Toprak Mahsulleri Ofisi Dilekçe Örneği

Toprak Mahsulleri Ofisi Dilekçe Örneği TMO ne yapılacak yazılı başvurular için dilekçe örneği olarak sunulmuştur. Kuruma yapacağınız müracatlarda örnek dilekçe olarak kullanabileceğiniz Toprak Mahsulleri Ofisi Dilekçe Örneği metin , word ve pdf formatlarında yazımızın devamında bulunmaktadır.

Toprak Mahsulleri Ofisinin temel görevi faaliyet konusunda bulunan tarımsal ürün piyasasını üretici ve tüketici lehine korumak ve denetlemek. Olağanüstü durumlar için toplumun tarımsal ürün ihtiyaçlarını temin etmek ve bulundurmak. Ekimi devlet denetiminde olan tarımsal ürün türlerinin denetlenmesi ve Devlet tekeli uygulanan ürünlerin işletilmesidir. Hububat başta olmak üzere tarımsal ürün piyasalarında istikrar ve güven ortamı sağlamak, ihtiyaçlara göre tarım politikalarının oluşturulmasına destek vermek de Toprak Mahsulleri idare konuları arasında yer almaktadir.

İdari yapı olarak Toprak Mahsulleri Ofisi bir kamu kurumudur ve Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olarak görevini sürdürmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Adres ve İletişim Bilgileri

Toprak Mahsulleri Ofisi Adresi : Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi Numara 18 Posta Kodu 06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA

Telefon Numarası : +90 312 416 30 00

Web Sitesi : https://www.tmo.gov.tr/

Kayıtlı Eposta Adresi : tmo.genelmudurluk@hs03.kep.tr

Genel Müdürlük Telefon Rehberi Erişim linki : https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/iletisim/GenelMudurlukTelefon.pdf

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne Bağlı Taşta Teşkilatı Adres ve İletişim Bilgileri Sayfaları Erişim Linki : https://www.tmo.gov.tr/Upload/Document/iletisim/tasrailetisim.pdf

Toprak Mahsulleri Ofisine Dilekçe Nasıl Yazılır ?

Toprak Mahsulleri Ofisi bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin belirtli şartlara uygun şekilde yazılması beklenmektedir. Kısaca bahsetmek gerekirse yazılacak dilekçelerin Türkçe olması , Türk dilbilgisi kurallarına uygun biçimde yazılması ve resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde yazılması gerekmektedir.

Ayrıca Toprak Mahsulleri Ofisine yapılacak yazılı başvuruların kurum görevleri konusunda olması beklenmektedir, kurumun görev ve yetki alanı dışında veya kabul edilmesi mümkün olmayan talepleri içeren dilekçelere beklenen yanıt verilmemektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisine yazılacak dilekçelerde öncelikle hitap makamı doğru belirlenmelidir, Kurumun Ankara merkezine veya Ankara ek tesislerine yapılacak başvurularda kurum genel müdürlüğü makamına dilekçe sunulması makuldür, bu dilekçelerde hitap makamı “Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne” olarak düzenlenebilir.

Taşra Teşkilatını oluşturan merkezlere yapılacak başvurularda Başmüdürlüklere veya ajanslara yapılan başvurularda ilgili idari birime hitaben dilekçe yazılması daha yerinde olur. Örneğin bir Başmüdürlüğe yapılan yazılı başvuruda hitap makamı ” “Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ……………………… Başmüdürlüğüne ” olarak yazılırken bir ajansa yapılacak başvuruda hitap makamı ” “Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ……… Ajansı Müdürlüğüne” olarak yazılabilmektedir. Ayrıca Kurumun idare yapısı içerisinde Şube Müdürlükleri de bulunmaktadır, Şube müdürlüklerine yazılacak dilekçelerde de “Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü …………. Şube Müdürlüğüne” hitabı tercih edilmelidir.

Kurumun teşkilat yapısı yukarıdaki adres ve iletişim bilgileri başlığı içerisinde bulunan erişim linkleri ile erişilebilen sayfalarda mevcuttur.

Hitap makamının altına dilekçe başlığı olarak dilekçe ile sunulan istemin ifade edilmesi beklenmektedir.

Dilekçe metin bölümünde kuruma sunulacak isteminiz ile ilgili açıklamalarınızı , sunmanız gereken bilgileri ve gerekçelerinizi yazılı olarak ifade etmeniz beklenmektedir. En son paragraf olarak taleplerinizi ifade ettiğiniz bir paragraf yer almalıdır.

Dilekçenizi kişisel bilgileriniz ve ıslak imzanız ile tamamlayarak kurumda hitap ettiğiniz makamın adresine giderek şahsen sunmanız beklenmektedir. 18 yaşından küçükler için velileri yazılı başvuru yapabilmektedir. Kanunen kısıtlama kararı verilen , vasi , kayyım yada kanuni temsilci atanmış kişiler için kanuni temsilcisi yazılı olarak başvuru yapabilmektedir. Tüzel kişi ve kurumlar için yalnızca kanuni temsilcileri başvuru yapabilmektedir. Bu gibi durumlar dışında başkası adına başvuru yapılabilmesi için vekaletname düzenlenmiş olması gereklidir. Kuruma başkası adına veya temsilci olarak başvuru yapılırken temsil yetkisini gösterir belgeleri sunmanız beklenmektedir.

Toprak Mahsulleri Ofisi Dilekçe Örneği

Aşağıda Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsülleri Ofisine yazılmış bir dilekçe örneği paylaşılmıştır. Parantez içerisindeki açıklamaları okuyunuz, anlayınız, daha sonra silerek ilgili bilgileri uygun yazı veya paragraf olarak ilgili kısma yazınız ve dilekçenizi hazırlayınız.

Sırası ile hitap makamı , dilekçe başlığı , açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve taleplerinizi yazdıktan sonra ıslak imzalı olarak şahsen müracat yapınız.

(!.....PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ , SİLİNİZ VE GEREKLİ BİLGİLERİ İLGİLİ YERLERE YAZINIZ.....!)

(!.....YAZILI BAŞVURU YAPILAN BİRİME HİTABEN DÜZENLEYİNİZ.....!)


		TÜRKİYE CUMHURİYETİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
		GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
		......................... BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
		......................... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
		......................... AJANS MÜDÜRLÜĞÜNEDİLEKÇE KONUSU : ............................................. konusundaki istemimin sunulmasından ibarettir.
	
	(.........DİLEKÇE İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARINIZI PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ ........)

	(.........DİLEKÇE İLE İLGİLİ SUNMANIZ GEREKEN BİLGİLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ ........)

	(.........DİLEKÇE İLE İLGİLİ TALEPLERİNİZ İLE İLGİLİ GEREKÇELERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ ........)

	(.........DİLEKÇE İLE İLGİLİ TALEPLERİNİZİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ ........)	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlarda gereğini saygılarım ile arz ederim.


İsim Soyisim : 
TC Kimlik No :
Doğum Tarihi : 
Doğum Yeri : 
İkamet Adresi : 
İşyeri Adresi : 
Telefon :
Eposta Adresi : 				

							Tarih:
							İsim Soyisim : 
							İmza :


		

Türkiye Cumhuriyeti Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü TMO tarafından sunulmakta olan çeşitli hizmetler Edevlet üzerinden de sunulmaktadır, Edevlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra https://www.turkiye.gov.tr/toprak-mahsulleri-ofisi adresini ziyaret ederek bu hizmetlerden faydalanma şansınız vardır.

Ayrıca TMO web sitesi üzerinden Ürün Alım Randevusu , Ödeme Sorgulama , Haşhaş Üretimi Başvuru Sistemi , Elüs Durum Sorgulama , Yem Fabrikaları elektronik satış platformu , Alım Satım sistemine giriş yapılabilmektedir. Kullanıcı adı şifre ve kullanım ile ilgili kuruma müracat edilmesi tavsiye olunur.

Scroll to Top