Erasmus Başvurusu Dilekçe Örneği

Erasmus Nedir?

Erasmus+ ProgramıErasmus+ Öğrenci Değişim Programı veya Erasmus+ Projesi (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students); yükseköğretim kurumlarının iş birliğini, öğrenci ve akademisyenlerin kısa süreli olarak bu iş birliği çerçevesinde farklı ülke ve üniversitelerde deneyim kazanmasını teşvik eden Avrupa Birliği projesidir.

Program, 1987 yılında bir öğrenci hareketlilik programı olarak “Erasmus” adıyla başlamış; eğitimin diğer alanlarını ve gençliği de kapsayarak sürekli gelişmiş ve yedişer yıllık dönemlerle “Socrates”, “Leonardo da Vinci”, “Hayat Boyu Öğrenme” ve “Gençlik” adı altında uygulanmıştır. Program 2014 ve sonrasında “Erasmus+” altında yapılandı.

Konuya ilişkin birçok detaya ve ilgili dilekçe örneğine yazımızın devamında ulaşabileceğiniz gibi, kayıtlı olduğunuz üniversitenin web sayfasından, danışmanınızdan veya Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü’nden gerekli bilgileri elde edebilirsiniz.

Erasmus Avrupa Staj Konsorsiyumu Nedir?

Erasmus Avrupa Staj Konsorsiyumu ile ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılarak Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine yurt dışında, alanında önde gelen sanayi kuruluşları ve işletmelerde konsorsiyum tarafından staj imkânları sağlanmaktadır. Öğrenciler kariyer hedeflerine uygun iş tecrübesi kazanabilecekleri kurumlarda staj olanağı bulacaklardır. Öğrencilerin ileride çalışacakları veya faaliyette bulunacakları sektörleri tanımaları, sektörün ihtiyaç duyduğu iş gücü profiline uygun, becerileri gelişmiş mezunlar kazandırılacak ve öğrencilerin girişimcilik potansiyellerinin açığa çıkmasına destek olunacaktır. Konsorsiyum kapsamında Erasmus staj hareketliliklere katılan öğrencilerin, bu deneyimleri sonrasında gelecekte ilgili sektörlerde istihdam edilebilmesine yönelik bir iş havuzu oluşturulacaktır.

Öğrenim Anlaşması Nedir?

Öğrenim anlaşması gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.

Erasmus Programı Çerçevesinde Yurt Dışında Ne Kadar Kalınabilir?

Erasmus programında öğrenci öğrenim hareketliliği süresi asgari 3 ay ile azami 12 ay arasında değişmektedir.

Erasmus Öğrencisi Olarak Gidilen Üniversitede Kayıt Parası Ödenir mi?

Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

Erasmus Programına Kabul Edilince, Kredi Yurtlar Kurumundan Alınan Kredi Kesilir mi?

Hayır krediniz kesilmez. Erasmus+ programından yararlanan öğrencilerin başka kurumdan aldığı hiçbir burs/kredi kesilmez.

Erasmus Öğrencisi Olarak Tamamlanması Gereken Belgeler Nelerdir?

Learning Agreement, Yurtdışı Eğitim Amaçlı Genel Sağlık Sigortası Policesi (Almanya için AT11 Belgesi), Katılım Sertfikası,Pasaport Giriş-çıkış sayfasının fotokopisi, Transcript of Records, Nihai Rapor Formu gibi gitmeden önce, oradayken ve döndükten sonra tamamlaman gereken birçok belge bulunmaktadır. Belgeler için gidiş öncesi ve dönüş belgeleri hakkında katılımcılara bilgilendirme maili ilgili Danışmanlar tarafında iletilmektedir. Ayrıca herhangi bir sorunda bulunduğunuz üniversitenin web sayfasına veya bölümünüzün Erasmus Koordinatörlüğü’ne danışabileceğinizi hatırlatmak isteriz.

Pasaport ve Vize İşlemlerini Kim Düzenlemektedir?

Pasaport ve vize işlemleri öğrencilerin sorumluluğundadır.

Erasmus Öğrencisi Seçildikten Sonra Ne Zaman Erasmus Hibesi Alınmaktadır?

Seçilen öğrencilere ödemeler iki taksitte yapılır. Öğrencinin gitmesi öngörülen süreye göre hesaplanan toplam hibenin 135 günü aşması takdirde sadece 135 günün %80’i oranında – Ulusal Ajans tarafından üniversite hesabına geçirildikten sonra –  ilk ödeme olarak verilir. İkinci taksit ise, öğrenim dönemi sonunda “katılım sertifikası”nda yer alan ve pasaport giriş-çıkış tarihleri kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak  Hibe Sözleşmesinde yer yapılır. Kasıtlı olarak sorumluluklarını yerine getirmeyen öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması; veya yapılmış bulunan ödemesinin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. 

Gidilmek İstenilen Üniversiteyle Nasıl Bağlantı Kurulur?

Uluslararası İlişkiler  Ofisi’nden ilgili kontak kişilere ilişkin bilgi alabilir ve e-posta yollayabilirsiniz. Bu kişiler, Partner Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Ofisi yetkilileri veya gideceğiniz bölümün Erasmus Koordinatörleridir. Ofis yetkilileri daha çok süreçle ilgili bilgi verirken, dersler ve ECTS kredileri ile ilgili bilgiler Bölüm Koordinatörlerinden sağlanmaktadır.

Erasmus Öğrencileri Neye Göre Seçilmektedir?

Üniversiteden üniversiteye değişse de başvurucak öğrencilerin Genel Not Ortalaması (GNO) Lisans Öğrencileri için minimum 2.50/4.00; Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri için minimum 3.00/4.00 olmalıdır.

Erasmus Başvurusu Niyet Mektubu (Erasmus – Letter of Intent)

Niyet Mektubu (Letter of Intent), Erasmus+ değişim programı kapsamında Avrupa’da öğrenim görmek üzere değişim hakkı kazanan öğrencilerin, kazanmış olduğu üniversiteye verilmek üzere gitme sebebini ve neden gideceği üniversiteyi şeçtiğini anlatan mektup.

Erasmus için yazılacak niyet mektubu, lisansüstü başvurular kadar titizlik gerektirmese de önemsiz olmadığı da vurgulanmalı.

Yazımızın sonunda, Erasmus başvurusunda gerekli olabilecek başvuru dilekçesinin yanı sıra Kilis 7 Aralık Üniversitesinin internet sitesinden edinilmiş niyet mektubu örneğine de göz atabilirsiniz. Öte yandan, niyet mektubunda kişisel deneyimlerinize göre ilgili değişiklikleri yapmanız; hatta mümkünse bu örnek mektubu, kendi niyet mektubunuzu yazarken sadece fikir almak için kullanmanız oldukça önem arz etmektedir.

Erasmus Başvuru Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Erasmus başvuru dilekçesinde öğrencisi olduğunuz ilgili fakülte ve bölümünüze hitap ederek başlamalısınız. Sonrasında kabul aldığınızı belirten birkaç tümce yazmalı ve program detaylarını paylaşmalısınız. En sonda da detaylı şekilde yazılacak öğrenci bilgileri ve imzayla dilekçe hazır hale getirilebilir. İlgili dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Not 1: Bazı üniversiteler, Erasmus başvuruları için Öğrenci İşlerinden veya Erasmus Koordinatörlüğü’nden temin edilmek üzere kendi özel formlarının doldurulmasını talep etmektedirler. Bu durumda ek bir dilekçe yazmaya gerek kalmayacaktır.

Not 2: İlgili dilekçe örneği, Yıldız Teknik Üniversitesinin internet sitesinde sunmuş olduğu dilekçeden yararlanılarak sizlere sunulmuştur.

Erasmus Başvurusu Dilekçe Örneği
Erasmus Başvurusu Niyet Mektubu Örneği

Erasmus Başvuru Sürecinde Faydalı Olabilecek Diğer Kaynaklar:

Scroll to Top