Farabi Değişim Programı Dilekçe Örneği

Farabi Değişim Programı ile ilgili olan bu yazımızda, tamamlamış olduğunuz Farabi Programı’ndan nasıl ilişik kesileceğini veya kabul alıp gitmekten vazgeçtiğiniz Farabi Programı’ndan nasıl feragat edileceğini öğrenebilirsiniz.

İki farklı konuya özel olarak hazırlanmış dilekçe örneklerine yazımızın sonundan ulaşabilirsiniz.

Farabi Değişim Programı Nedir?

Farabi Değişim Programı, Türk Yüksek Öğretim Kurumları arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimi Programıdır. Bu program ile üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapan yüksek öğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi yapılır. Farabi Değişim Programı, iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan Farabi Değişim Programı Protokolü ile gerçekleştirilir.

Yükseköğretim kurumuna kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile tüm öğretim üyeleri, en az bir en fazla iki yarıyıl süre ile diğer bir Türk Yükseköğretim Kurumu’nda değişimden yararlanabilir.

Farabi İsmi Nereden Gelmektedir?

Farabi, Türkistan’ın Farab şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınmaktadır.

Farabi Değişim Programında Burs Veriliyor mu?

 • Farabi Değişim Programına katılan öğrencilere karşılıksız burs ödemesi yapılmaktadır.
 • Öğrenci Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır.
 • Toplam burs tutarının %70’i, bir yarıyıl için 4 aylık, iki yarıyıl için 8 aylık süre boyunca aylıklar halinde öğrenci hesabına yatırılır.
 • Öğretim üyelerine de ek ders ödemesi yapılmaktadır.
Farabi Değişim Programı Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması,
 • Ön Lisans, Lisans Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.0/4.0 olması,
 • Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Genel Not Ortalamasının(GANO) en az 2.5/4.0 olması.
Programa Kimler Başvuramaz?

Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için programdan yararlanamazlar.

Öğrenci Değişimi Süresi Ne Kadardır?

Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

Öğrenci Değişimi Ne Zaman İlan Edilir?

Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için başvuru koşullarını içeren bir başvuru ilanı yayınlar. İlanlar 15 Mart’ya önce yayınlanır. Takip etmeyi ihmal etme.

Öğrenci Değişim İlanlarını Nasıl Takip Edebilirim?

Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini 15 Mart tarihinden önce kendi İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. Bu ilanlarda, başvuru koşulları, Farabi Değişim Programı öğrenim hareketliliği ve başvuru süreci hakkında bilgilere yer verilir.

Diğer Burs ve Krediler Devam Eder mi?

Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

Öğrenci Katkı Paylarını Ödemeye Devam Eder mi?

Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.

Farabi Değişim Programından Kaç Defa Yararlanabilirim?

Öğrenciler her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programı değişimine katılabilirler. Ancak, bir öğrenci öğrenim hayatı boyunca sadece bir defa ve bir dönem burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.

Farabi Değişim Programı’na Başvuruda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Farabi Değişim Programı başvurusunda istenen birçok belge bulunmaktadır. Gerekli belgelerin listesi şöyledir:

 • Farabi Protokolü
 • Aday Öğrenci Başvuru Formu         
 • Öğrenci Başvuru Formu        
 • Öğrenim Protokolü (Güncel)
 • Öğrenci Bilgi Formu
 • Öğrenci Kabul Belgesi
 • Öğrenci Beyannamesi
 • Öğrenci Katılım Belgesi
 • Öğrenci Nihai Raporu
 • Öğretim Üyesi Hareketlilik Programı
 • Öğretim Üyesi Bilgi Formu
 • Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai Rapor Formu
 • Öğretim Üyesi Katılım Belgesi
 • Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (Güncel)
 • Öğrenci Kabul Belgesi
 • Ekle-sil Formu
 • Uygunluk Denetim Belgesi

Yukarıdaki belgelere, YÖK’ün Farabi Değişim Programı hakkındaki web sayfasından buraya tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.

2021-2022 Döneminde Farabi Değişim Programı Olacak mı?

Covid-19 pandemisinin yarattığı küresel risklerden ötürü 2020-2021 yılında Farabi Programı’nın askıya alındığı duyurulmuştu.

2021-2022 yılında da mevcut riskler göz önüne alınarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 20.01.2021 tarihli toplantısında Farabi Değişim Programı’nın, 2021-2022 eğitim öğretim yılında da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Farabi Değişim Programı YÖK İletişim Bilgileri

Faks: 0312 298 74 83

Adres: Üniversiteler, 1600. Cad. No:10, 06800 Çankaya/Ankara. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı – Akademik Değişim Destek ve Lisans Tamamlama Birimi)

Farabi Feragat Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Farabi feragat dilekçesine, öncelikle Farabi Kurum Yönetmeliğine hitap ederek başlamalısınız. Ardından öğrenci bilgilerini yazmalı ve programdan neden feragat ettiğinizi de belirtmelisiniz. En sonda da tarih, T.C. kimlik no, imza gibi detayları da ekleyerek dilekçeyi hazır hale getirebilirsiniz.

Farabi İlişik Kesme Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Farabi ilişik kesme dilekçesine, öncelikle üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına hitap ederek başlamalısınız. Ardından öğrenci bilgilerini yazmalı ve programdan ilişiğinizin kesilmesine ilişkin talebinizi belirtmelisiniz. En sonda da tarih, T.C. kimlik no, imza gibi detayları da ekleyerek dilekçeyi hazır hale getirebilirsiniz.

Not: Farabi Değişim Programı ile ilgili zihninize takılan tüm detayları, fakültenizin Farabi Koordinatörlüğüne danışabileceğinizi unutmayınız.

(1) Farabi Değişim Programı İlişik Kesme Dilekçe Örneği
                 T.C.
          ....... ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA


    Üniversitenizin ........ Fakültesi, ........ Bölümünde kayıtlı, ........ numaralı Farabi Değişim Programı öğrencisiyim.
    Üniversitenizden ilişiğimin kesilmesine dair gereğini bilgilerinize yapılmasını arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

T.C. No:
Tel No :
Adres :
(2) Farabi Değişim Programı Feragat Dilekçesi Örneği
                T.C.
           ............. ÜNİVERSİTESİ
          FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜNE


    20.. – 20.. Eğitim Öğretim yılında Farabi Öğrenci Değişim Programı’ndan yararlanmak amacıyla ........ Üniversitesi, ........ Fakültesi, ........ Bölümüne ...... Dönemi için yaptığım Farabi başvurusu kabul edildi. Ancak ............... nedeniyle Farabi hakkımdan feragat etmek istiyorum.
    Bilgi ve gereğini arz ederim.


                           .../.../....
                             Ad Soyad
                               İmza

T.C. No:
Tel No :
Adres :

Farabi Değişim Programı Konusunda Yararlanılabilecek Kaynaklar:

Scroll to Top