Noter Şikayet Dilekçesi

Noter Şikayet Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Herhangi bir noterde sorun yaşamanız durumunda, ilgili kişi veya direkt olarak kurumun kendisi hakkında şikayetinizi bildirebilirsiniz.

İlgili noter hakkındaki şikayetinizi, Türkiye Noterler Birliği Denetleme Kurumuna yazacağınız bir dilekçe ile belirtmelisiniz. Şikayet dilekçesinde yer alması gerekenler; şikayetçinin adı soyadı, şikayetin konusu, gerekli açıklamalar, varsa hukuki deliller ve son olarak sonuç ve istem kısmıdır.

Türkiye Noterler Birliği

Şikayetiniz hususunda, Türkiye Noterler Birliğine telefonla ulaşmak veya şikayet formu doldurmak da yapılabilecekler arasında.

Türkiye Noterler Birliğinin internet sayfası, telefon numarası, şikayet formu ve adresine ilişkin bilgiler aşağıdadır. Dilerseniz e-Devlet üzerinden de ilgili bilgilere erişmek mümkün.

Türkiye Noterler Birliği internet sayfası: https://www.tnb.org.tr

Türkiye Noterler Birliği telefon numarası: +90 312 218 80 00 (Bu numara, noter şikayet hattı olarak da kullanılmaktadır.)

Türkiye Noterler Birliği şikayet formu: https://e-hizmet.tnb.org.tr/basvuru/public/iletisim.xhtml?faces-redirect=true

Türkiye Noterler Birliği adresi: Söğütözü Cad. No:4 Söğütözü 06510 ÇankayaAnkara/Türkiye

Ayrıca 1976’da Resmi Gazetede yayımlanan Noterlik Kanunu Yönetmeliğine, T.C. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sisteminden ulaşabilirsiniz.

Noter Şikayet Dilekçe Örneği

      TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ DENETLEME KURULUNA
                         ANKARA


ŞİKAYET EDEN: Ad Soyad (T.C. Kimlik No: ...) 

ADRES    :

KONU    : İlgili kişi/kurum üzerine şikayet dilekçesi.

AÇIKLAMALAR:
1. 	.../.../.... tarihinde ihtarname yollamak için ...... Noterliğine gittim. Aynı tarihli, ..... numaralı ihtarnameyi muhatap şirkete yolladım. .../.../.... tarihinde muhatap şirkete yaptığım ihtarnamenin bila tebliğ iade edilmesinden dolayı ........ Noterliğine tekrar başvurdum. Noter başkâtibi ......... İle yaptığım görüşmede ihtarnamenin Tebligat Kanununun ilgili kanun hükümlerine göre tebliğ edilmesini talep ettim.

2. 	Noter başkâtibi, mesleğinin gerektirdiği dikkati ve özveriyi göstermeden ilgili talebimi yerine getirmedi. Hangi usulle tebligatın yapılacağını bilmediklerini anlamış olduğumdan, Türkiye Noterler Birliğini aramalarını ve edinecekleri bilgi doğrultusunda hareket etmelerini istemiş olmama rağmen bu talebimi de reddettiler. Mesleğinin gerektirdiği olağan tecrübe ve ilgi ile hareket etmeyip bana para ve zaman kaybı yaşattıkları gibi acilen yerine getirilmesi gereken hukuki işleme de mani oldular. Bu tarih itibarıyla ihtarname hala gereken usulle tebliğ edilmemiştir. 

HUKUKİ DELİLLER: İhtarname, tanık beyanları ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM: İzah ettiğim nedenlerle görevlerinin gereklerini ihmal eden ……… Noterliğinin ilgili personeli hakkında idari işlem yapılarak ilgili mevzuat gereğince gerekli disiplin işleminin tesisini saygılarımla arz ederim.

   	                      .../.../....
                        Şikayetçi Ad Soyad 
                               İmza
Scroll to Top