Vekaletname Örneği

“Vekaletname Örneği” başlıklı içeriğimizde, yurt dışında bulunmanız gibi nedenlerden ötürü kendi işinizi halledemeyecek olmanız durumunda, başkasının nasıl yetkilendirilebileceğini ve ilgili vekaletname örneğini tüm ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Vekaletname Nedir?

Bir kişinin vekil tayin ettiği bir başka kişinin vekâletini
belgelendirmek için noter tarafından düzenlenip onaylanan belgeye “vekâletname” denir.

Vekil olan kişi vekâletnamede yazılı olan işleri vekâlet veren adına ve vekil sıfatıyla yerine getirir.

Vekaletname Süresi Ne Kadardır?

Taraflar arasında belirli bir süre belirleyebilir ve böylece vekalet, yalnızca belirlenen süre boyunca geçerli olur. Öte yandan, süre yönünden bir sınırlama yoksa vekaletin süresiz olduğu kabul edilir. Buna rağmen Yargıtay genel vekaletname süresini on yıl olarak kabul etmektedir.

Vekaletname Ücreti Ne Kadardır?

Vekaletname ücreti belgede var olan kelime sayısı gözetilerek belirlenir. Dolayısıyla, bu belgenin düzenlenmesi için gerekli miktar kelime sayısına, kelime sayısı da  belgenin niteliğine göre farklılık gösterecektir. Bu bağlamda net bir miktar belirtememekle birlikte belgenin türüne göre belirli aralıklar vermek mümkündür:

 • Genel vekalet ücreti: 550 – 1900 TL
 • Avukata için vekalet ücreti: 192 TL
 • Muhasebeci için vekalet ücreti: 192 TL
 • Araç satışı için vekalet ücreti: 192 TL
 • Eğitim ile ilgili işlemler için vekalet ücreti: 192 TL
Vekaletname İşlemlerinden Hangi Kurum Sorumludur?

Vekaletname verme, iptal etme gibi işlemler noterliklerden yapılmaktadır. Vekalet sorgulama gibi işlemler için ise notere gitmeye gerek kalmadan e-Devlet üzerinden işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Diğer taraftan, yurt dışında iseniz ve Türkiye’deki işlemleriniz için birine vekalet vermek istiyorsanız, yurt dışındaki konsolosluktan randevu almalısınız.

Vekaletnameye İlişkin Kanun Maddeleri

Vekaletname ile ilgili tüm hususlar Türk Borçlar Kanunu‘nun 10847. sayfası itibarıyla belirtilmiştir. İlgili maddelerden ilk ikisi şöyledir:

MADDE 502- Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir.

Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine uygun düştükleri ölçüde, bu Kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de uygulanır.

Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.

MADDE 503- Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa, bu öneri onun tarafından hemen reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Vekaletname Sorgulama

Vekalet sorgulama işlemi için iki farklı yöntem bulunmaktadır. Biri internet üzerinden oldukça pratik bir şekilde yapılabilirken diğeri eski usül dilekçe yazarak gerçekleştirilebilir:

 • Vekaletname sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.

Türkiye Noterler Birliği / Kişi Vekaletleri Sorgulama – e-Devlet

 • Tabii dilediğiniz takdirde, notere dilekçe yazarak da sorgulama yapabilirsiniz.

Noterliğe vekalet sorgulama dilekçesinin nasıl yazılacağına ilişkin detaylara, ilgili yazımız üzerinden ulaşabilirsiniz.

Vekaletname Nasıl İptal Edilir?

Vekalet verilirken olduğu gibi iptal edilirken de bu işlemin noter huzurunda yapılması gereklidir. İptal işlemi için vekalet verenin vekalet alanla birlikte, vekâlet belgesi ve T.C. kimlik numarası ile notere gitmesi yeterlidir. Belgenin iptali için iki tarafın da noter huzurunda bulunması gereklidir. Tek tarafın bulunduğu durumlarda iptal işlemi gerçekleşmeyecektir. Noter huzurunda iptal talebini belirten başvuru formunun iptal talep sebebini belirtir biçimde tam ve eksiksiz doldurulmasıyla bir sonraki aşamaya geçilir. Bu aşamada noter, iptal sebebini kabul ederek bir azilname düzenler. Böylece iptal işlemi tamamlanmış olur.

Vekalet Vermek İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Vekalet verecek kişinin nüfus cüzdanı
 • Vekil olacak şahsın adı, soyadı ve T.C. kimlik numarası
 • Ayrıca araç satışlarında vekâlet için ruhsat belgesi
 • Gayrimenkul işlemleri için tapu belgesi
 • Yabancılar  için orijinal pasaport ve çevirisi, vergi numarası ve vekalet verecek kişiye ait iki adet vesikalık fotoğraf
Vekaletname Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İnternette yer alan vekaletname örnekleri aldatıcı olabilmektedir. Yapılması gereken en sağlıklı şey, ilgili belgeyi avukattan temin etmek veya bizzat noterliğe gidip orada doldurmak olacaktır.

Biz yine de bir örnek teşkil etmesi açısından, Ankara Üniversitesi – Açık Ders platformunun sunmuş olduğu “özel vekaletname örneği”ni sizlerle yaplaşmak istedik. İlgili belgeye word ve pdf formatında hemen aşağıdan erişebilir ve indirebilirsiniz.

Vekaletname Örneği
Scroll to Top