Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

Denetimli Serbestlik hükümlülerin belirli şartları sağlaması halinde başvurabilecekleri hukuki bir haktır. Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi nin sunulması ile talep edilmektedir ve ilgili hakimlik tarafından hükümlünün dava dosyaları incelendikten sonra Denetimlik Serbestlik Hakkı bulunuyor ise onama kararı verilebilmektedir. Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi metnimiz içerisinde bulunmaktadır ayrıca word ve pdf dosya türlerinde örnek dilekçe de yazımız içeriğinde mevcuttur.

Denetimli Serbestlik Nedir ?

Denetimli Serbestlik Mahkemeler tarafından tarafına ceza hükmü verilen hükümlülerin veya tedbir kararı verilen şüpheli sanık veya hükümlülerin toplum içerisinde bulunabilmesine olanak sağlayan bir infaz müessesidir.

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı

Çok detaylı hukuki şartları bulunan denetimli serbestlik Adalet Bakanlığına bağlı olan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü İnfaz İyileştirme Şube Müdürlüğüne Bağlı İnfaz İyileştirme Şube Müdürlüğüne bağlı bir Başkanlıktır.

Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı kendi teşkilat yapısına sahiptir ve Tüm denetimli serbestlik uygulamaları Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığına bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi
Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Çeşitleri Nelerdir ?

Ali Kontrol Tedbiri genel olarak tutuklama şartları belirli şekilde sağlanmasına karşın suç sabit görüldüğü takdirde alınacak cezanın kısa süreli olması ve hapis cezasına dönüşme ihtimali öngörülmeyen ceza davalarında uygulandığı gözlemlenmektedir. Adli Kontrol Tedbirleri yargılama süresince sanığın yada şüphelinin kaçma ihtimalini engelleyici tedbirler şeklinde alınabilmektedir. Yurtdışına çıkış yasağı , emniyet müdürlüklerine giderek imza atma , konuttan ayrılmama , ikametini değiştirmeme , konut çevresinden ayrılmama , belirli ilçeden ilden ayrılmama gibi çeşitli krarlar biçiminde verildiğine rastlanmaktadır. Örneğin dava sürecinde suçu sabit görülmemesi ve duruşmalara sürekli katılması sebebi ile tutuklama yerine emniyet merkezlerine imza verme ve yurtdışı yasağı koyulması sıklıkla rastlanan bir uygulama örneğidir.

Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar Basit suçlar ve ağır ceza dışı suçlarda muhakeme neticesi 1 yıl yada az hapis cezası gerektiren suçlarda ve genellikle şahsa değil devlet yada kamuya karşı işlenen suçlarda hapis cezası infazı yerine hükümlüye alternatif bir ceza seçeneği sunulması gereken yaptırımlardır. Örneğin kütüphanedeki eşyalara zarar veren bir kişiye 100 adet kitap bağışlama cezası verilmesi, izinsiz ağaç kesen bir kişiye 1 ay boyunca parkta çalışma cezası verilmesi gibi uygulamalardır.

Hapis Cezasının Ertelenmesi Halinde Verilen Yükümlülükler Kısa süreli hapis cezasının adli sicili temiz kişilere uygulanması halleri ve bu durumlara ek olarak çeşitli yaptırımlar bu başlığa örnekler olarak sunulabilir.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma Kamuya sunulan devlet veya özel hizmetlerinin belirli türlerinin kullanmasının kişilere sunulmaması kararı olarak uygulanmaktadır. Örneğin cep telefonu ile birilerine rahatsızlık verdiği sabit olan ve tekraren bu suçu işleyen kişiye uygulanacak cezaya ek olarak cep telefonu hattı sahibi olmaktan 5 yıl süre ile men cezası verilmesi, internet üzerinden hackerlık yaparak kişi yada kurumlara zarar veren kişilerin internet erişiminden men edilmesi cezası, Hile ile yeşilkart almış olan kişinin yeşilkart başvurusundan men cezası gibi.

Tedavi Hakkı Cezaevi şartları içerisinde hastane ortamında veya evde özel bakım gerektiren rahatsızlığı bulunan hükümlülerin duruma göre ek tedbirler de alınarak bir hastane , tıp merkezi , rehabilitasyon merkezi veya konut içerisinde tedavi görmesine müsade edilmesi.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Adli sicili temiz olan ve 1 yıldan kısa süreli basit suçtan cezaya hüküm verilebilecek ve hukuki ek şartları da olan cezalarda hükümlünün suçu tekrar etmeyeceği kanısı oluşması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması tedbiri alınabilmektedir. Hükümlü genellikle 5 yıl benzer suçtan veya ağır bir suçtan hüküm almadığı takdirde geri bırakılmış olan hüküm için infaz verilmez.

Cezanın Denetimli Serbestlik Verilerek İnfazı Basit suçlarda hükümlünün suça meğilli olmadığı ve topluma kazandırılması adına aldığı cezanın denetimli serbestlik uygulaması ile infazı.

Koşullu Salıverilme sonrası Denetimli Serbestlik Belirli suçlarda hükümlünün cezasının bir bölümünü tamamlamasının ardından durumu değerlendirilerek koşullu salıverilme kararı verilerek tahliyesi sonrasında denetlenmesi uygulamasıdır.

Etkin Pişmanlık İşlemiş olduğu suçu itiraf eden ve bu suçun çok kişi tarafından gerçekleştirilmesine dahil bulunan kişinin suç ve suçluların bulunmasına fayda sağlaması halinde ve özel şartları da yerine getirmesi koşulu ile etkin pişmanlık uygulaması bulunmaktadır. Alınacak cezada indirim veya hükmün infazının biçimi konusunda mahkeme karar vererek etkin pişmanlık mevzuatını uygulayabilmektedir.

Hapis Cezasının Konutta İnfazı Özellikle yaşlı kişilerin işlemiş olduğu basit ve kısa süreli suçlar ile ilgili cezanın konutunda ikamet şartı ile infaz edilmesi uygulamasıdır.

Adli Para Cezasına Kartşılık Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma Adli para cezası gerektiren suçlarda hükümlüye tercih hakkı verilerek para cezası ödemek yerine kamu yararına bir görevi bir süre üstlenmesinin sunulması ile cezanın toplum faydasına dönüştürülmesi gayretidir.

Çocuğun Denetim Altına Alınması Çocuğun denetim altına alınması genellikle suç mağduru çocukların veya suça sürüklenen çocukların suçtan uzak tutulması ve topluma kazandırılması için alınan önlemlerin tamamı olarak görülebilmektedir. Bu konuda farklı kamu kurumları ve Bakanlıklar da beraber çalışmalar yürütebilmektedir.

Denetimli Serbestlik Kimlere Sağlanabilir ?

Denetimli Serbestlik koşullu salıverilme şartlarının sağlanmasına az bir zaman kalan ve devlet kontrolü ile normal yaşama dönmesi erkene alınmak istenen hükümlülere sağlanan bir kanuni denetim sistemidir.

Hükümlünün ceza hükmü devam eder fakat ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak cezası sürmez, izin verilen şartlarda normal serbest yaşamına devam edebilir.

Cezanın süresine ve işlenen suça göre çok farklı kriterlere göre tanımlandığı için hangi suçları kapsadığı konusunda hukuki danışmanlık almanız önerilmektedir.

Denetimli Serbestlik Kimlere Sağlanamaz?

5275 Nolu kanun maddelerinde belirtilen şartları yerine getirmemiş olan kişilere denetimli serbestlik hakkı sağlanmamaktadır.

Denetimli Serbestlik Uygulamasında ayrım varmıdır ?

30.03.2020 öncesinde işlenen suçlar ve 30.03.2020 sonrasında işlenen suçlar ile ilgili uygulama farklı yasalar çerçevesinde ele alınmaktadır ve farklıdır.

Denetimli Serbestlik Şartlarını Nasıl Öğrenebilirim ?

Öncelikle bir avukata danışmanız zorunludur, işlenen suç türüne , suç sayısına , suçtaki sorumluluğa , geçmiş adli sicile , ceza infaz süresine , medeni duruma , cinsiyete , yaşa , aile durumuna göre çok farklı tanımlamalar olduğu gibi suçun işlendiği tarih de önem taşımaktadır.

Genel olarak Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin uygulaması hakkındaki 5275 Nolu kanun içeriğinde tanımlanmıştır.

Denetimli Serbestlik Başvurusu Nasıl Yapılır ?

Denetimli Serbestlik başvurusu şahsen veya vekaleten yapılır , vekaleten başvuru yapılabilmesi için Avukat vekaletinin bulunması ve baroya kayıtlı bir avukatın hukuki temsilci olarak müracat etmesi gerekmektedir.

Şahsen başvurular Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi düzenleyerek İnfaz Hakimliğine şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

Hükümlülerin cezaevi savcılığına da müracat yapma şansları bulunmaktadır.

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi Nasıl Yazılır ?

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi resmi dilekçe kurallarına uyulacak biçimde yazılmalıdır. Türkçe olarak yazılmalı ve dilekçe yazım kurallarına ve dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılmalıdır.

Başvuru ilgili ilin İnfaz Hakimliği makamına yazılmalıdır, dilekçe detayında hangi suçlardan hüküm giyildiği ve cezanın ne kadarlık döneminin ne biçimde geçirildiği gibi Mahkeme karar bilgileri ve ceza infazı ile ilgili bilgilere özet olarak yer verilmesi yerinde olur.

İnfaz hakimliği kesinleşmiş dosyaların tamamını ve ceza infaz durumunu , kişinin kişisel özelliklerini , adli geçmişini dikkate alarak başvuruyu karara bağlayacaktır.

Denetimli Serbestlik talebinin onanması halinde kişinin suçu , cezanın infaz süresi dikkate alınarak belirlenecek denetimli serbestlik şartları ve süresi bildirilerek denetimli serbestlik hakkı tanınacaktır.

Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi

Denetimli Serbestlik Talebinizi Avukatınızın sunmasını tercih ediniz, Son derece önemli bir konudur ve gerekli şartları sağladığınızdan emin olarak başvurabilmeniz için Hukuki danışmanlığın şart olduğunu unutmayınız.

Resmi Dilekçe yazım kurallarına uyumlu olarak aşağıdaki örneğimize benzer bir Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi düzenlemeniz gerekmektedir.

Bulunduğunuz infaz kurumunun bağlı olduğu İl İnfaz Hakimliği Makamına hitaben yazacağınız dilekçede , Dosya No olarak infazı süren cezanız ile ilgili mahkeme dosya numarasını yazmanız yerinde olacaktır.

İsim soyisim Tckimlik No olarak kendi bilgilerinizi yazınız ve İkamet adresi olarak bulunduğunuz infaz kurumunu belirtiniz. Avukatınız bulunuyor ise Vekili alanında avukatın bağlı bulunduğu Baro isim soyisim ve büro adresini belirtiniz.

Açıklamalar kısmında Denetimli Serbestlik Talebi Dilekçesi örneğimizdekine benzer şekilde hangi mahkemenin hangi dosyasındaki hangi karar ile ne süre ceza aldığınızı ve ne kadar bölümünü tutuklu ve hükümlü olarak geçirmiş olduğunuzu net ve doğru bilgiler ile belirtiniz.

Denetimli serbestlik talebinizin gerekçesini oluşturacak Ailevi Şahsi durumu da ilgili noktalı kısımlara ekleyerek Açıklama kısmını tamamlayınız.

Tarih ve Islak imzalı olarak Öncelikle infaz kurumu savcılığına şahsen müracat ediniz. Savcılık makamı havale ile ilgili Hakimliğe sevk edebileceği gibi farklı bir uygulama da olabilmektedir. Savcılığın talimatlarına uymaya özen gösteriniz.		............................ İNFAZ HAKİMLİĞİNE


	DOSYA NO : 

	İSİM SOYİSİM : 

	TC KİMLİK NO :
	
	İKAMET ADRESİ  :

	VEKİLİ : 	.............. Barosu Avukat .........................................
			................................................................................

	DİLEKÇE KONUSU : Denetimli Serbestlik hakkı kapsamında tahliye istemimin sunulmasından ibarettir.

	AÇIKLAMALAR : 
	
	......................... Mahkemesi .............. Esas .................... Numaralı Karar ile tarafıma ................................. Gün hapis cezası verilmiştir. Yargıtay tarafından karar onanmıştır.
	
	Mahkeme sürecinde .......................... Gün Tutuklu kaldığımı ve .............................................................. İnfaz Kurumunda ................. Gün Hükümlü olarak cezamı sürdürdüğümü bilgilerinize saygı ile sunarım.

	Denetimli Serbestlik hükümlerini sağlayacak şartları karşıladığımı , sabit bir ikametgahım bulunduğunu , ............................................................................................ ve Aileme bakma yükümlüğümü yerine getiremediğimi de bilgilerinize saygı ile sunarım.

	Yukarıda izah ettiğim sebepler ile Hakimliğinize başvuru yaparak denetimli serbestlik hakkı istemimi sunma zarureti hasıl olmuştur.

	SONUÇ VE İSTEM : 
	
	Yukarıda izah olunan ve Hakimliğinizce resen takdir olunacak gerekçeler ile ;

	Denetimli Serbestlik Hükümlerini taşıyor olmam , sabit ikametgahım bulunması ve Aileme bakma zorunluluğum bulunması sebebi ile Denetimli Serbestlik Hükümlerinin uygulanması ve Tahliyeme karar verilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.

						
							Tarih :
			
							İsim Soyisim :
	
							İmza : 

	

Mevzuat Bilgi Sistemi üzerinde Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki 5275 Nolu Kanun Metni https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5275.pdf

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığı Web Sayfası : https://cte-ds.adalet.gov.tr/index.html

Scroll to Top