Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği

Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği düzenlemiş olduğunuz yada tarafınıza düzenlenmiş olan vekaletnameleri sorgulamak için sunmanız gerekecek dilekçedir. Vekaletname sorgulama işlemi Türkiye Cumhuriyeti Noterleri yada Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliği üzerinden yapılabilmektedir.

Günümüzde son yıllarda düzenlenen vekaletnamelerin tamamı elektronik sistem içerisinde bulunduğu için tüm Noterlikler bu vekaletname metinlerine ve bilgilerine erişim yapabilmektedir. Çok eski elektronik sistem başlamadığı dönemlerde düzenlenmiş olan vekaletnameler için ilgili noterliğe başvuru yapılması gerekmektedir, özellikle 10 yıldan eski vekaletnameler için vekaletnamenin düzenlendiği tarihin verilmesi gerekmektedir.

“Vekaletname Örneği” başlıklı yazımız üzerinden de vekalet ile ilgili tüm detaylara ve örnek vekaletnameye ulaşabilirsiniz.

Vekaletname Nedir ?

Vekaletname bir gerçek yada tüzel kişinin kendi karar verme ve kararını imza ile tescil ve tebliğ etme hakkını bir başka kişiye de ataması anlamına gelmektedir. Yani bir kişi yada kurum kendi namına karar verme ve bu kararı uygulama hakkını bir kişi yada kuruma verebilir , bu kişi yada kurumun hukuken tanımı vekildir ve gerçek kişi yada kurum adına vekaleten tanımlanan kararları verebilir , tebliğ ve tescil edebilir, temsil edebilir ve imza atabilir.

Bir kişi yada kurumun yukarıda belirttiğimiz gibi kendi namına herhangi resmi işlemleri yapabilecek bir vekil atayabilmesi için vekaletname belgesi çıkarması gerekmektedir.

Vekaletnameler resmi hukuki belgelerdir ve Türkiye Cumhuriyeti Noterliklerinde çıkarılabilmektedir. Noterlikler resmi kamu kuruluşlarıdır ve çıkardıkları belgeler resmi belgelerdir.

Vekaletname Nasıl Düzenlenir ?

Vekaletnamelerin vekil olma tanımlaması ile düzenlenmesi gerekmektedir, yani vekaletnameler kişi yada kurumu vekilin hangi yetkiler ve hangi sınırlamalar ile temsil edebileceğini tanımlayan belgelerdir. Vekil kişi sadece ve sadece vekaletnamede tanımlanmış olan yetki sınırları içerisinde vekaleten işlem yapabilir , vekaletnamede tanımlanmamış olan konularda temsil etme hakkı ve yetkisi yoktur, resmi makamlarda yetkisi dışında bir işlem yapamaz.

Vekaletnameyi yalnızca vekaletnameyi düzenleyecek kişi yani kendine vekil atayarak bu kişinin vekaleten belirli işlemleri yapmasını isteyecek kişi Noterliğe şahsen başvuru yaparak çıkartabilmektedir, vekaletname çıkartılırken vekaletnameyi düzenleyen ve vekilin kimlik bilgileri ve vekalet yetkisine göre fotoğrafları da gerekli olabilmektedir. Kimlik beyan edilmeden vekaletname düzenlenemez.

Ayrıca vekaletname düzenleyecek kişinin genel akli dengesinin yerinde olması , kendi adına karar verebilecek algıya sahip olması , Türkçe konuşabilmesi ve okuma yazma bilmesi gerekmektedir. Çok yaşlı ve algı düşüklüğü bulunan kişiler için sağlık raporu istenebilmektedir, ayrıca Türkçe konuşamayan ve okuma yazması bulunmayan kişiler için Noterlik tarafından yeminli tercüman eşliğinde vekaletname düzenlenmesi zorunludur. Kendi tercümanınızla veya kendiniz izah ederek bir kişiye vekaletname çıkarma şansınız yoktur.

Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği
Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği

Vekaletname düzenlerken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir ?

Vekaletnameler kanunen temsil hakkı sağladığı için en önemli konu tam olarak güvenilmeyen kişilere vekaletname verilmemesi gerekliliğidir, tanımadığınız kişi yada kurumlara kesinlikle vekaletname vermeyiniz.

Ayrıca vekaletnameler azil edilmedikçe hukuken sonsuza kadar geçerli belgelerdir, bu sebeple vekaletnameleri düzenlerken kesinlikle tarih koymayı ihmal etmeyiniz, Tarih sınırlaması koyulan vekaletnameler süreli vekaletnamelerdir ve bu süre sona erdiğinde vekaletname hükümsüz olur. Bu sayede süresiz vekaletname verilmemiş olur. Süresiz vekaletname verildiği taktirde her bir vekilin azilname düzenlenerek azil edilmesi gerekmektedir, bu noterlik üzerinden yapılır belge ve posta masrafları da bulunmaktadır ayrıca tebligatlar kişilere ulaşmadığı takdirde süreç uzayabilmektedir. Tüm bu durumların önüne geçmek adına tüm vekaletnameleri süreli olarak düzenlemeniz son derece güvenlidir.

Vekaletnameleri düzenlerken yalnızca ve yalnızca gerekli olan işlemler için vekaletname verin ve vekatletnamede işlem ile ilgili sınırlama koyabiliyorsanız bu sınırlamayı da tanımlayınız. Örneğin bir arsa alımı için vekaletname verilecekse Tekirdağ ili Marmara Ereğlisi ilçesinde sahibi ………… olan …….. pafta ……… parselde bulunan arsa vasıflı gayrımenkulün alım işlemi için vekaletname verin, Veya evinizdeki abonelik işlemlerini yapması için vekaletname veriyorsanız hangi kurumlarda abonelik ve fesih işlemleri yapabileceğini tanımlayınız.

Düzenlediğiniz vekaletnamenin vekil tarafından başka kişilere devir edilemeyeceği şartını ve vekaletnamenin vekil tarafından kopyalarının alınamaması şartını da sağlayın. Bu sayede vekil başka kişilere vekaleti devir edemez ve vekaletnamenin kopyasını noterlikten temin edemez.

Vekaletnamenin düzenlendiği noterliği , tarihini ve belge numarasını kaydedin aslı olmasa dahi bir fotokopisini güvenli bir yerde saklayınız.

Bu noktalara vekaletname düzenlerken dikkat ederseniz daha güvenli işlem yapmış olursunuz.

Vekaletname Sorgulama Nasıl Yapılır ?

Vekaletname sorgulama 3 yöntem ile yapılabilmektedir Noterlik Makamına başvuru yaparak sorgulama , Türkiye Noterler Birliğine başvuru yaparak sorgulama , Edevlet üzerinden sorgulama işlemi yapma.

Edevlet üzerinden sorgulama işlemi yalnızca elektronik sistem sonrasında yapılmış olan bireysel vekaletnameleri sorgulayabilmektedir, elektronik sistem öncesinde verilmiş olan ve tüzel kişilik vekaletleri sorgulanamamaktadır.

Noterlik Makamına başvuru yapılarak vekaletname sorgulaması bu makale içerisinde sunmuş olduğumuz Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği benzeri bir dilekçe ile yapılabilmektedir. Aynı belge içerisinde Noterler Birliği makamına sunulmuş olan dilekçe örneği de sunulacaltır.

Edevlet üzerinden sorgulama edevlet kullanıcı adı ve şifresi ile girildikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliği Kişi Vekaletleri Sorgulama Edevlet Sayfası https://www.turkiye.gov.tr/tnb-kisi-vekaletnameleri-sorgulama adresinden yapılmaktadır.

Şahsen noterlik ve Noterler birliği müracatları ilgili adreslere şahsen gidilerek yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliği Web Sitesi : https://portal.tnb.org.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliği Noter Adres Bilgileri Sorgulama Sayfası : https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/Noterbul.aspx

Vekaletname Sorgulama Dilekçe Örneği

Aşağıdaki dilekçe örneği bir Noterlik Makamına ve Noterler Birliği Makamına ayrı ayrı düzenlenmiştir, Noterliğe müracatta noterlik makamına düzenlenen örneği , Noterler Birliğine müracat ediliyorsa noterler birliği makamına hitaben yazılan dilekçe başvuru bilgileri eklenerek düzenlenerek ıslak imzalı olarak şahsen sunulmalıdır.

Örneklerimizde belge tarihi ve numarası bilinmektedir, belge tarihi ve numara bilinmiyorsa en azından belge tarihi temin edilmeye gayret edilmelidir, belge tarihi bilinmiyorsa belgenin yılı vekaleti veren kişi kimlik bilgileri ve vekil kimlik bilgileri sağlanarak dilekçe düzenlenmelidir.

Noterliklerde eski tarihli vekaletnameler ve arşive alınmış vekaletnamelerin büyük bölümünde kişinin vekaletnameleri sorgulaması insan gücü ile yapılabilmektedir. Bu sebeple tarih belge numarası vekalet veren kişi kimlik bilgileri , vekillerin kimlik bilgileri sağlanarak gidilmesi noterlikte vekaletname sorgulamasını kolaylaştıracaktır.

Ayrıca yazımızın üst bölümünde elektronik sistem devreye girdikten sonra düzenlenmiş şahsi vekaletleri edevletten sorgulama sayfası da bulunmaktadır.
	Türkiye Cumhuriyeti ........................ Noterliğine


	Dilekçe Konusu : Vekaletname sorgulama istemimin sunulmasından ibarettir.	Sayın noterliğinizde düzenlemiş olduğum ............... Tarih ve .............. Belge numaralı ............................... Vekaletname belgesinin fotokopisine / onaylı suretine ihtiyacım bulunmaktadır. Belge ücreti bulunduğunu ve ücretin tarafımca nakten ödeneceğini kabul ve beyan ederim.

	İlgili belgenin düzenlenerek tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


	
								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza : 	
	Türkiye Cumhuriyeti Noterler Birliği Başkanlığına

	
	Dilekçe Konusu : Düzenlemiş olduğum vekaletnamenin sorgulanması istemimin sunulmasından ibarettir. 


	Türkiye Cumhuriyeti .................................... Noterliğinde .................... Tarih ve .................... belge numaralı Vekaletname belgesinin fotokopisine / onaylı suretine ihtiyacım bulunmaktadır.  Belge ücreti bulunduğunu ve ücretin tarafımca nakten ödeneceğini kabul ve beyan ederim.

	Belge ücreti bulunduğunu ve ücretin tarafımca nakten ödeneceğini kabul ve beyan ederim.

	İlgili belgenin düzenlenerek tarafıma teslim edilmesi için gereğini saygılarım ile arz ederim.


	
								Tarih :

								İsim Soyisim :

								İmza : 
	

Scroll to Top