Vekillikten İstifa Dilekçesi

Vekillikten çekilme veya vekillikten istifa genel anlamda mahkemede vekil olarak tanımlanan avukatın davadan çekilmesi yani istifa etmesi anlamına gelmektedir. Mahkemelerde vekil olarak yalnızca baroya kayıtlı serbest bir avukat vekil olarak sunulabilir. Avukat ile sözleşme yapılma şartı yoktur, Avukatı vekil tayin ettiğinizi belirtir bir genel hukuki işlemler veya avukatlık vekaletnamesi verilmesi ilgili avukatın davalarınızı takip etmesini sağlayabilmektedir.

Vekaletin belirli bir dava için, belirli bir mahkeme veya başlıktaki davalar için verilebilmesi mümkündür, noterlikten vekaletname çıkarırken bu gibi tanımlamalar veya avukatın yetki sınırları belirlenebilmektedir. Hukuki terimler genel olarak hukuk fakültesi eğitimi olmayan kişiler için karmaşık ve anlaşılmaz geldiği için avukat vekaletnamelerinin süreli ve davayı tanımlar biçimde tanımlanması tercih edilebilmektedir. Noterlikte bu tanımlamanın belirtilmesi halinde belirli tarih veya davaları içerebilecek bir vekaletname düzenlenmesi mümkündür.

Herhangi bir tarih veya dava belirtilmemiş vekaletnameler genel ve süresiz vekaletnameler olarak hukuki boyut kazanır ve ilgili avukat azil edilmedikçe hukuki vekalet devam eder, azil işleminin tebligat boyutu ve hukuki işlem boyutu da bulunduğu için vekalet verip daha sonra azil etmek yerine süreli vekaletname düzenlemek daha makul bir işlemdir. Süresiz vekaletnamelerin iptal edilmesi yani fesih edilmesi vekaletten azil etmek ile mümkündür ve belirli noterlik ve tebliğ masrafları bulunmatkadır. Ayrıca adres değişikliği vb sebeplerle azilname tebliğ edilmedikçe azil edilmiş kabul edilmemektedir.

Bu sebeple düzenleyeceğiniz tüm vekaletnameleri süreli olarak düzenlemeniz daima menfaatinize olacaktır. Vekaletnamelerde değişiklik yapılması da mümkün olmak ile beraber hukuki işlemlerde çok da tercih edilmemektedir.

Vekaletin iptali yani vekilin azil edilmesi yalnızca noterlikte yapılabilmektedir. Bu sebeple vekaletnameleri geçersiz kılmak için vekaletname veren vekaletten azil işlemi yapmak için tekrar noterliğe başvurmalıdır. Bu işlemi vekaletten azil dilekçesi yazımızda sizlere açıklayacağız.

Vekalet iki taraflı bir işlemdir, bir kişi kendisini bir konuda temsil etmesi için birini vekaleten atamak isterse vekaletname düzenler ve bu vekaletin iptali için azilname düzenler, her ikisi de belirttiğimiz gibi noterlerde yapılır.

Peki vekalet verilen kişi vekaletten çekilmek isterse ne yapmalıdır, burada iki yol vardır, birincisi yine herhangi bir noterlikten vekaletten istifa ettiğini tebliğ edebilir, bu evrenseldir ve vekillikten çekildiğini kabul ve beyan etme anlamı taşımaktadır. Vekaletten istifa edildiği noterlikten tebliğ edildiğinde vekaletname hükümsüz hale gelmektedir.

İkinci yöntem ise vekil olarak tanındığı davalardan istifa etme yoludur, bu işlem zaten gerekli ve zorunludur. Yani bir avukat bir davaya vekil olarak katıldıktan sonra vekaletten istifa ederse Vekillikten İstifa Dilekçesi düzenleyerek ilgili mahkeme başkanlığına sunmalıdır. Noterlikten istifasını tebliğ etse dahi mahkemeye istifanın bildirilmesi atlanmamalıdır. Vekillikten İstifa Dilekçesi sunulduktan sonra mahkeme ilgili avukatı taraf olmaktan çıkarmaktadır, mahkeme karar ve tebligatları artık avukat taraf olmadığı için avukata değil davacı veya davalının kendisine yapılacaktır. Avukatın davadan çekildiği tarafa bildirilerek duruşmalara katılımı için tebligatlar kendi ikamet adresine yapılacaktır. Bu gibi durumlarda duruşmalar varsa genellikle en az 15 gün ertelenmekte ve kişiye yeni bir vekil atamak için süre tanınmış olmaktadır.

Vekillikten İstifa genel olarak avukat ile müvekkil arasında bir anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır, bu kişisel sürtüşme , avukatlık bedelinin ödenmemesi, mahkeme masraflarının ödenmemesi , gerçek dışı işlem için zorlama , karşılıklı güvensizlik , usulsüzlük baskısı , Avukatın bilgisi dışında karşı taraf ile sürtüşme tavrı sürdürülmesi gibi sebepler ilk başta göze çarpmaktadır. Bu gibi durumlar çok sık yaşanmaktadır, müvekkillerin avukatları azil edebildiği gibi avukatlar da ilgili müvekkilin davasını veya davalarını takip etmek ve tarafı olmak istemeyebilir ve avukatlık ilişkisini noktalamak gereğini görebilir. Bu hukukidir ve normaldir. Genel usulde duruşmalara kısa süre kala bu işlem genellikle yapılmaz ve karşılıklı bildirim ve saygı çerçevesinde iletişim halinde azil veya istifa işlemi yapılarak işbirliği noktalanır, doğrusu budur.

Tüm hukukçular bilmesine rağmen yaygın şekilde araştırıldığı için sizler ile Vekillikten İstifa Dilekçesi örneği paylaşıyoruz. Dava , taraf bilgileri ve istifanın açık bir ifade ile yazıldığı bir dilekçenin mahkeme kalemine sunulması ile vekaletten istifa işlemi yapılabilmektedir. Mahkeme iş yüküne göre birkaç gün içerisinde işleme alınarak bildirimler yapıldıktan ve tebliğ edildikten sonra taraflığınız ortadan kalkacaktır. Bu süreçte yazımı süren belgeler ve tebligatlar avukat vekil gözüktüğü için gelmeye devam edebilir, müvekkil tarafına iletilmesi sağlıklı olacaktır.

Vekillikten İstifa Dilekçesi
	
		...................... Mahkemesi Hakimliğine


	Dosya No : 

	Davacı : (Davacı isim soyisim tcno ikamet adresi yazınız)

	Vekili : (isim soyisim tcno büro tebligat adresi yazınız)

	Dilekçe Konusu : İlgili davadaki vekillik görevimden istifamın sunulmasınından ibarettir.

	Açıklamalar : 

	Yukarıda tarafınıza belirtmiş olduğum esas numaralı dosyada davacının vekili olarak görev almaktaydım. Davacı ............. noterliği ............... tarih  ................ yevmiye numaralı vekaletname ile tarafımı avukat olarak vekil tayin etmiştir.

	Gördüğüm lüzum üzerine vekillikten istifa ediyorum. Ayrıca noterlik üzerinden istifamı davacıya tebliğ edeceğimi bilgilerinize saygı ile sunarım.

	Avukatlık kanunu uyarınca müvekkilimin ikamet adresine istifamın bildirilmesini, yakın tarihte bulunan duruşması varsa vekil tayini yapabilmesi için süre verilmesini , bu tarihten sonra ilgili dosya tarafı olmayacağımdan dosya ile ilgili tüm tebligatların davacı veya belirleyeceği vekiline yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

							
							Tarih
							İsim Soyisim
							İmza 


					
Scroll to Top