Tek Ders Sınavı Başvurusu Dilekçe Örneği

Tek Ders Sınavı Nedir?

Başta üniversite öğrencileri eğitimlerini dönem kaybı olmadan bitirmek için yoğun çaba sarf etmektedirler. Örgün ve ikinci öğretimlerde sınıfta kalma ve mezun olamama durumlarında okulun uzadığı bilinmektedir. Tek ders sınavı, eğitimini bitirmek için tüm derslerini başarılı olarak veren ancak sadece bir tane derste başarısız olan öğrenciler için uygulanan bir yöntemdir.

Tek Ders Sınavı Başvuru Kriterleri Nelerdir?

Çoğu üniversitede geçerli kriterlerinden bazıları şunlardır:

1) Sınavına gireceği tek ders ile mezuniyet koşullarını (mesleki stajını tamamlamış olma koşulu hariç) sağlayabilecek öğrencilere tek ders sınav hakkının tanınması.

2) İlgili derse daha önce kayıt olmuş ve başarısız ya da C’nin altında alınan not ile geçilmiş olması.

3) Her türlü proje ya da tasarım dersleri için tek ders sınav hakkı olmaması.

4) Mezuniyet için tek ders sınavı, dersin açıldığı yarıyıla bakılmaksızın yukarıdaki koşulları sağlayan her öğrenciye verilir.

5) Mezuniyet için tek dersi kalmış öğrenciler ilan edilen tarih aralığında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

6) İlan edilen tarih bitimine kadar başvurmayan öğrenciler hiçbir şekilde “Tek Ders Sınavına” alınmayacaktır.

7) Tek Ders Sınavlarının yer ve saat bilgileri ilgili Dekanlıklarca ve Müdürlüklerce ilan edilecektir.

Tek Ders Sınavı Ne Zaman Yapılır?

Sınavın ne zaman yapılacağı ile ilgili herhangi bir tarih vermek doğru değildir. Sınav bilgisi genellikle üniversitenin akademik takviminde veya bağlı olunan üniversitenin yapacağı duyurular ile belirlenir. Ancak genelde güz sınavı sonrasında veya bahar dönemi sınavları sonrasında belirlenen tarihlerde yapılmaktadır.

Not: Tek ders sınavının prosedürleri COVID-19 pandemisinden dolayı üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir. Detaylı bilgi için Öğrenci İşleri biriminize başvurabileceğinizi unutmayınız.

                        Tarih: ../../20... 

.................. Fakültesi Dekanlığı’na 
 
........Fakültesi .........bölümü .......numaralı öğrencisiyim. 20…/20… Güz/Bahar/Yaz dönemi sonunda mezun olabilmek için tek dersim kalmıştır. Aşağıda kodu ve adı belirtilen dersten tek ders sınavı hakkımı kullanmak istiyorum. 
 
 Gereğini saygılarımla arz ederim.
 
 Ad Soyad:
 e-posta:
 Tel:
 İmza:
 
  Dersin Kodu ve Adı  |  Dersin Öğretim Üyesi   
   .............      ............. 
Scroll to Top