Üniversitede Kısmi Zamanlı İş Programı Başvurusu Dilekçe Örneği

Kısmi Zamanlı İş Programı Nedir?

Üniversitede öğrenciler geçimini sağlamak için çeşitli zorluklar ile karşı karşıya kalmaktalar. Bazı öğrenciler maddi durumlarını az da olsa iyileştirmek için okulun sağladığı yemek bursu, yurt bursu gibi imkanlardan faydalanabilmekteler. Kısmi zamanlı iş programı ise yemek ve yurt gibi burs imkanlarının aksine üniversite bünyesinde işe girerek maddi gelir elde edebileceğiniz öğrenciler için harika bir imkandır.

Kısmi Zamanlı İşte Kimler Çalışabilir? 

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından herhangi birine kayıtlı olan, normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim gören ve disiplin cezası almamış öğrenciler kısmi zamanlı öğrenci olarak üniversitede çalışabilirler.

Kısmi Zamanlı İşte Öğrencilere Ne Gibi Görevler Verilmektedir?

Öğrenciler, öğrencinin yapmasının uygun görüldüğü işlemlerin daha hızlı yürütülmesi amacıyla ilgili birimdeki mevcut düzeni aksatmadan yönetici, memur ve öğretim elemanları gibi ilgili kişilere yardım etmekten sorumludurlar. Aynı zamanda belirli saat aralıklarında kütüphanede nöbet tutma gibi öğrencinin pek efor sarf etmeden üstesinden gelebileceği iş modelleri de bulunmaktadır.

Kısmi Zamanlı İşte Haftada Kaç Saat Çalışılmaktadır?

Üniversitede kısmi zamanlı iş programında günde en fazla 5, haftada ise en fazla 15 saat çalışılmaktadır.

Kısmi Zamanlı İşte Çalışma Saati Neye Göre Belirlenir?

Çalışma süresini, iş dağılımını, iş başlama ve bitiş saatleri birim yöneticileri tarafından sizi mağdur etmeyecek şekilde, hatta çoğu üniversite için geçerli olmak üzere öğrencilere büyük kolaylıklar sağlanmaktadır.

Kısmi Zamanlı İşte Çalışılırsa Burs Kesilir mi?

Öncelikle bu işte yapılan sigorta kısmi zamanlı olarak yatırılmaktadır. SSK gibi bir sağlık güvencesi yoktur. Bu yüzden alınan burslarda herhangi bir kesilme söz konusu değildir.

Kısmi Zamanlı İşe Başvuru Şartları Nelerdir?

Öğrenciler öncelikle yazımızın sonunda bulabilecekleri başvuru dilekçesini doldurmalıdırlar. Bu dilekçe sadece kısmi zamanlı iş programında çalışmak istediğinizle ilgili ufak bir bilgilendirme yazısı olmalıdır. İkincisi yazımızın başında da belirttiğimiz gibi öğrencinin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlardan herhangi birinde kayıtlı olma gibi belirli koşullar aranmaktadır. Son olarak gerekli şartları yerine getirmiş öğrencilere sözleşme süresi, çalışma süresi, ücret, ücretin ödeme zamanı çalışmaya başlama tarihi ve özel şartların yer aldığı bir sözleşme imzalatılacaktır.

Not: Kısmı zamanlı iş programının kabul koşulları üniversiteden üniversiteye değişebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için üniversiteniz internet adresine göz atabilir veya bulunduğunuz üniversitenin Öğrenci İşleri birimine danışabilirsiniz.

Üniversitede Kısmi Zamanlı İş Programı Başvurusu Dilekçe Örneği:          ...........FAKÜLTESİ DEKANLIĞI’NA
   ............Üniversitesi ...............programı .......nolu ......sınıf öğrencisiyim. 20…-20… eğitim-öğretim yılında kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmak istiyorum.

   Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
                               Tarih
                              Ad ve Soyad
                               İmzaAdres:

Tel:

Ek: .........Yarıyılı Ders Programı
Scroll to Top