Doğum İzni Dilekçe Örneği

Doğum İzni nedir?

Çalışan kadınların temel haklarından biri olan doğum izni toplam 16 haftadır. Kadınlara doğum öncesi ve sonrası için de doğum raporu verilmektedir. Kadın çalışanlar doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre boyunca devletin güvencesi altında çalışmama hakkına sahiptirler. Doğum izni alabilmek için ise gebeliğin 31. haftasında olmak şarttır. Neredeyse tüm ülkelerde çalışan kadınlar için bu hak tanınmaktadır. Hatta yakın geçmişte Finlandiya’da partneri gebe kalan erkeğe de doğum iznine ayrılma hakkı tanınmıştır.

Doğum İznine Nasıl Çıkılır?

Doktorunuzdan çalışamaz raporunu aldıktan sonra raporun bir nüshasını çalıştığınız kuruma vermelisiniz. Kurum SSK’nın sitesine girerek raporu işleyecektir. Aksi halde izin geçerli sayılmayacaktır. Ayrıca doğum öncesi kullanılmayan izniniz doğum sonrası izninize eklenecektir. Toplamda 16 hafta olan doğum izni süresi hamileliğin gidişatı ve doktorunuzun değerlendirmesine göre değişebilmektedir. Kadın işçiler tüm bu durumu, çalıştıkları kuruma yazacakları bir dilekçeyle belirtmelidirler.

Doğum İzni Nasıl Sonlandırılır?

İzin süreniz bitip çalışmaya karar verdiğinizde yani doğum iznini sonlandırmak istediğinizde tekrar doktorunuza gidip bu kez çalışabilir raporu almanız gerekir.

Doğum İzni Dilekçe Örneği:          DİLEKÇENİN VERİLECEĞİ KURUMUN ADI

  Ekte yer alan raporda da belirtildiği üzere 8 hafta sonra doğum yapacağımdan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen doğum öncesi analık izni ile doğum sonrası analık iznini kullanmak istemem hususunda;
  Gereğini bilgilerinize arz ederim.

ADRES: 
İkametgah adresi     : ...........
İznin geçirileceği adres : ...........
Telefon numarası     : ...........

                             .../.../20... 
                              Ad ve Soyad 
                               Unvanı 
                             Kurum sicil no 
                                İmza
EK:
1) Belge
Scroll to Top