Üniversite Ders Açılma Talebi Dilekçe Örneği

Ders Açılması ne demektir ? Neden talep edilmektedir ?

Üniversitelerde ders açılması belirli bir eğitim döneminde okuyan öğrencilerin alabileceği dersler ve sorumlu olduğu dersler dikkate alınarak fakülte ve bölüm başkanlıkları tarafından planlanan akademik ve eğitim bilimi kaidelerine göre planlanan uzmanlık ve deneyim isteyen bilimin önerliğinde yürütülen önemli bir değerlendirmenin sonucudur.

Lafı fazla uzatmadan ister 2 ister 4 ister 6 yıllık ister sayısal ister sözel olsun tüm önlisans lisans ve yüksek lisans eğitimlerinde Fakülte ve Bölümler bir eğitim haritası izlerler, ilk iki yıl daha çok temel bilimler ağırlıklı daha sonraki yıllar ise meslek ve çalışma hayatında karşılaşılabilecek genel durumlar ile alakalı dersler daha çok ön planda tutulmaktadır ve bu planlama daha üst seviye derslerin daha alt seviyedeki derslerdeki eğitimi şart koşması ile basamağa benzer bir yapıda sağlanmaktadır. Örneğin yüksek matematik derslerini tamamlamayan bir öğrencinin differansiyel denklemler dersinde başarılı olma şansı pek olmadığı için tüm dünyada yüksek matematik 1. sınıfta differansiyel denklemler 2 yada 3. sınıfta verilmektedir.

Her eğitim yılı 2 dönem olarak ele alınır ve bahar / güz dönemlerinde bölümlerin ders yükü o dönem alınabilecek ders miktarı öğrenci sayıları , derslerden geçen veya kalan öğrenciler dikkate alınarak bir havuz ders listesi hazırlanarak açılacak dersler belirlenir. Bunlara ek olarak da seçmeli dersler havuzu oluşturularak bu dersleride öğrencilerin ders programlarına uyacak şekilde ekleme yapmaları ile ders programlarını kendilerinin şekillendirmesi beklenir.

Öğrencilerin ders programlarını oluşturmaya başladıkları ders seçme veya ders ekle bırak dönemi içerisinde öyle durumlar olur ki öğrencilerin belli bir kısmı bir dersi aldığında başka dersleri alamaz yada almak zorunda olduğu bir ders yüzünden yine almak zorunda olduğu başka bir dersi alamaz duruma gelebilir. Yani her sınıfta 1000 öğrenci olan küçük bir fakültede bile iki dönemde en az 100 farklı ders açılmakta ve bu toplam 4000 öğrenci her eğitim dönemi en azından 1000 farklı ders programı ile akademinin karşısına gelmektedir, 1. sınıflarda liste olarak alınan ders programları 2. sınıftan itibaren dersten kalma geçme şartlı geçme vb sebeplerle değişkenlik göstermekte olup hiçbir zaman bir yıl girişi beraber olan 10 öğrencinin 5 tanesinin bile 4. sınıfta ders programı birbiri ile örtüşmez. Bu kadar farklı alternatiflerin oluştuğu ders programı ders seçme işlemleri sırasında öyle bir an gelir ki açılmış olan hiçbir ders ve hiçbir ders programı alternatifi öğrencilerin bir kısmının ihtiyacını karşılayamaz ve öğrencilerin hepsi şunu söylemeye başlar “Uzay Bişey bişey dersinin açılması lazım” kendilerince çok mantıklı olan bu durum aslında fakülte ve bölüm tarafından çoktan düşünülmüş ama ders yeter sayısı olamayacağından dersin açılmaması uygun görülmüştür. Ama ögrencilerin eğitim ihtiyacı akademinin temel ödevi olduğu için öğrencilerin bu sıkıntısının giderilmesi için başka bir alternatif de kalmadığına göre ders açılması gerekliliği zorunluluk haline gelebilir

Yani öğrenciler almak durumunda oldukları dersleri kontenjan , programlarına uymaması gibi birçok sebep ile alamayabilirler ve bu durumlarda yeni bir ders açılmasını talep edebilirler, bu doğal bir haktır ve başvuru yapılması gerekmektedir.

Ders açılma işlemleri genel olarak bölüm başkanlıklarında yapılmak ile beraber bazen fakülteler de bunlara karar verebilmektedir. Kimin yetkili merci olduğu akademik danışmada sorularak ilgili noktaya Üniversite Ders Açılma Talebi Dilekçesi verilmesi ile ders açma talebi akademik yönetime iletilir ve süreç başlamış olur. Bu başvurunun yanıtı fakülte veya bölüm sekreterliğinden sözlü olarak veya yazı işlerinden yazılı olarak temin edilebilir. En garantisi bölüm sekreterliğine birkaç gün sonra sormaktır.

Üniversite Ders Açılma Talebi Dilekçesi aşağıda bilgilerinize sunacağımız Üniversite Ders Açılma Talebi Dilekçe Örneği ndeki kişisel bilgiler , akademik bilgiler ve ders bilgileri güncel doğru biçimde sağlanarak şahsen doldurulmalı imzalanmalı ve akademik danışmandan izin ve onay alınarak teslim edilmelidir.

Üniversite Ders Açılma Talebi Dilekçe Örneği

	........................................... Üniversitesi
	........................................... Fakültesi Dekanlığına 
	........................................... Bölüm Başkanlığına
	........................................... Enstitü Müdürlüğüne
	........................................... Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne

	
	Fakülte : 

	Bölüm : 

	Öğrenci No : 

	Sınıf : 

	Dilekçe Konusu : Yeni ders açılması talebi.

	
	Açılması Talep Edilen Ders Bilgileri 

	Fakülte : 					
	
	Bölüm : 
	
	Ders Kodu :				
	
	Ders Adı : 
	
	Öğretim Üyesi : 
	

	
		Fakültenizin yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum bölümünde kayıtlı öğrencinizim. Ders seçme dönemi içerisinde sorumlu olduğum dersleri dikkate alarak oluşturmaya çalıştığım ders programım tüm alternatifleri denememe karşın oluşturulamamaktadır. Almakla yükümlü olduğum dersleri alamadığım için yukarıda belirttiğim dersin açılmasını talep etmekteyim. Başvurumun değerlendirilmesi ve ilgili dersin açılması için gereğini saygılarımla arz ederim.


Tarih : 						

İsim Soyisim :					

				
 İmza :						 

Scroll to Top