Noterlik

Azilname Dilekçesi

Azilname Dilekçesi

Azilname Dilekçesi bir kişiye yada kuruma verilmiş olan vekaletin iptali yani geçersiz kılınması anlamına gelmektedir. Vekaletname vekalet etme hakkı anlamına gelmektedir, vekalet etme hakkından iki yol ile çekilmek mümündür. Birincisi vekilin vekaletten feragat etmesi yani vekillik hakkından geri durması yani vekalet etme hakkını birakması anlamına gelmektedir. İkinci ise vekalet veren kişinin vekili azil etmesi yani […]

Vekaletname Örneği

Vekaletname Örneği

“Vekaletname Örneği” başlıklı içeriğimizde, yurt dışında bulunmanız gibi nedenlerden ötürü kendi işinizi halledemeyecek olmanız durumunda, başkasının nasıl yetkilendirilebileceğini ve ilgili vekaletname örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Vekaletname Nedir? Bir kişinin vekil tayin ettiği bir başka kişinin vekâletinibelgelendirmek için noter tarafından düzenlenip onaylanan belgeye “vekâletname” denir. Vekil olan kişi vekâletnamede yazılı olan işleri vekâlet veren adına ve

Noter Şikayet Dilekçesi

Noter Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır? Herhangi bir noterde sorun yaşamanız durumunda, ilgili kişi veya direkt olarak kurumun kendisi hakkında şikayetinizi bildirebilirsiniz. İlgili noter hakkındaki şikayetinizi, Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurumuna yazacağınız bir dilekçe ile belirtmelisiniz. Şikayet dilekçesinde yer alması gerekenler; şikayetçinin adı soyadı, şikayetin konusu, gerekli açıklamalar, varsa hukuki deliller ve son olarak sonuç ve

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Fesih Bildirimi

Belirli süreli iş sözleşmeleri normal hukuki bir iş tanımı yapılarak ve başlangıç bitiş tarihleri de sözleşme yapılırken belirli olan iş sözleşmeleridir. Bir işveren ve bir işgören arasında tanımlı bir işin belirli bir süre yapılması için düzenlenir ve iki tarafı da bağlayıcı hükümleri vardır. Süresi tamamlandıktan sonra iş ilişkisi normal şartlarda sona erer fakat bazı belirli

Vekillikten İstifa Dilekçesi

Vekillikten çekilme veya vekillikten istifa genel anlamda mahkemede vekil olarak tanımlanan avukatın davadan çekilmesi yani istifa etmesi anlamına gelmektedir. Mahkemelerde vekil olarak yalnızca baroya kayıtlı serbest bir avukat vekil olarak sunulabilir. Avukat ile sözleşme yapılma şartı yoktur, Avukatı vekil tayin ettiğinizi belirtir bir genel hukuki işlemler veya avukatlık vekaletnamesi verilmesi ilgili avukatın davalarınızı takip etmesini

iş davası cevap dilekçesi

Veraset İlamı Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi

Veraset İlamı yada başka adıyla mirasçılık belgesi aslında aynı belgedir, cumhuriyetin ilk yıllarında hukukuğa yerleşen tanım veraset ilamı iken günümüzde resmi yazışmalarda bile mirasçılık belgesi olarak anılmaktadır. Aslında tek bir belgedir ama iki isim de kullanılmaktadır. Veraset ilamı yada Mirasçılık belgesi vefat eden bireyin mirasında pay sahibi olan kişileri ve pay hisselerini belirten resmi hukuki

Scroll to Top