Üniversite Mazeret Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Mazeret Sınavı Nedir?

Koşulları yerine getirmesine rağmen sınava geçerli bir nedenle giremeyen öğrencinin, bir dilekçe ile beyan ettiği mazeretinin ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmesi üzerine girilemeyen sınav yerine yapılan sınavdır.

Mazeret Sınavının Kabulü ve Yapılış Süreci Nasıl İşler?

Mazeret sınavlarının kabul şartları ve yapılışıyla ilgili belirli standartlar vardır. Birçok okulda mazeret sınavına başvuruda kabul edilen gerekçelerden bazıları şunlardır:

1) Hastalık

2) Yakının vefatı

3) Kaza durumları

4) Resmi kurumlarca görevlendirilme durumu

Tüm bu yukarıda belirtilen standartize olmuş gerekçelerin resmi belgelerine sahip olunması gerekmektedir. Örneğin,

Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı halinde, bu durumunun bir raporla belgelenmesi;

Öğrencinin akrabalarından-yakınlarından birinin sınava girmesini engelleyecek bir tarihte vefat etmesi durumunda, vefat belgesinin belgelenmesi;

Sınava gelmek üzere yola çıkmış bir öğrenci, sınava yetişmesini engelleyecek bir trafik kazasına uğramışsa, trafik şubesinden alınacak kaza zaptınının ibraz edilmesi;

Öğrencinin yaşadığı konutta sınav arifesi veya sınav günü, sınava girmesini engelleyecek nitelikte bir olayın (yangın, sel, deprem, çökme, yıkım) olması, bu nedenle konutun hasar görmesi veya yıkılması halinde, resmi makamlardan alınacak belgenin ibraz edilmesi;

Öğrenci, ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet v.b. nedeni ile üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, görevlendirme belgesinin görev süresinin bitiminden önce belgelenmesi gerekir.

Mazeret süreciyse sayfanın aşağısındaki ekte bulabileceğiniz dilekçe örneğinde olduğu gibi, öğrencinin hangi derslerin mazeretine girmek istediğini geçerli sebebiyle dekanlığa sunmasının ardından başlar.

Mazeretin kabul yetkisi, ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksek Okul Yönetim Kurulu’ndadır. Mazereti kabul edilmeyen öğrenciler sınavdan sıfır almış sayılır. Tüm bu yönerge hükümleri Üniversite Rektörlüğü tarafından yürütülmektedir.

Not: Mazeret sınavı başvuru dilekçesi üniversiteden üniversiteye ufak farklılıklar gösterebilir. Olumsuz bir durumda Öğrenci İşleri birimine danışabilirsiniz.

Scroll to Top