Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Dilekçe Örneği

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Dilekçe Örneği TOKİ ye yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği olarak sunulmuştur. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı olarak faaliyetini göstermekte olan ve temel görevi sosyal konut üretimi ve ihtiyaç sahibi yurttaşlara sunulması olan bir kamu kurumudur.

Düşük gelire sahip , herhangi bir konutu bulunmayan ve ihtiyaç sahibi ailelerin uygun bedel ve ödenebilir ödeme planları ile ev sahibi olmasını amaçlayarak kamu arazilerini , kamu özel sektör işbirliklerini yurttaş lehine uygulayarak ekonomik , güvenli yaşam alanları üreterek ve yurttaşlara sunarak toplumun yaşam kalitesini artırmayı görev edinmiştir.

Günümüze kadar yüzlerce projede onbinlerce konut üretimi tamamlanmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Ayrıca deprem ve benzeri afetler sonucunda zarar gören yurttaşlara da son derece hızlı çözümler üreterek toplumun yaralarını sarma konusunda da son derece aktif görev almaktadır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ 1984 yılında faaliyetlerine başlamıştır ve 500000 den fazla konut inşaası sadece son 10 yıllık dönemde tamamlanmış olup toplam sunulan konut sayısı bir milyonun üzerine çıkmıştır , ayrıca onbinlerce konutun inşaası yurt çapında devam etmektedir. Sadece istanbulda 100000 den fazla konut hak sahiplerine teslim edilmiş durumdadır.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Şehit Aileleri , Gaziler , Vazife Malülleri , Dul ve Yetimler , Engellilere öncelik vererek kontenjanlarının belirli bir bölümü tüm projeler içerisinde toplumun öncelikli ihtiyaç sahibi bireylerinin edinimine sunmaktadır.

TOKİ projelerinde bazı projeler alt gelir grubuna özel olarak planlanmaktadır, bu konutlar için belirli bir hane halkı toplam geliri kriteri bulunmaktadır, geliri bu seviye ve altında olan kişilerin yalnızca başvuru yapabilmesi ve ekonomik durumu zayıf olan yurttaşların yararlanaması hedeflenmektedir. Bu tip projelere daha yüksek gelir sahibi kişiler başvuru yapamazlar.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Adres ve İletişim Bilgileri

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Merkez Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800
Bilkent – Çankaya / ANKARA

Telefonu : +90 312 565 20 00

Çağrı Merkezi : 444 86 54

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binası Adresi : Halkalı Atakent Mahallesi 221. Sok. No:5
(Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi karşısı)
34307 Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına Dilekçe Nasıl Yazılır ?

TOKİ Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bir kamu kurumudur bu sebeple yazılan dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması , Türkçe olarak yazılması ve dilbilgisi kurallarına uygun şekilde kaleme alınması gerekmektedir.

Kısaca genel şartları belirtmek gerekirse yazılacak dilekçelerin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı görev konusunda olması beklenmektedir, yani TOKİ sorumluluğunda olmayan konularda kuruma başvuru yapılması bir netice vermemektedir, tüm dilekçelerin TOKİ nin görev alanına giren ilgili konularda istekleri sunma amacı ile sunulması gerektiği unutulmamalıdır.

Dilekçe ile sunulan istemin kabul edilebilir ve karşılanabilir bir istem olması gerektiği unutulmamalıdır.

Dilekçe yazımına başlarken hitap makamı olarak Toplu Konut İdaresi Başkanlığına yada başvuru yapılan idari birimin makamına sunulması gerekmektedir.

Hemen altına dilekçe konusu başlığına dilekçenin hangi maksatla sunulduğunu ifade eden bir cümlelik bir dilekçe konusu yazılması daima tercih edilmelidir. Burada mantık dilekçenin tamamını okuma gereği olmadan dilekçenin hangi maksat ile sunulduğunun yetkililer tarafından anlaşılabilmesinin sağlanmasıdır.

Daha sonraki kısım dilekçenin metin kısmıdır burada paragraf yapısında mantıklı , anlaşılır ve net ifadeler ile kaleme alınmış birkaç paragraf halinde dilekçe açıklamaları , sunulması gereken bilgiler ve talepleriniz ayrı paragraflar ile sunulmalıdır ve dilekçe kişisel bilgiler ve ıslak imza ile tamamlanmalıdır.

Dilekçe kuruma şahsen teslim edilmelidir, başkası adına dilekçe sunulması belirli şartlara bağlıdır, bunlar 18 yaşından küçükler için velileri, kısıtlama kararı bulunan ve herhangi bir şekilde vasi kanuni temsilci veya kayyım atananlar için kanuni temsilcileri , tüzel kişiler ve kurumlar için kanuni temsilcileri başvuru yapabilmektedir, bu durumlara ek olarak noterden kamu kurumlarında temsil ve yazışma vekilliği verilmiş vekiller de yazılı başvuru yapabilmektedir. Başkası adına veya kurum namına yapılan tüm başvurularda kişinin temsil yetkisini gösterir belgeleri sunması beklenmektedir.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Dilekçe Örneği

Aşağıda örnek bir Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ Dilekçe Örneği bulunmaktadır, bu dilekçe şablon bir dilekçedir, yazımı için parantez içerisindeki bölümlere ilgili bilgiler yazılmalıdır. Sırası ile ;

Dilekçe konusu dilekçenin maksadını bir cümle ile ifade eden bir bilgidir, ……………… konusunda istemimin sunulmasından ibarettir gibi bir konu ifadesi yeterlidir.

Dilekçe açıklamaları , sunulması gereken bilgiler ve istemler ayrı paragraflar olarak anlaşılır ifadeler ile ilgili hususların yazılı olarak belirtilmesi için kullanılmalıdır.

Kişisel bilgiler ve gerekli ek bilgiler varsa sunulmalıdır. Islak imzalı olarak şahsen teslim edilmelidir.

Eklenecek belgeler dilekçe sonuna ekler başlığı eklenerek maddeler halinde belirtilmeli ve dilekçe ile beraber sunulmalıdır.

Bazı dilekçelerin PTT ile iadeli taahhütlü olarak gönderimi kurum tarafından kabul edilebilmektedir, kurum ile iletişime geçerek posta yolu ile dilekçenizin kabul edilip edilmeyeceği bilgisini alarak başvurunuzu posta yolu ile gönderebilirsiniz.

		TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞINA


	
DİLEKÇE KONUSU : (.......DİLEKÇE KONUSUNU YAZINIZ.....)(.......DİLEKÇE AÇIKLAMALARINI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ........)
(.......SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ........)

(.......DİLEKÇE İLE SUNDUĞUNUZ TALEPLERİNİZİ PARAGRAF OLARAK YAZINIZ........)	Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum taleplerim için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Proje Adı:
İkamet Adresi :
Telefon Numarası : 
Eposta Adresi : 

						Tarih : 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Edevlet Üzerinden sunulan hizmetler :

TOKİ tarafından Edevlet üzerinden sunulan hizmetlere https://www.turkiye.gov.tr/toplu-konut-idaresi-baskanligi-toki adresi üzerinden ulaşılabilmektedir , şuanda aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır.

 • Arsa Kredisi Ödeme Planı Sorgulama
 • Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
 • Konut Kredisi Sorgulama
 • Hak Sahiplerine Teslim Edilmiş Konutlardaki İmalatlarla İlgili Şikayet İşlemleri
 • Konut ve İş Yeri Başvurusu
 • Konut ve İş Yeri Ödeme Planı
 • Konut ve İş Yeri Emlak Vergisi Sorgulama
 • Kuralı Satış Projelerinde kura sonuçlarının sorgulanması
 • Restorasyon Kredisi Ödeme Planı Sorgulama
 • Talep Toplama Projelerinde kura sonucu ve hak sahipliği sorgulama
 • Tapu Devri İşlemleri

Scroll to Top