KYK Borcu Erteleme Dilekçe Örneği

KYK Nedir?

Öğrenim / Katkı Kredisi, yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Daha ayrıntılı bilgi için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün internet adresini ziyaret edebilirsiniz.

KYK Borcu Sorgulama

KYK borcuna sahip kişiler, ne kadar borçları olduğunu e-Devlet’te Öğrenim / Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama ekranından öğrenebilirler.

Kimler KYK Borcunu Erteleyebilir?
 
1) İşsizlik Nedeniyle

351 sayılı kanunun 16. Maddesine istinaden (5505 kanunu ile değişiklik);
“Borçlunun kuruma müracaatı esnasında; Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”

Bu hüküm doğrultusunda, müracaat tarihinde, Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur’da kaydı bulunmayanlardan, borç ödemesi başlamayanlar ile borçlarını hiç aksatmadan ödeyenlerin borçları ertelenecektir. Sigortası ödenen ya da bir işte çalıştığı ortaya çıkan kişilerinse KYK borç erteleme işlemi iptal edilmektedir.

2) Askerlik Nedeniyle

351 sayılı kanunun 16.maddesi 2. Paragrafa (6111/191.madde) istinaden;
Borç ödeme dönemi askerlik dönemine rastlarsa; borcu başlamamış veya düzenli ödeyenlerin askere başlangıç ve muhtemelen bitiş tarihini gösteren bir dilekçe ile kuruma bildirmesi halinde ödemeleri tefe uygulanmadan ertelenmektedir.

3) Yüksek Lisans veya Doktora Nedeniyle

351 sayılı kurum kuruluş kanununun 16.maddesine istinaden; Lisans normal öğrenim süresinin bitiminden sonra öğrenimine ara vermeden yüksek lisans/ master öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını yüksek lisans öğreniminin bitiminden, Lisans ve /veya master öğreniminden sonra; öğrenimine ara vermeden doktora öğrenimine devam eden öğrenciler, borçlarını doktora öğreniminin normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 2 yıl sonraki aydan başlamak üzere, borçlunun yüksek lisans /master veya doktora öğrenimine başladığı tarihi gösteren belgeyi bir dilekçe ekinde kurumumuza göndermesi halinde borcu TEFE uygulanmak suretiyle yeniden tespit edilerek erteleme işlemi yapılacaktır. Erteleme işlemi 351 sayılı kurum kuruluş kanunun 16.maddesine aykırı olamaz. Yüksek Lisans ve Doktora nedeniyle borç erteleme yapılabilmesi için borçlunun borcunun henüz başlamamış olması gerekmektedir.

KYK Kredi Borcu Erteleme İşlemi Nasıl Yapılır?

KYK kredi borçlarının geri ödemesi mezuniyet tarihinden 2 sene sonra yapılmaktadır. Bu süre içinde iş bulamayan mezunlar her yıl dilekçe ile kuruma bildirmeleri şartıyla toplam 10 seneye kadar kredi borcunu erteleyebilirler. Ayrıca geri ödeme süresi erkek öğrencilerin askerlik dönemine rast gelmesi sebebiyle geri ödemeyi aksatan mezunlar da kuruma yazılı müracaat etmelerin halinde yıllık ÜFE yani faiz uygulanmadan askerlik dönemi sonuna kadar borçları ertelenmektedir.

Yazımızın sonunda yer alan KYK borç erteleme dilekçesini el yazınızla veya word formatında indirip kendi bilgilerinize göre düzenledikten sonra dilerseniz posta yoluyla dilerseniz de elektronik posta yoluyla dilekçenizi KYK’ya iletebilirsiniz.

KYK Borcu Erteleme Dilekçe Örneği:

                 T.C.
           GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
        YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 
              GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
                        ANKARA 


   Kurumunuzdan ............. T.C. Kimlik numarası ile öğrenim ve/veya katkı kredisi aldım. Almış olduğum bu kredilerden doğan borcumun ertelenmesini istiyorum.
   
   Bu hususta gereğinin yapılmasını arz ederim.

                                Tarih
                              Ad Soyad
                                İmza
T.C. No  :
Kredi No  :
e-Posta  :
Cep Tel.No :
Adres   :

EK:
1) Erteleme nedeni askerlik ise askerlik durumuna ilişkin belge
2) Erteleme nedeni işsizlik ise işsizlik durumuna ilişkin belge
3) Erteleme nedeni yüksek lisans veya doktora ise öğrenim durumuna ilişkin belge  
Scroll to Top