Fuzuli İşgal Kaymakamlık Dilekçesi

Fuzuli İşgal bir taşınmazın herhangi bir dayanak olmadan sahibinin rızası dışında kullanılması anlamına gelmektedir ve kanunen suçtur. Fuzuli İşgal konusunda sulh hukuk mahkemeleri yetkilidir fakat il ilçe bölgeleri için de Kaymakamlık ve Valiliklerin de sorumlu oldukları Emniyet Vazifeleri de bulunmaktadır. İşgal konularında öncelikli olan fuzuli işgal ve işgal ayrımının yapılabilmesi ve konunun idari veya hukuki bir durumda olup olmadığının anlaşılmasıdır.

Gerçek hayattan örnekler vererek idari ve hukuki ayrımını anlamanız kolaylaşabilecektir. Gerçek fuzuli işgal bir taşınmazın sahibinin rızası bilgisi izini olmadan bir kiracılık ilişkisi veya gönüllü yardım ilişkisi bulunmadan kullanılması yani izinsiz olarak işgal edilmesi anlamına gelmektedir. İşgalin fuzuli olabilmesi için şartlar bellidir, bir konutu kiraya veren kişi fuzuli işgal ile suçlayamaz çünki kiracı ile gönüllü olarak kontrat yaparak bir ticari ilişki kurmuş gayrımenkulü kiralamıştır, karşı tarafın kira ödememesi ve konutu kullanması fuzuli işgal değildir. Borçlar kanununa göre borcunu ödememe kusurunu işleyen bir kiracı sözkonusudur ve fuzuli işgal ile suçlanamaz.

Başka bir örnekte ise boş olarak duran ve 1 yıldır gitmediğiniz yazlığın kapı kilitlerini zor kullanarak açıp içine girip yaşamaya başlamış kişiler fuzuli işgal yapıyor kabul edilebilir. Bu kişiler ile bir kira kontratı yapılmamıştır kiracılık sözkonusu değildir , sizin rızanız ile gayrımenkulü kullanmamaktadır, anahtarları sizin tarafınızdan teslim edilmemiştir ve sizin gayrımenkulü kullandığınızdan haberiniz yoktur. Bu durum fuzuli işgaldir, kanunen suçtur.

Bu iki durum farklı idari ve hukuki süreçlerdir, kiracılar ile ilgili hiçbir konu fuzuli işgal olarak değerlendirilemez, fuzuli işgal tanımı yapılabilmesi için işgal edenin malın sahibinin rızasını sormadan bilgi istek ve rıza dışında gayrımenkulü kullanması olarak belirlenmiştir.

Kiracılık ile ilgili tüm konular kat malikleri kanunu ve borçlar kanunu uyarında sulh hukuğu muhakemeleri kanunu tanımları içerisinde hukuki süreçler olarak yürütülmektedir. Fuzuli işgal konusu da sulh hukuğu konusudur fakat idari boyutu da vardır çünki adli kolluk vazifesini de ilgilendiren bir durumdur fuzuli işgal.

Fuzuli İşgalden mağdur olan gayrımenkul sahibi işgalin başladığı tarihden 60 gün içerisinde emniyete başvurması dikkate alınmayarak kaymakamlık veya valilik makamına başvuru yaparsa idari işlem yaptırma hakkı vardır. Yani birisi sizin bir malınızı bilginiz dışında işgal edip kullanırsa öncelikle kaymakamlığa veya valiliğe müracat ederek fuzuli işgal yaptıkları konusunda şikayetinizi belirtirseniz kolluk güçlerinin işlem yapma hakkı vardır ve resmi yazışmalar ile durum soruşturulacaktır.

Burada temel mantık gayrımenkulü rızası dışında işgal edilen kişinin mahkeme sürecini beklemeden normal kolluk gücü vazifesi içerisinde yer alan kişinin mal güvenliği hakkı açısından idarenin yani kaymakamlığın vazifeye davet edilmesidir. Kişi rızası dışında mülkünün işgal edildiğini idareye bildirmektedir. Bu aşamada kaymakamlık emniyete bildirerek bir inceleme yaptırmaktadır. İdari Kolluk vazifesi ile emniyet güçleri adrese giderek araştırma yapmaktadır ve kaymakamlığa resmi yanıt vermektedir.

Çoğu durumda Emniyet tarafından yapılan incelemede Fuzuli İşgal durumu tespit edilmekte ve hemen ardından işgal durumu son bulmaktadır. İşgal eden kişiler konunun polis tarafından incelendiğini görünce zorluk çıkarmadan adresi terk etme eğiliminde olmaktadır ve bu durum fuzuli işgalin işgalci rızası ile son bulması ile noktalanmaktadır. Fuzuli İşgal kabahatini işleyen kişi hukuken fuzuli şagil olarak tanımlanır ve kanunlarımıza göre kusurludur.

Fuzuli İşgal mağduru olan kişi ispatlamak koşulu ile zararının tazminini talep edebilmektedir. Bunun için sulh hukuk mahkemesine dilekçe vermek durumundadır.

Fuzuli İşgali Kaymakamlığa dilekçe ile bildirdikten sonra fiilen fuzuli işgal son bulmuyorsa genellikle Emniyet Güçleri fiziki işlem yapmak için mahkeme kararı bekleme eğilimindedir. İnsan hakkı gereği hayatın zor koşulları gereği temel insan hakkı olan barınma ihtiyacını başka bir çare bulamadığı için işgal yöntemi ile karşılayabilen kişilere gerçekten mağdurlar ise Kaymakamlık genel olarak müdahale etmeyi son çare olarak değerlendirmektedir.

Burada genel olarak işgalcinin kim olduğu ve çevre koşulları ile beraber değerlendirilmektedir. İşgal edilen bir konutsa ve içerisinde gerçekten barınma ihtiyacını karşılayan küçük çocukları olan zor durumdaki bir aile ise Kaymakamlık ailenin can mal ve sağlık güvenliğini de dikkate alarak bir çözüm yoluna gitmeye eğilim göstermektedir.

İşgalciler madde bağımlısı veya çevreyi rahatsız eden kişilerse mağdurun fuzuli işgal şikayeti bile olmadan konutu boşaltmaları emniyet güçleri tarafından gerekirse zor kullanılarak da sağlanabilmektedir.

Burada mağdur kişinin izlemesi gereken yol fuzuli işgal mağduriyetinin tescili adına kaymakamlığa en çok 60 gün içerisinde başvuru yaparak işgalin resmi olarak tescilinin sağlanması , çevreye rahatsız edici davranışları olan toplum aleyhine kişiler fuzuli şagil sıfatındaysa emniyet tarafından güvenin sağlanması adına adresten çıkarılmalarının sağlanmasıdır.

Daha sonraki adımda işgalin son bulması adına Sulh Hukuk Mahkemesine şahsen müracat ederek fuzuli işgal konulu dava açarak mahkeme kararı alınması ve bunun icrası için müracat ederek sürece devam edilmesi gerekmektedir.

Fuzuli işgal durumunda konunun insanı mağduriyet ve caresizlik boyutları da bulunuyor olması sebebi ile hukuki danışmanlık alınması ve dava sürecinin avukat nezaretinde yürütülmesinin önemli faydaları bulunmaktadır. Bu sebeple sorunlu fiziki işgal davalarınız için avukat tutmanızı şiddetle tavsiye etmekteyiz.

Fuzuli işgal boş duran bir konut ile örneklendirdiğimiz bir konudur ama fuzuli işgalin çok büyük arazilerin ekilip biçilmesi, boş duran bir binanın otopark olarak izinsiz olarak işetilmesi, miras kalan boş duran işyerinde oto yıkama faaliyeti gösteren bir işletmenin 5 yıl boyunca faaliyet göstermesi gibi sayısız örnek de bulunmaktadır. Fuzuli işgal yalnızca zor durumda olan kişilerin barınacak yer araması olarak hayal edilmemelidir. Fuzuli İşgal sahibinin rızası izini bilgisi olmadan mülkünün kullanılması veya mülk üzerinden menfaat elde edilmesi olarak düşünülmelidir.

Fuzuli işgal ve Fuzuki Şagil ile alakalı muhakeme süreçleri uzun sürebilmektedir, bu aşamada mağdur olmamak için dilekçelerde azami dikkat ve avukat danışmanlığı son derece önemlidir, Çünki işgal eden kişiler genellikle su elektrik doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinde de kullanım yapmakta ve ödeme yapmama eğilimine girebilmektedirler.

Ayrıca kötü niyetli fuzuli işgalin durdurulması adına altyapı hizmetlerinin kapatılması , kullanımının engellenmesi , gerekirse tesisatların iptali kapatılması , konutun mühürlenmesi , adli kolluk emniyet güçleri tarafından konutun zor kullanılarak boşaltılması gibi birçok önlem talep edilebilmektedir. Bütün bu talepler için başvuru mahkemeye yapılmaktadır ve bu taleplerin hangi hukuki durumda yapılabileceği kişilerin bilebileceği konular değildir, bu sebeple çekişmeli fuzuli işgal durumlarında ve işgalcinin büyük mağduriyet yarattığı durumlarda hukuk yoluna avukat denetiminde gitmek son derece önemlidir.

Aşağıda kaymakamlık makamına yazılacakKaymakamlık Fuzuli İşgal Şikayet Dilekçesi örneğini paylaşıyoruz, burada işleme koyulacak ve gerektiği durumda emniyet ve sosyal hizmetler tarafından incelenecek bir durum oluşacaktır . Her fuzuli işgal için kolluk güçleri işgalden men ve işgalin son bulması gibi müdahaleler yapma durumu sözkonusu da olmamaktadır. Yani işgal kaymakamlığa verilen bir dilekçe ile son bulacak düşüncesi yanlıştır. tahliye kararı için mahkeme kararı verilmesi veya insani durumlar için işgalcilerin güveni için geçici sığınma alanı ayarlanması için işgal durumunun devamı gerekliliği de sözkonusu olabilmektedir.

Ayrıca fuzuli işgal durumu hakkında dilekçe verilmesi bir tarafın iddaası olarak görülmektedir. İşgalci durumundaki kişinin beyanı da dikkate alınarak işlem yapılmaktadır. Bu sebeple fuzuli işgal konusunda yapacağınız başvuruların tamamı gerçek fuzuli işgal ile ilgili olmalıdır, herhangi bir gerekçe ile taşınmazınızda resmi olarak bulunan bir kişi hakkında fuzuli işgal iddası ile kaymakamlığa müracatınız veya sulh hukuk mahkemesine müracatınız kusurlu bir işlemdir, gerçek dışı beyan ile işlem görmeniz ve aleyhinize sonuçları olması kuvvetle muhtemeldir. Fuzuli işgal önemli bir ithamdır, gerçek işgaller için kullanılmalıdır.

Unutulmamalıdırki satın alınan bir konutun içerisinde bulunan eski kiracı hukuken fuzuli işgal yapıyor kabul edilemez ve fuzuli şahil suçlamasında bulunulamaz. Konutu satınalan kişinin usulune göre önce bildirim , sonra noter ihtarnamesi , sonra sulh hukuk mahkemesi müracatı ile tahliye talebi ve mahkeme karar verirse tahliye kararı çıkartılması gerekmektedir. Tahliye kararına uymadığı durumda icra ile tahliyesi yoluna gidilebilmektedir.

Ek olarak Fuzuli İşgal gayrımenkul sahibi ile bir ilişkisi veya bağı olmayan yabancı kişiler tarafından yapılıyor olabilir. Yani gayrımenkul sahibinin oğlu fuzuli şagil olarak sıfatlandırıması hukuken çok mümkün değildir. (1. derece kan bağı olan kişinin gayrımenkulleri kullanımının fuzuli işgal olarak nitelenmesi pek de olası değildir.)

Fuzuli işgal konusunda işgalin sahibi tarafından fark edilmesi sonrasında 60 günlük süre içerisinde başvuru yapması zorunluluğu vardır, farketmesi ve 60 gün geçmesi rıza göstermesi anlamına gelmektedir. Bu sebeple işgal durumunda bir uzlaşma veya tahliye olmazsa 60 gün geçmeden başvuru yapınız. 1 yıl başvurulmamış işgallerde 1 yıldan önceki işgal ile ilgili tazmin talebi yapılamaz. Hukuki boyutta maddi mağduriyet , hak kaybı , hakkın işgalci tarafından alınması , ecrimisil gibi çok farklı boyutlar da bulunmatkadır. Bu sebeple özellikle karmaşık işgaller ve maddi değeri yüksek gayrımenkullerdeki kısmı işgaller gibi konuların tamamı için hukuki danışmanlık alınız ve avukat tutunuz. İhtarname gerekliliği zamanı , dava gerekliliği , dava sürecindeki talepler gibi karmaşık bir fuzuli işgal durumunda sorulması gereken onlarca soru aranması gereken onlarca cevap vardır. Hukuki danışmanlık ve Avukatlık hizmeti dava boyutuna gelindiğinde son derece önemlidir, mağdur olmamanız ve mağduriyetinizin hızlıca çözümlenmesi için avukat tutunuz.

Kaymakamlık Fuzuli İşgal Şikayet Dilekçesi
		

		........................... Kaymakamlığına


	Müşteki (Şikayetçi) : İsim Soyisim İkamet Adresi Telefon Tckimlik No bilgilerinizi düzenli biçimed yazınız.

	Mütecaviz (Şikayet Edilen ) : Faili Mechul

	Fuzuli İşgal Tarihi : .........................

	İşgal Edilen Taşınmaz :

	............... İli .............. İlçesi ................. Mahallesi ........... Pafta. ................. Ada ................ Parsel e kayıtlı .............................. türü taşınmaz içerisindeki .......................... nolu bağımsız bölüm.
(TAŞINMAZ ADRESİNİ VE TAŞINMAZI TAM OLARAK TANIMLAYINIZ. )	Yukarıda bilgilerini sunmuş olduğum taşınmaz tarafıma aittir. Kimliğini bilmediğim , görsem tanımayacağım , hiçbir ilişkim olmayan , yazılı veya sözlü muaffakatım olmayan , herhangi bir ticarı yada kiracılık ilişkimizin de bulunmadığı kişiler tarafından gayrımenkulüm kullanılmaktadır. Durum hukuken fuzuli işgal durumunu oluşturmaktadır ve failler hukuken fuzuli şagil konumundadır.

	Yukarıda belirttiğim tarih itibari ile fuzuli işgal durumu hakkında bilgi sahibi olduğum için 60 günlük resmi süresi içinde bildirim yapma vazifemi yerine getirmek adına Kaymakamlığınıza saygı ile müracat etme zarureti hasıl olmuştur.

	Mütecaviz ile tarafımca görüşülmeye çalışılmıştır fakat şahsıma hakaretler ederek saldırma girişiminde bulunulmuştur. Kişisel güvenliğim adına tekrar ziyaretimin mümkün olmadığı , işgalin emniyet güçleri tarafından tespiti ve sonlandırılması gerekliliği kanaati oluşmuştur.

	Gerekli inceleme yapılarak fuzuli işgal yapan kişilerin belirlenerek 3091 Sayılı kanun ve kaymakamlığınızca resen yapılacak değerlendirmeler ile işgalden men edilmeleri ve fuzuli işgalin sonlandırılması , yapılacak olan tüm masrafların mütecaviz tarafınan karşılanması için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim. Tarih :

EK : Tapu Fotokopisi, Kimlik Fotokopisi

									Şikayetçi (Müşteki)
				
									İsim Soyisim :
				
									İmza :

Scroll to Top