Lise Mazeret Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Mazeret (Telafi) Sınavı Nedir?

Koşulları yerine getirmesine rağmen sınava geçerli bir nedenle giremeyen öğrencinin, bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine girilemeyen sınav yerine yapılan sınavdır.

Lisede Mazeret (Telafi) Sınavı Kabul Şartları Nelerdir?

Sınav döneminde bir hastalığa yakalanmış, karantinada olan veya temaslı olan öğrencilerin okul idaresi ile dersin öğretmenine bilgi vermesinin ardından mazeretlerini belgelendirmeleri ve ilgili dilekçeyi takdim etmeleri koşuluyla mazeret sınavı hakkına sahip olabilmektedirler.

Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin mazeret sınavı başvuru kabul edilemez. Sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için puan hanesine “G”; kopya çekenler için “K” notları girilir ve bu notlandırmalar aritmetik ortalamaya dâhil edilmektedir.

Üniversite öğrencileri için hazırladığımız mazeret sınavı başvurusu dilekçe örneği yazımıza da buradan ulaşabilirsiniz.

Mazeret Sınavı Ne Zaman Yapılır?

Mazeret sınavı tarihi öğretmenden öğretmene değişse de liselerde genellikle sınavların bitiminden sonraki hafta içinde yapılmaktadır. 

Mazeret Sınavı Nasıl Yapılmaktadır?

Mazeret sınavının içeriği tamamen hocanın inisiyatifinde olmakla beraber genellikle aynı konuları içeren ancak farklı sorulardan oluşan bir sınav olarak hazırlanır. Öğrencinin sınava gireceği yer ve saate ise aynı şekilde dersin öğretmeni karar vermektedir. Sınava kendi sınıfınızda girebileceğiniz gibi başka bir sınıfta da sınav olabilirsiniz.  

Not: Mazeret sınavına girecek öğrencilerin mazeret sınavı dilekçesini, kendi imzaları haricinde velilerinin de ayrı bir dilekçede yer alacak imzasıyla ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir. Ayrıca dilekçe ile rapor sınavın olacağı gün beraber teslim edilmelidir. Liseden liseye var olabilecek farklılıklar için okul idaresine danışabilirsiniz.

Lise Mazeret Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği:
          ..........LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
	

   Okulunuz ...........sınıfı, ............no’lu öğrencisiyim. .........tarihinde hastalığım nedeniyle .................sınavına katılamadım. İlgili tarihte hastalığımdan dolayı hastaneden almış olduğum rapor ekte yer almaktadır. İlgili dersin mazeret sınavına katılmam hususunda;
	
   Gereğinin yapılmasını arz ederim.


                          .../.../20...
                            İmza
                          Ad – Soyad


Adres: ...............................
İl / İlçe

EK:
1) Rapor

NOT: Bir dilekçede sadece bir imza bulunmalıdır. Okul yönetimi öğrencinin velisinin imzasının yer aldığı bir dilekçe isterse bu 
durum ayrı bir dilekçe yazılarak yapılmalıdır.
Scroll to Top