakem heyeti görev alanına girdiği kabul edilebilir. Fakat tüketicinin aldığı mal yada hizmette ayıplı mal ve benzeri ürünün belirtilen özelliği taşımaması gibi basit kusurlar Tüketici Hakem Heyetinin görev alanına girmektedir.

Hangi uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyeti görev alanına girmez ?

Burada ayrım çok basittir, alıcı veya satıcı arasında hizmet yada mal ile alakalı kusur ürünün bozulması , normal özelliklerini yerine getirmemesi sonucunda Satıcının tüketicinin talebine olumsuz yanıt vermesi gibi durumlarda Tüketici Hakem Heyeti yetkilidir.

Örneğin bir ayakkabı alan kişi ayakkabı 1 hafta sonra su alırsa satıcıya giderek ayakkabı hakkındaki şikayetini bildirdiğinde kötü kullanımdan olduğunu beyan ederek satıcı ayakkabının tamir veya değişimini yapmadığı durumda tüketici tüketici hakem heyetine başvuru yapabilir.

Fakat internet üzerinden ayakkabı alan bir kişi görüntülenen markadan farklı bir marka yada sahte bir ayakkabı satarsa ve tüketici ayakkabının ücret iadesini alamazsa veya satıcı iadeyi reddederse konu Tüketici Hakem heyetinin konusu değildir. Internet erişim araçlarının kullanılarak dolandırıcılık yapılması ve Fikri Sınayi haklara tecavüz gibi 2 3 konuda ceza gerektirebilecek bir hukuki durum vardır, bu gibi satıcının suç işlediği tüm konularda Tüketici hakem heyetleri yetkili değildir, tüketici hakem heyetleri mahkemeye başvurarak şikayetçi olunmasını ve dava açılmasını talep edecektir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Tüketici hakem heyeti başvuru dilekçesi Hakem heyeti makamına hitaben yazılmalıdır alıcı satıcı ürün satış tarihi satış fiyatı tanımlamalar ve kusur ile ilgili tüm bilgileri içermelidir. Bu bilgilerin eksik olması başvurunun kabulünü veya sonucunu etkilemektedir. Bu sebeple dilekçenizi yazarken doğru ve tüm bilgilerle dilekçenizi aşağıda belirteceğimiz Tüketici Hakem Heyeti Ayıplı Mal İadesi Dilekçe Örneği ni kendi durumunuza uygun bilgiler ile düzenleyiniz ve ekinde fatura fiş teknik servis formu gibi tüm belgeleri ekinde heyete sununuz.

Tüketici Hakem Heyeti Ayıplı Mal İadesi Dilekçe Örneği


	..................... KAYMAKAMLIĞI
	..................... İLÇE TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

BAŞVURU YAPAN : (İSİM SOYİSİM YAZINIZ)

TC KİMLİK NO : (TC KİMLİK NUMARANIZI YAZINIZ)

İKAMET ADRESİ : (İKAMET ADRESİNİZİ YAZINIZ)

TELEFON : (İLETİŞİM YADA CEP TELEFONUNUZU YAZINIZ)

ŞİKAYET EDİLEN : (MALI YADA HİZMETİ SİZE SATAN YADA SUNAN ŞİRKET ÜNVANI ADRESİNİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ VERGİ DAİRESİ VE NUMARASINI BELİRTİNİZ.)

KONU : AYIPLI MALIN İADESİNİN SATICI TARAFINDAN KABUL EDİLMEMESİ.

ŞİKAYET KONUSU OLAN VEYA MAL / HİZMET :
	(KAHVE RENGİ XXXX KODLU KADIN AYAKKABISI , ROCKET MODELİ ÇOCUK BİSİKLETİ , KOMBİ KURULUMU VE TESİSATI İŞLEMİ GİBİ SATICININ KUSURU OLDUĞUNU BEYAN ETTİĞİNİZ MAL YADA HİZMETİ KISACA YAZINIZ)

SATINALMA TARİHİ : (MAL YADA HİZMETİ ALDIĞINIZ TARİHİ YAZINIZ)

FATURA / FİŞ BELGE NO : (FATURA YADA FİŞ NUMARASI YAZINIZ)

UYUŞMAZLIK BEDELİ : (SADECE KUSURLU OLAN MALIN MADDİ DEĞERİNİ YAZINIZ ÖRNEĞİN . 1500 TL (Yalnız Bin Beş Yüz Lira) gibi)

AÇIKLAMALAR : 
	1- SATIN ALINAN ÜRÜNÜN KUSURLARINI YANİ MAL YADA HİZMET AYIPLARINI ANLAŞILIR VE KISA BİÇİMDE YAZINIZ. (ÖRNEĞİN Satınalınan kadın ayakkabısı normal kullanım şartlarında 10 gün kullanıldıktan sonra tabanı koparak gövdeden ayrılmıştır, Bisikletin fren sistemi çalışmamaktadır , sürüş güvenliği yoktur, 3 kez servis görmesine karşın sorun giderilmemiştir,  Vb sadece bu ürün ile ilgili giderilmeyen şikayetinizi yazınız)
	2- SATICININ İADEYİ NE GEREKÇE İLE KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLAYINIZ. (Örneğin Satıcı üründe bir kusur olmadığını ifade ederek iade yada değişim yapmayı reddetmektedir.)
	3- ÜRÜNÜN İADESİNİ VEYA DEĞİŞİMİNİ YANİ TALEBİNİZİ YAZINIZ. (İlgili ürünün kusursuz olan ile değiştirilmesini bu yapılmıyorsa ücret iadesini talep etmekteyim gibi. Sizin tarafınızdan çözümün ne olarak talep edildiğini yazınız.) 

HUKUKİ SEBEP : 6502 Nolu Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamındaki haklarım.

EKLER : Fatura , Ürün Fotoğrafları

SONUÇ VE İSTEM : 
	Yukarıda açıklanan sebepler ile ürünün kusursuz bir ürün ile değiştirilmesini veya ücret iadesi yapılması konusunda hakem heyetinizin karar vermesini saygılarımla arz ve talep ederim.
					TARİH ŞİKAYET EDEN İSİM SOYİSİM İMZA 

Aşağıda Tüketici Hakem Heyeti şikayetleriniz ile ilgili araştırmanız ve başvurunuz esnasinda faydalı olabilecek web sayfaları bilgilerinize sunulmaktadır.

TC Cumhurbaşkanlığı Mevzuat bilgi Sistemi 6502 Nolu Tüketicinin korunması hakkında kanun metni PDF https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf

Tüketici Hakem Heyetleri şikayet başvurusu Edevlet Hizmeti sayfası https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi

Türkiye Bankalar Birliği bireysel Tüketici Hakem Heyeti Başvuru sayfası , bankacılık konulu şikayetleriniz için ilk başvuru noktası Bankalar birliği hakem heyetleridir. Kamu veya Özel bankalar ile yaşadığınız tüm anlaşmazlıklar için buraya başvuru yapabilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/tbb-bireysel-musteri-hakem-heyeti

Scroll to Top