Kurum İçi Yatay Geçiş Dilekçe Örneği

Kurum İçi Yatay Geçiş Nedir?

İlgili üniversitenin önlisans ve lisans programlarında kayıtlı öğrenciler, başvuruda bulunduğu üniversitenin yönetmeliğinde yer alan kurum içi yatay geçiş için belirlenen şartları sağlamaları ve ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun da olumlu değerlendirmesi halinde eşdeğer düzeyde başka bir bölüme geçiş yapabilmesine yatay geçiş denir.

Kurumlar arası yatay geçişe ilişkin bilgi almak için ise yazımızın sonunda yer alan bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kurum İçi Yatay Geçiş ile İlgili Başlıca Bilinmesi Gerekenler Nelerdir? 
 • Lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. 
 • Öğrenci, aynı anda birden fazla programa başvuru yapabilir. Ancak, öğrenci tercihi doğrultusunda sadece bir diploma programına kayıt yaptırabilir. 
 • Kurum içi yatay geçişler ancak aynı düzeydeki diploma programları arasında yapılabilir. 
 • Kurum içi yatay geçiş için adayın, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait AGNO’ sunun genellikle 4 üzerinden en az 3 olması şarttır (Üniversiteden üniversiteye aranan ortalama şartı farklılık gösterebilir).
 • İkinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler, ikinci öğretim ücreti öderler. 
 • İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dâhilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. 
 • Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış olması gerekir. 
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş başvurusuna engel teşkil etmez. 
 • Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır. 
Yatay Geçiş Türleri Nelerdir?

Yatay geçiş, kurum içi ve kurumlar arası olmak üzere ikiye ayrılır. Başvuru yöntemleri ise merkezi puan ile yatay geçiş (Ek Madde 1) ve ortalamayla yatay geçiş olmak üzere ayrılmaktadır.

Merkezi Puan ile Yatay Geçiş Şartları Nelerdir? 
 • Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere tüm sınıflar için yatay geçiş başvurusu yapabilir. 
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar uyarınca, öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. 
 • Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 
 • KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış öğrenciler sadece güz yarıyılında başvuru yapabilmektedir.
Ortalama ile Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?
 • Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) ile yatay geçişte her üniversitenin farklı bir ortalama şartı bulunmaktadır.
 • Yatay Geçişte ortalamanızın 100 üzerinden değerlendirme yapılan üniversitelerde en az 60; 4.00’lük sistemde değerlendirme yapılan üniversitelerde ise en az 2.00 olmak zorundadır.
 • Örneğin Ege Üniversitesi yatay geçiş için 100 üzerinden en az 75 ortalama şartı koymaktadır. Adnan Menderes Üniversitesi ise yatay geçiş için 4.00 üzerinden en az 2.30 ortalama istemektedir. Vakıf Üniversitelerinde taban ortalaması genellikle daha yüksektir.
 • Geçiş yapacağınız üniversitenin yatay geçişlerdeki senato kararlarına üniversitenin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 • Yukarıdaki bilgiler lisans programlarına aittir. Önlisans programlarına geçişlerde daha düşük ortalama istenebilmektedir.

Öte yandan, unutulmamalıdır ki her üniversitenin yatay geçiş için belirli bir kontenjanı olduğundan, azami ortalama şartını sağlıyor olsanız dahi geçiş yapamayabilirsiniz. Dolayısıyla her anlamda ortalamayı yüksek tutmakta fayda var.

Yatay Geçişe Ne Zaman Başvurulabilir? 

Kurum içi yatay geçiş için belirlenen kontenjan ve başvuru koşulları, başvurunun son kabul edileceği günden en az on beş gün önce üniversite web sayfasında duyurulur. Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte ilgili birime yapılır.

Ek olarak, çoğu üniversitede lisans öğrencileri sadece güz döneminde yatay geçiş başvurusu yapabilirken önlisans öğrencileri hem güz hem bahar döneminde başvuruda bulunabilir.

Yatay Geçiş Başvuruları Nasıl Değerlendirilir? 

Yatay geçiş başvurularının geçerliliği, başvuruların değerlendirilmesi ve diploma programına yerleştirme işlemleri, ilgili birimin yatay geçiş komisyonu tarafından yapılır ve ilgili yönetim kurulu kararı ile yatay geçiş hakkı kesinleşir. 

Yerleştirmeler AGNO üstünlüğüne göre yapılır. AGNO’ların eşitliği halinde üniversiteye yerleştirme puanı esas alınır. 

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir.

Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir. 

Başvuru şartlarını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedek adaylar çağrılır.

Yatay Geçiş Değerlendirme Sonuçları Nereden Öğrenilir? 

Yatay geçiş değerlendirme sonuçları ilgili üniversitenin web sayfasında ilan edilir. 

Yatay Geçiş Öğrenim Süresini Etkiler mi? 

Kurum içi veya kurumlar arası yatay geçiş ile diploma programını değiştiren öğrencilerin önceki diploma programında geçirmiş olduğu süreler öğrenim süresi hesabına katılır. Toplam süre, kanunla belirtilen süreleri aşamaz. 

Öte yandan başvurunuzun kabulü halinde önceki programınızda geçtiğiniz dersler, ilgili bölüm başkanlığı tarafından incelenerek aynı veya benzer dersleri yeniden alıp almayacağınıza ilişkin karar verilecektir.

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gerekli olan belgeler ve yapılması gerekenler şunlardır:

 • Transkript 
 • Alınan derslerin içerikleri
 • ÖSYM sonuç belgesi 
 • Başvuru dilekçesi
 • Yabancı dil hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin yabancı dil hazırlık belgesi
 • Yatay geçişe engel bir durum olmadığına dair belge veya yazı 
 • Başvurular, gerekli belgeler ile birlikte genellikle şahsen veya posta yoluyla ilgili üniversitenin websitesinde duyurduğu adreslere yapılmalıdır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden öğrenciler sorumlu tutulmaktadır. Kimi üniversiteler ise online başvuru sistemine sahiptir.
Kurum İçi Yatay Geçiş Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Dilekçeye öncelikle ilgili üniversiteye ve fakülte dekanlığına hitap ederek başlanmalı. Akabinde bulunduğunuz üniversiteyi, bölümünüzü vs. belirtip geçiş yapmayı dilediğiniz fakülteyi, bölümü  vs. yazmalısınız. En sonda da ad soyad, imza, telefon numarası gibi kişisel bilgiler ve ekler kısmı ile dilekçeyi noktalamalısınız. 

İlgili dilekçe örneğine aşağıdan ulaşabilir, word veya pdf formatında indirebilir ve kişisel bilgilerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Not 1: Bazı üniversiteler, yatay geçiş için öğrenci işleri biriminden veya internet sitelerinden temin edilmek üzere kendi özel formlarının doldurulmasını talep etmektedirler. Bu durumda bir dilekçe yazmaya gerek kalmayacaktır. Ayrıntılı bilgi için başvurduğunuz üniversite fakültesinin öğrenci işleri birimiyle irtibat kurabilirsiniz.

Not 2: Yatay geçişe ilişkin durumlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilmektedir. Detaylı bilgilere ilgili üniversitenin websitesinden ulaşabileceğiniz gibi öğrenci işleri biriminden de bilgi alabilirsiniz. Ayrıca üniversitelerin yatay geçiş için hazırladığı yönetmeliklere göz atmak oldukça önem arz etmektedir. Yazımızın sonunda da İstanbul Üniversitesinin yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmeliğine ulaşarak fikir sahibi olabilirsiniz. Sizin de yatay geçiş yapmak istediğiniz üniversitenin yönetmeliğine internet üzerinden ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Kurum İçi Yatay Geçiş Başvurusu Dilekçe Örneği
                T.C.
           ........... ÜNİVERSİTESİ
         .......... FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA


    ........ Üniversitesi, ........ Fakültesi, ........ Bölümü, .... sınıf ....... Programı öğrencisiyim. Fakültenizin ........ Bölümü, .... sınıf ....... Programına yatay geçiş yapmak istiyorum. 
    Üniversiteniz tarafından istenen belgeler ilişikte sunulmuş olup, bulunduğum Yükseköğretim Kurumu tarafından gönderilecek belgelerle uyumsuzluk söz konusu olması halinde herhangi bir hak iddiasında bulunmayacağımı ve hakkımda yasal işlem başlatılmasını kabul ve taahhüt ederim.
   Bilgi ve gereğini arz ederim. 


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

Tel No :
T.C. No:
Adres :

Ekler: 
  1. Öğrenci Not Dökümü (Transkript) 
  2. Ders içerikleri ve ders planını gösterir belge 
  3. Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
  4. İlgili üniversiteye girdiği yıla ait ÖSYM Sonuç Belgesi
  5. Yabancı Dil Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrencilerin Yabancı Dil Hazırlık Belgesi

Kurum İçi Yatay Geçiş Sürecinde Yararlanılabilecek Kaynaklar:

Yatay Geçişe İlişkin İlginizi Çekebilecek Diğer İçerikler:

Scroll to Top