Belediye Asansör Ruhsatname Başvurusu Dilekçe Örneği

Asansör Ruhsatnamesi nedir ? neden alınır ?

Asansörler ve Yürüyen merdivenler insan veya yük taşıma amaçlı çok çeşitli binalar içerisinde kullanılmaktadır. Güncel mevzuatlara göre asansör ve yürüyen merdivenlerin yapı türüne göre yıllık olarak peryodik muayene ve bakımları zorunludur ve kontroller sonrasında geçerli etiketler ile fiziki teknik şartları sağladığı ve güvenli bir şekilde çalıştığı tescil edilmektedir. Bu kontrol ve belgeleme yasal bir zorunluluktur ve her insan ve yük taşıma asansörü ve yürüyen merdiven için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.

Yapılan kontrol ve belgeleme sonucunda onaylı asansör ve merdivenler mavi veya yeşil etiket, teknik kusuru bulunanlar kırmızı etiket ile etiketlenir. Kırmızı etiket ilgili cihazın kullanılamayacağını belgelemektedir, bu cihazın çalıştırılması halinde güvenli olmadığı ve yaralanma ölüm veya kişi yada malların zarar görmesi ihtimali barındırdığı tescil edilmektedir. Kırmızı etiketli hiçbir asansör veya yürüyen merdiven kullanılmamalıdır ve işletmesinin durdurulması ve insanların kullanmasının engellenmesi yasal bir zorunluluktur. Konutlarda mal sahipleri ve apartman yöneticileri , kamu kurumlarında yetkili idareciler veya sorumlular, özel kurumlarda ise yine yetkili idareciler ve sorumlular kırmızı etiketli ekipmanın çalışır durumda tutulması ve sonucunda olabilecek kazalardan hukuken tam sorumludur. Bu sebeple kontrol ve muayenelerinde eksiklik ve kusur bulunan ve çalışması men edilen ekipmanın kullanılmaması kesinlikle sağlanmalıdır.

Yeşil etiket tamamen kusursuz, mavi etiket kısmi ama hayati tehlike yaratmayacak kusurları olan ekipmanlara sağlanmaktadır. Bu cihazların kullanımı kısıtlanmaz fakat mavi etiketli cihazların yol açabileceği hasasrlarda yine idarecilerin sorumlulukları bulunmaktadır.

Asansör ve yürüyen merdivenlerin peryodik bakım , muayene ve belgelemelerinin tam olarak yapılması gerekmektedir. Her belediye alanında yetkilendirilmiş peryodik bakım ve belgeleme kuruluşları bu hizmetleri ilgili ücretleri karşılığında sağlamaktadır.

Peryodik bakımları tam ve kontrol belgeleme işlemi tamamlanmış asansörler ve yürüyen merdivenler için Asansör Ruhsatname Başvurusu yapılarak ruhsatname belgesi alınmalıdır ve bu belge ilgili ekipmanın kullanıldığı bölgede kilit altında olmayan ve yapıyı kullanan herkesin istediği zaman görebileceği bir noktada muhafaza edilmelidir.

Asansör Ruhsatname Başvurusu yapılması için bölgede hizmet sağlayan belediyeye yapı sahipleri veya yetkilendirdikleri kişinin şahsen başvurması gerekmektedir. Belediyeler peryodik bakım faturası veya kontrol muayene belgelerini talep edebilmektedir, ayrıca zabıta kolluğu tarafından binanın ziyaret edilerek ekipmanın fiziki kontrolü ve belgelerin etiketlerin yerinde incelenmesi de gerekebilmektedir. Özellikle okul işyeri alışverişmerkezi gibi noktalarda bu belgelemelerin tam olması çok fazla özenle takip edilen bir konudur. Yaşam alanları ve konutlarda da Asansör Ruhsatname belgesinin alınması gerekmektedir. İlgili cihaz ile alakalı büyük bir revizyon , yenileme , değiştirme , teknik müdahale yapılmadığı sürece, yani kurulduğu yapı ile çalıştığı ve peryodik bakımlarının ve kontrol muayenelerinin ilgili dönemlerde eksiksiz yaptığı durumlarda ruhsatname belgesi geçerliliğini sürdürmektedir. Fakat peryodik bakımların yapılmaması veya belgeleme kontrollerinin yapılmaması ilgili Asansör ruhsatnamesini de geçersiz kılmaktadır.

Asansör Ruhsatnamesi alabilmek için büyük şehirlerde ilçe belediye başkanlıklarına , Şehirlerde ilçe belediyesi yoksa il belediye başkanlıklarda , küçük yerleşim yerlerinde belediye şehircilik hizmetlerinin sağlandığı kuruma dilekçe ile başvuru yapılması gerekemektedir.

Aşağıda bilgilerinize sunacağımız Asansör Ruhsatname Başvurusu Dilekçe Örneği belgesini ister kopyala yapıştır ister word yada pdf formatında bilgisayarınızda binanız , asansör ve yürüyen merdivenleriniz ve bağımsız bölüm sahiplerinin veya yetkilendirilmiş sorumlu veya sorumlularının ıslak imzaları ile düzenledikten sonra belediyenin ilgili makamına şahsen teslim ettikten sonra Asansör Ruhsatname Başvurusu süreciniz başlatılacaktır.

Asansör Ruhsatname Başvurusu Dilekçe Örneği

	............................ Belediyesi
	............................ İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne


	Yapı Adresi Bilgileri :

	Mahalle :

	Pafta :

	Ada :

	Parsel : 

	Açık Adres :

	Asansör Sayısı :

	Yürüyen Merdiven Sayısı :

	Sorumlu Kişi : 

	Telefon Numarası :

		
		Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğumuz yapımız içerisinde kullanmakta olduğumuz , periyodik kontrol ve güncel muayenelerini yaptırmış olduğumuz ve geçerli muayene etiketleri bulunan asansör ve/veya yürüyen merdivenlerimiz için işletme ruhsatnamesi talep etmekteyiz. Gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Tarih:

Mal Sahipleri : 

İsim Soyisim								

İmza 							

İsim Soyisim								

							İmza

İsim Soyisim								

							İmza
Scroll to Top