Mevlana Değişim Programı Dilekçe Örneği

Mevlana Değişim Programı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Mevlana Değişim Programı’na Kimler Katılabilir?

Mevlana Değişim Programı kapsamındaki öğrenci değişimine, Türkiye’deki Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan tüm yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim programlarına kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilirler. Ayrıca, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalayan yurt dışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları da Mevlana Değişim Programı’na katılabilirler.

Mevlana Değişim Programının Erasmus+ Programı’ndan Farkı Nedir?

Mevlana Değişim Programı, YÖK’ün desteklediği bir değişim programıdır. Öğrencilere sunulan burs ve öğretim elemanlarına sunulan yolluk ve yevmiye TL olarak ödenir. Ayrıca yurt dışındaki partner kurumlar programa maddi destekte bulunmazlar, hem gelen hem giden katılımcılar YÖK tarafından desteklenir. Bu sebeplerle Erasmus+ Programı’ndan farklıdır.

Mevlana Değişim Programının Farabi Değişim Programı’ndan Farkı Nedir?

Farabi Değişim Programı; yurt içindeki yükseköğretim kurumları arasında uygulanır.

Mevlana Değişim Programı Olan Üniversiteler Hangileridir?

Gerekli protokolü imzalamış olan tüm yükseköğretim kurumlarında Mevlana Değişim Programı bulunmaktadır. Bir üniversite Mevlana Değişim Programı imkanına sahip ise üniversitenin internet sayfasından ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı’na Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve ya doktora öğrencisi olması.
 • Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması.
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması.
 • %50 dil puanı + %50 not ortalaması sonucunda, başvuruda bulunan öğrenciler arasında kabul alacak sıralamaya girilmesi,
 • Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.
Programa Katılan Öğrenci Dönem Kaybına Uğrar mı?

Mevlana Değişim Programı’na katılan öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda alacağı derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

Mevlana Değişim Programı’ndan Öğrenciler Kaç Sefer ve Ne Kadar Süre ile Yararlanabilir?

Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Yarıyıl hesabı, eğitim sistemi dikkate alınarak değişiklik gösterebilse de toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca burslu olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir.

Mevlana Değişim Programı Kapsamındaki Öğrenci Gideceği Yükseköğretim Kurumuna Eğitim-Öğretim Ücreti Öder mi?

Öğrenciler Program çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna bir eğitim-öğretim ücreti ödemezler.

Araştırma Görevlileri Öğrenci Statüsünde Mevlana Değişim Programı’ndan Faydalanabilir mi?

Araştırma görevlileri, eğer kurumumuzda bir lisansüstü programa kayıtlıysa öğrenci olarak programdan faydalanabilir.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Tez Aşamasında Mevlana Değişim Programı’ndan Yararlanabilir mi?

Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri yönetmelikte belirtilen hususları taşıması kaydıyla tez döneminde de Mevlana Değişim Programı’ndan faydalanabilir.

Programa Başvuranların Dil Seviyesini Ölçmek İçin Herhangi Bir Dil Sınavı Belgesi Zorunlu mu?

Evet, geçerli bir dil belgesi zorunludur. Geçerli olan sınavlar şunlardır: YDS, e-YDS, YÖKDİL, TOEFL. IAESTE ve IELTS belgeleri kabul edilmemektedir.

Protokol Listesindeki Öğrenci Değişimi Bölümünde Yer Alan “X” İşareti Ne Anlama Gelmektedir?

Bahsi geçen kurumla öğrenci değişimi yapılamayacağı anlamına geliyor.

Mevlana Değişim Programı Takvimi Ne Zaman, Nerede Duyurulur?

Değişim takvimi her yıl YÖK tarafından ilan edilmektedir. İlgili diğer duyuruları ve haberleri Mevlana Değişim Programı adına açılmış resmi websitesinden takip edebilirsiniz.

İlgili web sayfasına ulaşmak için buraya tıklayınız.

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor?

Değerlendirmede başvuru şartlarına sahip, başvuruda bulunan öğrencilerin not ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının % 50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin genel not ortalaması hesaplanır ve sıralama yapılarak seçim gerçekleştirilir.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?

Başvuru süreci bittikten sonra 3 ay içinde açıklanıyor.

Başvuru Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

Başvuru sonuçlarını öğrencisi olduğunuz üniversitenin internet sayfasından öğrenebilirsiniz. Zihninize takılan diğer tüm sorular içinse fakültenizin Mevlana Koordinatörlüğüne başvurabilirsiniz.

“Nihai Liste”, “Ön Değerlendirme Listesi”, “Başvuru Listesi” İfadeleri Ne Anlama Geliyor?
 • Başvuru Listesi: İlgili akademik yıl için birimimize iletilen tüm başvuruların listesidir.
 • Ön Değerlendirme Listesi: Yürütme Kurulu Kararları ve Öğrencilerin başvuru puanları dikkate alınarak, bölüm içinde değerlendirmelerin yapıldığı bir listedir. Bu liste YÖK’e gönderilir.
 • Nihai Liste: YÖK’ün onayladığı listedir.
Mevlana Değişim Programı’na Katılan Öğrencilerin Alacağı Burs Miktarları Ne Kadardır?

Ülkelere göre belirlenmiş burs miktarlarına YÖK’ün web sayfasından erişilebileceğiniz gibi, öğrencisi olduğunuz fakültenin Mevlana Değişim Programı Birim ofisine de danışabilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Değişime Katılan Öğrenciler İçin Hangi Not ve Kredilendirme Sistemi Kullanılacaktır?

Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumları imzaladıkları protokolde karşılıklı olarak mutabık kaldıklarını beyan etme şartıyla, ortak bir kredilendirme sisteminde anlaşabilecekleri gibi, AKTS kredilendirme sistemini de değişimde esas alabilirler. Ancak öğrenim protokollerinde, öğrencilerin aldıkları derslerin ulusal kredilendirme karşılıkları da açıkça gösterilir.

Değişim İçin Bir Yükseköğretim Kurumuyla Protokoller, Üniversite Bazında mı Yoksa Bölüm Bazında mı İmzalanır?

Yükseköğretim kurumları yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol imzalarken Hangi bölümlerde, ne kadar öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yapacaklarını belirteceklerdir.

Mevlana Değişim Programı ile Hangi Ülkelere Gidilebilir?

YÖK Yürütme Kurulu Kararları ile ilan edilen tüm ülkelere gidebilirsiniz. İlgili ülkeleri, bağlı olduğunuz fakültenin Mevlana Değişim Programı Birimi ofisinden öğrenebilirsiniz.

Protokol İmzalamak İstediğimiz Yükseköğretim Kurumunun İsmi Web Sayfasında Yayımlanan Listede Yoksa Ne Yapmalıyız?

Tanınırlığı sorgulanmak istenen üniversitenin adı ve bulunduğu ülke bilgisi, tanınırlık dilekçesi oluşturulmak üzere bölüm koordinatörleri tarafından Mevlana Değişim Programı Birimine sunulmalıdır.

Protokol İmzalayacağımız Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarının Devlet ya da Özel Üniversite Olmalarıyla İlgili Bir Sınırlama Var mı?

Protokol yapacağınız yurt dışındaki yükseköğretim kurumunun devlet ya da özel olmasına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

2021-2022 Döneminde Mevlana Değişim Programı Olacak mı?

Covid-19 pandemisinin yarattığı küresel risklerden ötürü 2020-2021 yılında Mevlana Değişim Programı’nın askıya alındığı duyurulmuştu.

2021-2022 yılında da mevcut riskler göz önüne alınarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 22.01.2021 tarihli toplantısında Mevlana Değişim Programı’nın, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da askıya alınmasına karar verilmiştir.

İlgili duyuruya ulaşmak için buraya tıklayınız.

Mevlana Değişim Programı YÖK İletişim Bilgileri
 • e-Posta:   mevlana@yok.gov.tr
 • Twitter:  @mevlanadegisim
 • Adres: Üniversiteler, 1600. Cad. No:10, 06800 Çankaya/Ankara. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Akademik Değişim Destek ve Lisans Tamamlama Birimi)
Programla İlgili Daha Fazla Bilgiye Nereden Ulaşılabilir?

Öğrencisi olduğunuz ya da görev yaptığınız yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı Birimi ofisinden yararlanabileceğiniz gibi, YÖK Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğünden veya https://mevlana.yok.gov.tr/ internet adresi üzerinden programla ilgili zihninize takılan tüm pürüzleri giderebilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Mevlana Değişim Programı ile ilgili aday öğrencinin/akademisyenin kendisinin hazırlaması gereken herhangi bir dilekçe veya form yoktur. Doldurulması gerekli olan tüm belgeleri, YÖK kendi web sayfasında yayımlamıştır. İlgili belgelere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Mevlana Değişim Programı – Dilekçe ve Formlar
Belgeler
Mevlana Değişim Programı Protokolü ve Eki
Tanınma Talep Dilekçesi
Uygunluk Denetim Belgesi
 
Öğrenci
Öğrenci Bilgi Formu
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi
Öğrenci Nihai Raporu
Öğrenci Katılım Belgesi
Öğrenci Beyannamesi
Öğrenci Kabul Belgesi
Öğrenci Başvuru Formu
Aday Öğrenci Başvuru Formu
Öğrenim Protokolü
 
Öğretim Elemanı
Öğretim Elemanı Bilgi Formu
Öğretim Elemanı Nihai Rapor Formu
Öğretim Elemanı Katılım Belgesi
Öğretim Elemanı Hareketlilik Programı
Öğretim Elemanı Yükümlülük Sözleşmesi

Diğer değişim programları ile ilgili içeriklerimize aşağıdaki bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz:

Scroll to Top