Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT Dilekçe Örneği

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT Dilekçe Örneği TRT ye yapılacak yazılı başvurularda kullanılabilecek bir dilekçe örneğidir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT gelişen teknolojinin iletişim dünyasını hızla geliştirdiği ve değiştirdiği 60 lı yıllarda ülkemize televizyon yayınlarının başlaması ve radyo yayınlarının yaygınlaşması ile beraber kurulan bir kamu kurumudur. 1964 yılında kurulmuş olan TRT 1974 yılında tarafsız bir kamu iktisadi kuruluşu olarak tanımlanmıştır.

1990 lı yıllara gelindiğinde uygun mevzuat ve yayın sistemlerinin ülkeye getirilmesi , uydu yayınlarına başlanması ve uydu alıcılarında piyasaya çıkmaya başlaması ile hızla özel televizyonların kurulduğu döneme girilmiş oldu. Bu yıllara kadar TRT yalnızca yayın yapmakta olan Devlet kanalı olarak hizmetine devam etmiştir.

Geçen yıllarda ondan fazla kanal ve radyo , internet üzerinden yayın yapılması , dünyaya farklı dillerde yayınlar yapılabilmesi ve uydu yayınları ile Türkiye sınırlarını aşan ve birçok kıtadan canlı olarak izlenebilen bir iletişim devi olan TRT günümüzde de faaliyetini sürdürmektedir.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT Yayınları

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu günümüzde TRT1 Genel Aile Temalı yayınlar ve haber yayınları, TRT Haber haber odaklı yayınlar, TRT Spor müsabakaları ve spor haberleri, TRT Belgesel çok dilli belgesel yayınları, TRT Çocuk çağdaş Türk çocuklarının eğlence ve gelişimi odaklı çocuk yayınları, TRT Müzik Türk ve Dünya müziği yayınları , TRT Avaz Türk dünyası , Uzakdoğu ve Balkan çoğrafyasına Türk Cumhuriyetleri ve Kültürleri konularında çok dilli yayınlar yapmaktadır , TRT Kurdi Kürtçe yayınlar yapmaktadır, TRT Türk Dünyaya ağırlıklı olarak Türk Dünyası ve Kültürü hakkında yayınlar yapmaktadır, TRT3 Parlamento Yayınları ve TRT Spor kanalı dönüşümlü olarak yayın yapmaktadır, TRT World Dünyaya tamamen ingilizce olarak yayın yapmaktadır. TRT Arabi Dünyaya arapça yayın yapmaktadır.

TRT Tarafından yayın yapmakta olan Radyolar ise ; TRT Radyo 1 Eğitim kültür ve haber konularına odaklı yayın yapmaktadır, TRT FM genel radyo yayıncılığı , TRT Radyo 3 Ağırlıklı olarak yabancı geçmişten günümüze müzik yayınları yapmaktadır, TRT Radyo Haber Haber radyosu olarak yayın yapmaktadır. Türkiyenin Sesi Radyosu daha çok yurtdışı ağırlıklı Türkiye haberleri yayınlamaktadır, TRT Memleketim FM Türkiyenin kültür renklerini konu alan radyo yayını yapmaktadır. TRT Nağme TRT Arşivinden ve kültüründen harmanlanan radyo yayını yapmaktadır. TRT Türkü Türkü türü ağırlıklı yayın yapmaktadır. Bunlara ek olarak TRT Antalya , TRT Çukurova , TRT GAP Diyarbakır, TRT Trabzon ve TRT Erzurum radyoları da 1960 lı yıllardan beri kesintisiz olarak yayınlarını sürdürmektedir.

TRT Yayınlarına Erişim

TRT Yayınları Karasal yayın , Uydu yayını , İnternet , Tüm yayın platformları üzerinden izlenebilmektedir.

TRT Yayınlarının güncel uydu frekansları için TRT Uydu Frekansları Listesi sayfasını inceleyiniz.

TRT Yayınlarını canlı izlemek için TRT Canlı İzleme websitesini ziyaret ediniz.

TRT Radyolarını canlı dinlemek için TRT Radyo Dinleme web sayfasını ziyaret ediniz.

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Adres ve İletişim Bilgileri

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Adresi : TRT Genel Müdürlüğü Binası Turan Güneş Bulvarı OR-AN ANKARA

TRT Santral Telefonu : +90 312 463 43 43

Alo TRT Hattı : 444 0 878

TRT İstanbul Müdürlüğü Telefonu : +90 212 232 12 00

TRT İzmir Müdürlüğü Telefonu : +90 232 411 40 00

TRT Antalya Müdürlüğü Telefonu : +90 242 345 42 00

TRT Çukurova Müdürlüğü Telefonu : +90 324 231 22 22

TRT Diyarbakır Müdürlüğü Telefonu : +90 412 223 19 71

TRT Erzurum Müdürlüğü Telefonu : +90 442 317 10 10

TRT Trabzon Müdürlüğü Telefonu : +90 462 248 79 26

TRT Verici İşletmelerinden Sorumlu Müdürlük Telefonu : +90 312 463 53 11 

Güncel Telefonlar ve Adresler için : TRT İletişim Bilgileri sayfasını ziyaret ediniz.

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna nasıl dilekçe yazılır ?

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu bir kamu kurumudur ve yazılacak dilekçelerin resmi dilekçe yazımı kurallarına uygun biçimde ve Türkçe yazılması gerekmektedir.

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu yalnızca kendi görevi olan konularda sunulan dilekçelere yanıt verebilmektedir, görevi haricinde bir konuda sunulacak dilekçeler ile ilgili işlem yapılmayacaktır.

TRT dışındaki yayınlar ile ilgili şikayet ve başvurular için RTÜK’e müracat edilmesi gerekmektedir, TRT ye yalnızca TRT nin sorumluluğundaki yayınlar ile ilgili başvuru yapılmalıdır.

Dilekçenin nasıl yazılması gerektiği hakkında kısa bir bilgilendirme aydınlatıcı olacaktır; TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu dilekçe yazılması gerektiğinde hitap makamı kurumun tam ünvanı olan “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğüne” olarak kullanılmalıdır, herhangi bir il müdürlüğü “Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ……………………… Müdürlüğüne” olarak kullanılmalıdır.

Tüm kamu kurumlarına yazılan dilekçelerde olduğu gibi TRTye sunulacak dilekçelerde de bir dilekçe konusu sunulması son derece faydalıdır, TRT büyük bir kurumdur ve dilekçenin hangi konuda sunulduğunun kolaylıkla belirlenmesi hangi birim tarafından değerlendirileceği konusunda karar verme konusunda faydalıdır. Bu sebeple hitap makamından hemen sonra dilekçe konusu başlığı yanına bir cümle ile dilekçenin ne maksatla sunulduğunu ifade etmek yerindedir.

Sonraki kısım paragraf yapısında yazacağınız açıklamalar , bilgiler , gerekçeler ve talepler bölümleridir, ayrı paragraflar olarak dilekçenizde sunduğunuz talepleriniz ile ilgil açıklamaları, gerekçelerinizi ve bilgilerinizi yazdıktan sonra son paragrafta taleplerinizi sunmanız beklenmektedir.

Dilekçenin son kısmında kişisel bilgiler tarih ve ıslak imza ile dilekçe tamamlanmalıdır.

Dilekçe yazımı temiz boş bir kağıda elyazısı veya herhangi kalıcı yazı yazan cihaz ile yapılabilir. Latin harfleri ile Türkçe yazılması , yazıların okunaklı ve kalıcı bir şekilde yazılması , silinememesi değiştirilememesi , açık ve anlaşılır bir dille kaleme alınması yeterlidir.

Dilekçeler kuruma şahsen sunulmalıdır , 18 yaşından küçükler için velileri , Vasi Kayyım veya Kanuni temsilci atanmış kişiler için yasal temsilcileri başvuru yapabilmektedir, tüm kurumlar için resmi temsilcileri başvuru yapabilmektedir, bunun dışında bir başka kişi adına başvuru yapılabilmesi için vekaletname gerekmektedir. Biri adına başvuru yapıldığı durumda temsil etme yetkisini gösterir belgenin dilekçeye eklenmesi gerekmektedir.

TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Dilekçe Örneği

Aşağıda 2 sayfaya ayrı ayrı yazılmış iki adet dilekçe bulunmaktadır. Bunlardan birinci sayfadaki boş ve şablon bir TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Dilekçe Örneğidir, bu dilekçe üzerinde parantez içerisinde yazılmış bilgilendirmelere dikkat ederek ilgili açıklamayı önce okuyunuz, sonra silerek ilgili alana gerekli yazımı yaparak dilekçenizi hazırlayınız.

Genel olarak Hitap makamı , dilekçe konusu , açıklama , bilgiler , gerekçeler , taahhütler ve istemler bölümlerini düzenledikten sonra kişisel bilgileriniz tarih ve ıslak imza atarak kuruma şahsen sununuz.

İkinci dilekçe ise kuruma değerli Türk Musikisi Bestekarı ve Hocaların Hocası Tıp Profesörü sayın Prof Dr Alaeddin Yavaşça beyefendinin eserlerinin birer kopyasını kurumdan talep etmek için kuruma sunulan bir dilekçe kaleme alınmıştır. Bu dilekçe örnek bir dilekçe olarak sunulmuştur resmi işlemde kullanılmamalıdır, sadece yazacağınız dilekçeye güzel bir örnek olararak hayal edilerek yazılmış ve paylaşılmıştır.

			TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : (.....DİLEKÇE KONUSU.....)
	
 (.....DİLEKÇE İLE İLGİLİ GİRİŞ AÇIKLAMALAR BÖLÜMÜ. PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ......)	
 (.....DİLEKÇE İLE İLGİLİ BİLGİLER VE GEREKÇELER BÖLÜMÜ. PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ......)

	


 (.....DİLEKÇENİZ İLE İLGİLİ SUNMAKTA OLDUĞUNUZ TALEBİNİZ İLE İLGİLİ BİR TAAHHÜDÜNÜZ VE RESMİ BEYANINIZ VARSA BU KISIMDA PARAGRAF OLARAK BELİRTİNİZ......)
	
 (....... DİLEKÇENİZ İLE SUNDUĞUNUZ TALEPLERİ PARAGRAF BİÇİMİNDE YAZINIZ......)


						Tarih: 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 	

 (..... EKLEYECEĞİNİZ BELGELER VARSA EKLER BAŞLIĞI ALTINDA LİSTE BİÇİMİNDE BELİRTİNİZ.......)	TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE


DİLEKÇE KONUSU : Sayın Prof Dr Alaeddin Yavaşça beyefendinin eser kayıtları istemimin sunulmasından ibarettir.


	Haseki Hastanesi uzman doktorluk eğitimimde hocam olması onuruna nail olduğum değerli Türk Musikisi Bestekarı ve Tıp Doktoru Sayın Prof Dr Alaeddin Yavaşça beyefendinin icra ettiği Türk Musikisi eserleri kişisel olarak en beğendiğim eserler arasında yer almaktadır.
	
	Günümüzde teknoloji ilerlemiş ve her çeşit yayın internet üzerinden çoğunluk ile erişilebilir durumda bulunuyor olsa da Sayın Hocam  Prof Dr Alaeddin Yavaşça'nın eserleri genel olarak internet ortamına aktarılmamış durumdadır.

	Yaklaşık 50 yıldır keyif ile dinlediğim Türk Musikisi eserlerini kendi kişisel arşivim , evlatlarım ve torunlarımın Türk Musiki eserlerini ömürleri boyunca dinleyebilmeleri amacı arşiv olarak düzenlemekteyim. Albüm biçiminde plak , kaset , cd , dvd biçiminde yayınlanmamış eserleri dijital kayıtlar olarak DVD ortamında kaydederek saklamaktayım. Fakat albüm, eser kaydı , radyo , televizyon ve internet kaynakları üzerinde sayın hocamın eserlerine erişememekteyim. 

	Yaptığım araştırmalarda kurumunuzun TRT ve Radyo yayın arşivi içerisinde  Prof Dr Alaeddin Yavaşça eserlerinin bulunduğu ve arşivlendiği bilgisine büyük bir mutluluk ile ulaştım.

	İş bu sebeple kurumunuza yazılı olarak müracat ederek hiçbir başka kaynakta bulamadığım eserlerin kopyalarını talep etme zaruretim hasıl olmuştur.

	Tarafıma kopyası sunulacak eserler ile ilgili kurumunuzun ücret talep edebileceğini ve tarafımca ödeneceğini, eserler ile ilgili tüm telif haklarının sayın kurumunuz yada Sayın Prof Dr Alaeddin Yavaşça'ya ait olduğu , telif haklarına aykırı hiçbir fiilde bulunmayacağımı , ilgili eserleri hiçbir yayın aracında yayınlamayacağımı , yalnızca kişisel olarak dinleyeceğimi , yalnızca kişisel Türk Musikisi arşivimde bulunacağını, hiçbir yöntem ile paylaşmayacağımı ,  hiçbir yöntem ile ticari gelir elde edecek bir biçimde kullanmayacağımı , kişisel arşivim dışında kopyalayarak çoğaltmayacağımı , hiçbir kişi yada kuruma vermeyeceğimi , herhangi başka bir yayın içerisinde kısmen yada tamen kullanmayacağımı kullandırmayacağımı , güvenli ve bozulmayacağı teknolojiler ile saklayacağımı , istendiğinde geri iade edeceğimi ve kopyasını saklamayacağımı, kurumunuzca talep edilirse Sayın Prof Dr Alaeddin Yavaşça'ya müracat ederek yazılı izin isteyeceğimi , vefatım sonrasında kişisel Türk Musikisi arşivime sahip olarak evlat ve mirasçılarımın da bu şartları kabul eder beyanlarını kurumunuza yazılı olarak vakti geldiğinde sunabileceklerini ve yazılı vasiyetnamemde ilgili beyana yer vereceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

	Yukarıda arz ve izah ettiğim hususlar dikkate alınarak Sayın Prof Dr Alaeddin Yavaşça'ya ait eserlerin kopyalarının usulüne uygun teknoloji ile hazırlanarak tarafıma teslimi için gereğini saygılarım ile arz ve talep ederim.

						Tarih: 
						İsim Soyisim : 
						İmza : 

TRT Genel Müdürlüğü tarafından edevlet üzerinden sunulmakta olan hizmetlere erişim sayfası : https://www.turkiye.gov.tr/trt-genel-mudurlugu

Scroll to Top