Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dilekçe Örneği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dilekçe Örneği Bezmialem Üniversitesine yapılacak yazılı müracatlar için örnek bir dilekçedir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Kuruluşu 1845 yılına dayanan ve Osmanlı döneminden beri sağlık hizmetleri sunan köklü bir kuruluştur. 2010 yılında ünvanı Bezmialem Vakıf Üniversitesi olarak düzenlenen kurum halen kuruluşundan beri hizmet sağlamakta olduğu İstanbul Fatih Vatan Caddesi bölgesinde hizmet sunmaktadır.

Kurumsal olarak Türkiye Cumhuriyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet göstermekte olan bir Vakıf Üniversitesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi 700 den fazla akademisyen ile hem modern tıp bilimleri eğitimi hemde hastane hizmetlerini sürdürmektedir. Bünyesinde tam teşekküllü üniversite hastanesi , Tıp Fakültesi , Diş Hekimliği Fakültesi , Eczacılık Fakültesi , Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Meslek Yüskek Okulu bulunmaktadır.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dilekçe Örneği yazımızda Üniversitenin adres ve iletişim bilgilerini , dilekçe yazımı konusunda temel bilgileri , metin olarak şablon bir dilekçe ve word pdf formatlarında indirebileceğiniz dilekçe örneği paylaşıyor olacağız.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Adres ve İletişim Bilgileri

Türkiye Cumhuriyeti Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Adresi : Topkapı Mahallesi Adnan Menderes Vatan Bulvarı FATİH / İSTANBUL

Kayıtlı Eposta Adresi : bvu@hs02.kep.tr

Eposta Adresi : info@bezmialem.edu.tr

Telefonu : +90 212 523 22 88

Faks Numarası : +90 212 453 18 70

Web Sitesi : https://bezmialem.edu.tr/

Akademik Birimler

Türkiye Cumhuriyeti Bezmialem Vakıf Üniversitesi Aşağıda belirtmiş olduğumuz akademik ve idari birimler üzerinden eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yazılı başvurularınızda başvurunuzu hangi makama yapacaksanız ilgili makama hitaben dilekçe yazmanızın daha sağlıklı olacağını unutmayınız. Tüm başvuruların Rektörlük makamına yapılması doğru değildir, Rektörlük ilgili dilekçeleri kendi görev alanı değilse ilgili birime sevk ederek orada işlem görmesini sağlamaktadır. Bu sebeple dilekçenizi hazırlarken hangi makamın ilgileneceğini belirledikten sonra ilgili makama hitaben yazınız.

Fakülteler
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Enstitüler
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü
Gastroenteroloji Enstitüsü

Kurullar
Klinik Araştırmalar Etik Kurulu
Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu

Yabancı Diller Bölümü
İngilizce Hazırlık Programı
Medikal İngilizce Programı

Bezmialem Vakıf Üniversitesine dilekçe nasıl yazılır ?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi resmi bir kamu kurumu olduğu için yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına , dilbilgisi kurallarına uygun biçimde Türkçe yazılması gerekmektedir. Dilekçeye eklenecek her tür bilgi ve belgenin de Türkçe olması gerekmektedir.

İlk başta hitap makamının doğru biçimde ifade edilmesi gerekmektedir. Başvuracağınız makamı belirledikten sonra hitap makamının tam ünvanına hitaben dilekçe yazınız, örneğin tıp fakültesi makamına dilekçe yazılacaksa “Türkiye Cumhuriyeti Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına ” hitabı doğru bir hitap örneğidir.

Dilekçe konusu resmi dilekçelerin tamamı için tavsiye edilmektedir ve bu bilgi dilekçenizi ne maksatla sunmuş olduğunuzun bir cümlelik özeti anlamına gelmektedir. Dilekçe konusu dilekçenizin tamamını okumadan ne maksatla sunmuş olduğunuzu yetkilere izah etmenizi sağlayan bir bilgidir.

Dilekçe metin kısmı ise dilekçeniz ile ilgili açıklamalarınızı , gerekçelerinizi , sunacağınız bilgileri ve isteminizi yazılı olarak ifade ettiğiniz kısımdır, paragraflar halinde anlaşılır net ve birbiri ile anlam bütünlüğü taşıyan bölümler şeklinde gerekli bilgileri ifade ediniz.

Son paragrafta isteminizi saygılı biçimde sunmanız gerkemektedir.

Tarih Kişisel Bilgiler ve ıslak imzanı zile düzenlediğinzi dilekçenizi ilgili makam veya sekreterliğine şahsen teslim ediniz.

Tüm dilekçelerin şahsen ilgili makama sunulması gerekmektedir, 18 yaşından küçükler ve dilekçe sunamayacak durumda olan kişilerin veli vasi yada kanuni temsilcileri dilekçe sunabilirler. Tüzel kişilerin dilekçelerini yalnızca kanuni temsilcileri sunabilir. Bir başkası adına dilekçe sunulamaz yalnızca noter vekaleti veya kanuni temsilcilik beyanı ile dilekçe sunulabilir. Vefat eden kişiler ile ilgili murisleri dilekçe sunabilir.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Dilekçe Örneği

Aşağıda sunulan iki adet dilekçe vardır birinci dilekçe ilk sayfadadır ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olduktan sonra raporlu olarak istirahat etmesi gerektiğini beyan ederek eğitim görmekte olduğu universiteye sunmak maksadı ile istirahat raporu belgesi talebini sunmaktadır.

İkinci dilekçe ise Bezmialem Vakıf Üniversitesi ne sunulmak üzere hazırlanmış boş bir şablon dilekçedir, yukarıdaki açıklamalarımızı dikkate alarak dilekçe hitap makamını , dilekçe konusunu , dilekçe açıklama ve bilgilerinizi düzenleyerek , istemlerinizi planlayıp yazarak hazrlamış olacağınız dilekçeyi ilgili makama sunabilirsiniz.
		Türkiye Cumhuriyeti Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
		........................ Hastanesi Başhekimliğine 


	Dilekçe Konusu : Ameliyat sonrası istirahat raporu istemimin sunulmasından ibarettir.	Üniversitenizin Tıp Fakültesinde ............... Tarihinde ............................. Ametliyatı oldum ve .................... günü taburcu olacağım. Tıbbi olarak en az .......... gün yatarak ve .......... gün konut içerisinde istirahat etmem gerektiğinin Sayın Doktor Hekim ................................ tarafından belirtilmiş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

	Eğitimimi ................ Üniversitesi .................... Fakültesi ..................... Bölümünde .......................... Öğrencisi olarak sürdürmekte olduğumdan , eğitimime tedavi sebebi ile ara vermek durumunda olacağımdan bir sağlık raporu sunmam gerekmektedir.

	Tıbbi istirahat zorunluluğumu gösterir sağlık raporu istemimi sunma maksadı ile ile kurumunuza yazılı olarak müracat etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim istirahat raporunun düzenlenerek tarafıma yazılı olarak teslimi için gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.

				


TC KİMLİK NO :
İSİM SOYİSİM : 
İKAMET ADRESİ : 
CEP TELEFONU : 
EPOSTA : 


						Tarih :
			
						İsim Soyisim : 
					
						İmza : 

		Türkiye Cumhuriyeti Bezmialem Vakıf Üniversitesi 
		....................................... Dekanlığına (HİTAP MAKAMINI YAZINIZ)


	Dilekçe Konusu : ...................DİLEKÇE KONUSU 1 CÜMLE İLE TALEBİNİZİ İZAH EDİNİZ. ............................................... DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1 2 PARAGRAF..............................


............................ SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLER VE GEREKÇELER VARSA 1 2 PARAGRAF ..............................


............................ DİLEKÇENİ İLE SUNMAKTA OLDUĞUNUZ TALEPLERİNİZİ İFADE EDİNİZ..............................	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.


TC KİMLİK NO :
İSİM SOYİSİM : 
İKAMET ADRESİ : 
CEP TELEFONU : 
EPOSTA : 


						Tarih :
			
						İsim Soyisim : 
					
						İmza : 
Scroll to Top